¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Shopping list thumb P?ipravte se na v¨¢? n¨¢kup.
Zbo?¨ª, kter¨¦ jste si vybrali, m??ete p?idat do n¨¢kupn¨ªho seznamu a naj¨ªt ji? dnes v nejbli??¨ªm obchodn¨ªm dom¨§.
Nebo si m??ete zbo?¨ª objednat on-line z pohodl¨ª va?eho domova. Je to snadn¨¦!
Vlo?te zbo?¨ª do n¨¢kupn¨ªho seznamu a pokra?ujte v N¨¢kupu on-line.
Pokud chcete vytvo?it novy seznam nebo ulo?it aktu¨¢ln¨ª seznam na pozd¨§ji, vyberte si jeden z n¨¢sleduj¨ªc¨ªch krok?: P?ihl¨¢sit se nebo Zaregistrovat se
V¨¢? n¨¢kupn¨ª seznam je pr¨¢zdny.
  • V¨¢?eny z¨¢kazn¨ªku, n¨¢kupn¨ª seznam v¨¢m poslou?¨ª jako pom?cka p?i va?¨ª osobn¨ª n¨¢v?t¨§v¨§ obchodn¨ªho domu IKEA.
  • Vlo?te ?¨ªslo vyrobku do pole v lev¨¦ ?¨¢sti. M??ete vyhledat v?echna ?¨ªsla vyrobk? V?echny vyrobky.