???????????????
-

???????????????

???????? ?????????

?????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????? IKEA ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????? IKEA ????????????? ?????????????????????????????????

นิสเซ่ เก้าอี้พับ, สีส้ม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 47 ซม.
??????
??????????
450 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 45 ??., ???????: 47 ??.
นิสเซ่ เก้าอี้พับ, ไฮกลอส ขาว, ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 47 ซม.
??????
??????????
750 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 45 ??., ???????: 47 ??.
นิสเซ่ เก้าอี้พับ, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 47 ซม.
??????
??????????
450 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 45 ??., ???????: 47 ??.
ฟรูดเด เก้าอี้พับ, สีเทอร์ควอยซ์ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 55 ซม.
??????
??????????
1,250 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 45 ??., ???????: 55 ??.
ฟรูดเด เก้าอี้พับ, แดง ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 55 ซม.
??????
??????????
1,250 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 45 ??., ???????: 55 ??.
ยอนิงเง เก้าอี้, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 50 ซม. ความลึก: 46 ซม.
???????
???????
1,750 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 50 ??., ???????: 46 ??.
ยอนิงเง เก้าอี้, เหลือง ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 50 ซม. ความลึก: 46 ซม.
???????
???????
1,750 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 50 ??., ???????: 46 ??.
ยอนิงเง เก้าอี้มีแขน, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 54 ซม. ความลึก: 46 ซม.
???????
????????????
1,950 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 54 ??., ???????: 46 ??.
ยอนิงเง เก้าอี้มีแขน, เทา ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 54 ซม. ความลึก: 46 ซม.
???????
????????????
1,950 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 54 ??., ???????: 46 ??.
อิเกีย พีเอส 2012 เก้าอี้มีแขน, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 46 ซม.
?????? ????? 2012
????????????
2,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 46 ??.
อ็อดเด เก้าอี้, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 39 ซม. ความลึก: 47 ซม.
??????
???????
350 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 39 ??., ???????: 47 ??.
อ็อดเด เก้าอี้, แดง, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 39 ซม. ความลึก: 47 ซม.
??????
???????
350 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 39 ??., ???????: 47 ??.
อ็อดเด เก้าอี้, เทา, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 39 ซม. ความลึก: 47 ซม.
??????
???????
350 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 39 ??., ???????: 47 ??.
เพรียเบน เก้าอี้, น้ำตาลดำ, Tenö เทาอ่อน ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 51 ซม.
????????
???????
3,950 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 45 ??., ???????: 51 ??.
เฮนรีคส์ดอล เก้าอี้, ไม้เบิร์ช, Dansbo เทาเข้ม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 51 ซม. ความลึก: 58 ซม.
???????????
???????
2,650 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 51 ??., ???????: 58 ??. ?????????? ????????
แทร์เย่ เก้าอี้พับ, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 51 ซม.
???????
??????????
750 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 44 ??., ???????: 51 ??.
แทร์เย่ เก้าอี้พับ, แดง ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 51 ซม.
???????
??????????
750 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 44 ??., ???????: 51 ??.
แทร์เย่ เก้าอี้พับ, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 51 ซม.
???????
??????????
750 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 44 ??., ???????: 51 ??.
แทร์เย่ เก้าอี้พับ, ไม้บีช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 51 ซม.
???????
??????????
750 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 44 ??., ???????: 51 ??.
แบร์นฮอร์ด เก้าอี้, ชุบโครเมียม, Mjuk Kavat ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 49 ซม. ความลึก: 50 ซม.
??????????
???????
4,500 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 49 ??., ???????: 50 ??.
แบร์นฮอร์ด เก้าอี้, ชุบโครเมียม, Kavat Mjuk น้ำตาลเข้ม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 49 ซม. ความลึก: 50 ซม.
??????????
???????
4,500 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 49 ??., ???????: 50 ??.
DANHULT เก้าอี้, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 37 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 87 ซม.
DANHULT
???????
950 ???
?????????: 37 ??., ???????: 48 ??., ???????: 87 ??.
DANHULT เก้าอี้, ขาว ความกว้าง: 37 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 87 ซม.
DANHULT
???????
950 ???
?????????: 37 ??., ???????: 48 ??., ???????: 87 ??.
