Fond de reciclare
Pre?ul acestui articol include o contribu?ie la un Fond de reciclare, pentru a asigura faptul c? echipamentul electric ?i electronic rezidual este colectat ?i reciclat ?n mod responsabil.

Shopping list thumb Preg?te?te-te
Imprim? lista ?i vino cu ea la magazin sau salveaz-o pentru mai tarziu. Nu uita s? verifici online disponibilitatea ?n stoc ?nainte de a merge la magazin.
Dac? dore?ti s? creezi o List? nou? sau s? salvezi aceast? list? pentru mai tarziu, Conecteaz?-te sau ?nregistreaz?-te
Acum lista este goal?. Po?i ad?uga produse astfel:
  • Navigheaz? ?n site ?i caut? butonul sau linkurile "Adaug? ?n lista de preferin?e".
  • Introdu num?rul de articol ?i cantitatea ?n caseta din stanga.
    G?se?ti toate numerele de articole ?n Catalogul IKEA.
    Continu? cump?r?turile