ODGER เก้าอี้, น้ำเงิน ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 51 ซม.
????
ODGER
???????
2,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 45 ??., ???????: 51 ??.
ODGER เก้าอี้, ขาว, เบจ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 51 ซม.
????
ODGER
???????
2,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 45 ??., ???????: 51 ??.
ODGER เก้าอี้, น้ำตาล ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 51 ซม.
????
ODGER
???????
2,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 45 ??., ???????: 51 ??.
VOLFGANG เก้าอี้, ชุบโครเมียม, Idhult ดำ ความกว้าง: 50 ซม. ความลึก: 45 ซม. ความสูง: 90 ซม.
VOLFGANG
???????
2,750 ???
?????????: 50 ??., ???????: 45 ??., ???????: 90 ??.
VOLFGANG เก้าอี้, ชุบโครเมียม, Dansbo เทาเข้ม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 50 ซม. ความลึก: 45 ซม.
VOLFGANG
???????
2,750 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 50 ??., ???????: 45 ??.
VOLFGANG เก้าอี้, ชุบโครเมียม, อิซุนด้า เทา ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 50 ซม. ความลึก: 45 ซม.
VOLFGANG
???????
2,750 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 50 ??., ???????: 45 ??.
VÄSSAD เก้าอี้พับ, เทาเข้ม, วีเนียร์แอช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 34 ซม. ความลึก: 40 ซม.
V?SSAD
??????????
1,190 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 34 ??., ???????: 40 ??. ?????????? ????????
กัมเลเบ เก้าอี้, ไลท์แอนทีคสเตน, เทา ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 50 ซม.
???????
???????
1,950 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 42 ??., ???????: 50 ??.
ซัลโธลเมน เก้าอี้สนาม, พับได้ เบจ ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 46 ซม. ความสูง: 83 ซม.
?????????
???????????
790 ???
?????????: 42 ??., ???????: 46 ??., ???????: 83 ??.
ทีโอดอเรส เก้าอี้, ส้ม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 46 ซม. ความลึก: 54 ซม.
?????????
???????
750 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 46 ??., ???????: 54 ??.
ทีโอดอเรส เก้าอี้, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 46 ซม. ความลึก: 54 ซม.
?????????
???????
750 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 46 ??., ???????: 54 ??.
ทุนโฮล์มเมน เก้าอี้สนาม, เทา ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 78 ซม.
???????????
???????????
2,550 ???
?????????: 55 ??., ???????: 55 ??., ???????: 78 ??.
ทูเบียส เก้าอี้, ใส, ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 56 ซม.
???????
???????
2,850 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 55 ??., ???????: 56 ??.
ทูเบียส เก้าอี้, เทา, ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 56 ซม.
???????
???????
2,850 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 55 ??., ???????: 56 ??.
ทูเบียส เก้าอี้, น้ำเงิน, ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 56 ซม.
???????
???????
2,850 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 55 ??., ???????: 56 ??.
นอร์ราริด เก้าอี้, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 47 ซม. ความลึก: 51 ซม.
?????????
???????
2,950 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 47 ??., ???????: 51 ??.
นอร์ราริด เก้าอี้, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 47 ซม. ความลึก: 51 ซม.
?????????
???????
2,950 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 47 ??., ???????: 51 ??.
นอร์ราริด เก้าอี้, แดง ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 47 ซม. ความลึก: 51 ซม.
?????????
???????
2,950 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 47 ??., ???????: 51 ??.
นอร์แนส เก้าอี้, ดำ, อิซุนด้า เทา ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 53 ซม.
???????
???????
2,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 42 ??., ???????: 53 ??.
นอร์แนส เก้าอี้, ขาว, อิซุนด้า เทา ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 53 ซม.
???????
???????
2,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 42 ??., ???????: 53 ??.
นีลส์ โครงเก้าอี้มีที่วางแขน, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 57 ซม.
?????
??????????????????????
3,000 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 60 ??., ???????: 57 ??.
นูร์ดมีรา เก้าอี้, แดง ความกว้าง: 47 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 78 ซม.
?????????
???????
1,250 ???
?????????: 47 ??., ???????: 48 ??., ???????: 78 ??.
นูร์ดมีรา เก้าอี้, ขาว, ไม้เบิร์ช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 48 ซม.
?????????
???????
1,250 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 45 ??., ???????: 48 ??.
นูร์ร็อกเกร์ เก้าอี้, ขาว ไม้เบิร์ช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 41 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????????
???????
2,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 41 ??., ???????: 50 ??.
นูร์ร็อกเกร์ เก้าอี้, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 41 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????????
???????
2,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 41 ??., ???????: 50 ??.
มาร์ติน เก้าอี้, ดำ, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 49 ซม. ความลึก: 52 ซม.
???????
???????
950 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 49 ??., ???????: 52 ??.
มาร์ติน โครงเก้าอี้, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 55 ซม.
???????
???????????
450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 55 ??.
ลองฟแยล เก้าอี้หมุน, กุนนาเรียด เบจ, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 67 ซม. ความลึก: 67 ซม.
???????
???????????
3,590 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 67 ??., ???????: 67 ??. ?????????? ????????
สเวนเบร์ททิล ตัวเก้าอี้, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความสูง: 39 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 45 ซม.
????????????
??????????
900 ???
????????????????: 110 ??., ???????: 39 ??., ????????????????: 45 ??.
สเวนเบร์ททิล ตัวเก้าอี้, ไม้เบิร์ช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความสูง: 39 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 45 ซม.
????????????
??????????
900 ???
????????????????: 110 ??., ???????: 39 ??., ????????????????: 45 ??.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ขาว, แอร์นฟรีด ไม้เบิร์ช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 48 ซม. ความลึก: 51 ซม.
????????????
???????
2,400 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 48 ??., ???????: 51 ??.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ดำ, แอร์นฟรีด ไม้เบิร์ช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 48 ซม. ความลึก: 51 ซม.
????????????
???????
2,400 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 48 ??., ???????: 51 ??.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ดำ, โบรริงเง ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????????
???????
1,500 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ไม้เบิร์ช, โบรริงเง ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????????
???????
1,500 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ดำ, โบรริงเง ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????????
???????
1,500 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ขาว, โบรริงเง ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????????
???????
1,500 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ขาว, โบรริงเง ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????????
???????
1,500 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ขาว, โบรริงเง ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????????
???????
1,500 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ดำ, โบรริงเง ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????????
???????
1,500 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ไม้เบิร์ช, โบรริงเง ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????????
???????
1,500 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ไม้เบิร์ช, แอร์นฟรีด ไม้เบิร์ช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 48 ซม. ความลึก: 51 ซม.
????????????
???????
2,400 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 48 ??., ???????: 51 ??.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ไม้เบิร์ช, โบรริงเง ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????????
???????
1,500 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้มีแขน, ดำ, เดียทมาร์ ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 53 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????????
????????????
2,000 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 53 ??., ???????: 50 ??.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้มีแขน, ขาว, เดียทมาร์ ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 53 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????????
????????????
2,000 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 53 ??., ???????: 50 ??.
อิงกอล์ฟ เก้าอี้, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 43 ซม. ความลึก: 52 ซม.
????????
???????
1,850 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 43 ??., ???????: 52 ??.
อิงกอล์ฟ เก้าอี้, แอนทีคสเตน ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 43 ซม. ความลึก: 52 ซม.
????????
???????
1,850 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 43 ??., ???????: 52 ??.
อิงงาทอร์ป เก้าอี้มีแขน, ดำ, Nolhaga เบจ-เทา ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 57 ซม. ความลึก: 63 ซม.
????
??????????
????????????
3,750 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 57 ??., ???????: 63 ??.
อิงงาทอร์ป เก้าอี้มีแขน, ขาว, Nordvalla เบจ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 57 ซม. ความลึก: 63 ซม.
????
??????????
????????????
3,750 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 57 ??., ???????: 63 ??.
อิดอล์ฟ เก้าอี้, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 47 ซม.
???????
???????
2,250 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 42 ??., ???????: 47 ??.
อิดอล์ฟ เก้าอี้, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 47 ซม.
???????
???????
2,250 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 42 ??., ???????: 47 ??.
อิปเปอร์ลิก เก้าอี้มีแขน, เทาอ่อน ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 51 ซม.
????
???????????
????????????
1,950 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 55 ??., ???????: 51 ??.
อิปเปอร์ลิก เก้าอี้มีแขน, เขียว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 51 ซม.
????
???????????
????????????
1,950 ???
????????????????: 100 ??., ?????????: 55 ??., ???????: 51 ??.
ฮอรี่ เก้าอี้, ไม้เบิร์ช, Blekinge ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 48 ซม. ความลึก: 50 ซม.
?????
???????
1,550 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 48 ??., ???????: 50 ??.
เคาสท์บี เก้าอี้, น้ำตาลดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 48 ซม.
????????
???????
1,550 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 44 ??., ???????: 48 ??.
เคาสท์บี เก้าอี้, แอนทีคสเตน ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 48 ซม.
????????
???????
1,550 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 44 ??., ???????: 48 ??.
เลฟาร์เน ตัวเก้าอี้, ฟ้าอ่อน ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความสูง: 42 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 45 ซม.
????????
??????????
850 ???
????????????????: 110 ??., ???????: 42 ??., ????????????????: 45 ??.
เลฟาร์เน ตัวเก้าอี้, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความสูง: 42 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 45 ซม.
????????
??????????
850 ???
????????????????: 110 ??., ???????: 42 ??., ????????????????: 45 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ชมพู, โบรริงเง ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
???????
1,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ชมพู, โบรริงเง ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
???????
1,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ชมพู, แอร์นฟรีด ไม้เบิร์ช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
???????
2,350 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ชมพู, โบรริงเง ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
???????
1,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ฟ้าอ่อน, โบรริงเง ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
???????
1,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ขาว, โบรริงเง ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
???????
1,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ขาว, โบรริงเง ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
???????
1,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ฟ้าอ่อน, โบรริงเง ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
???????
1,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ฟ้าอ่อน, แอร์นฟรีด ไม้เบิร์ช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
???????
2,350 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ฟ้าอ่อน, โบรริงเง ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
???????
1,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ขาว, โบรริงเง ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
???????
1,450 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ขาว, แอร์นฟรีด ไม้เบิร์ช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
???????
2,350 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน, ชมพู, เดียทมาร์ ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 53 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
????????????
1,950 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 53 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน, ชมพู, เดียทมาร์ ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 53 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
????????????
1,950 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 53 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน, ฟ้าอ่อน, เดียทมาร์ ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 53 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
????????????
1,950 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 53 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน, ขาว, เดียทมาร์ ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 53 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
????????????
1,950 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 53 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน, ขาว, เดียทมาร์ ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 53 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
????????????
1,950 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 53 ??., ???????: 50 ??.
เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน, ฟ้าอ่อน, เดียทมาร์ ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 53 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
????????????
1,950 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 53 ??., ???????: 50 ??.
เฮนรีคส์ดอล โครงเก้าอี้, น้ำตาลดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 51 ซม. ความลึก: 58 ซม.
???????????
???????????
1,900 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 51 ??., ???????: 58 ??. ?????????? ????????
แบร์นฮอร์ด เก้าอี้, ชุบโครเมียม, Mjuk เขียว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 49 ซม. ความลึก: 50 ซม.
??????????
???????
4,500 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 49 ??., ???????: 50 ??.
แบร์นฮอร์ด เก้าอี้, ชุบโครเมียม, Mjuk สีส้ม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 49 ซม. ความลึก: 50 ซม.
??????????
???????
4,500 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 49 ??., ???????: 50 ??.
แอร์นฟรีด โครงขา, ไม้เบิร์ช, สีเงิน ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 48 ซม. ความลึก: 51 ซม.
?????????
??????
1,500 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 48 ??., ???????: 51 ??.
โบรริงเง โครงขา, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
??????
600 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
โบรริงเง โครงขา, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
??????
600 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
โบรริงเง โครงขา, ชุบโครเมียม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 50 ซม.
????????
??????
600 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 52 ??., ???????: 50 ??.
คุลลาแบร์ย เก้าอี้หมุน, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 58 ซม. ความลึก: 58 ซม.
??????????
???????????
1,990 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 58 ??., ???????: 58 ??.
คุลลาแบร์ย เก้าอี้หมุน, ไม้สน, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 58 ซม. ความลึก: 58 ซม.
??????????
???????????
1,990 ???
????????????????: 110 ??., ?????????: 58 ??., ???????: 58 ??.