???????????????
-

??????????????????

?????????????????????????????

???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????

?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Hanna Dalrot ???????????????????????????????????????????????????? STOCKHOLM 2017/????????? 2017 ???????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?
 
สตอคโฮล์ม 2017 หมอนอิง/หมอนรอง, ลายทาง, น้ำเงิน ความยาว: 45 ซม. ความกว้าง: 45 ซม. น้ำหนักไส้: 650 ก.
????????? 2017
???????/???????
599 ???
???????: 45 ??., ?????????: 45 ??., ??????????: 650 ?.
ดัวร์เดอะ หมอนอิง, เทาเข้ม ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 750 ก.
?????????
???????
599 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 750 ?.
ฟแยร์ดรา ไส้หมอนอิง, ออฟไวท์ ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 750 ก.
????????
??????????
199 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 750 ?.
ฟแยร์ดรา ไส้หมอนอิง, ออฟไวท์ ความยาว: 40 ซม. ความกว้าง: 65 ซม. น้ำหนักไส้: 1000 ก.
????????
??????????
249 ???
???????: 40 ??., ?????????: 65 ??., ??????????: 1000 ?.
ฟแยร์ดรา ไส้หมอนอิง, ขาว ความยาว: 65 ซม. ความกว้าง: 65 ซม. น้ำหนักไส้: 1500 ก.
????????
??????????
399 ???
???????: 65 ??., ?????????: 65 ??., ??????????: 1500 ?.
วินเตอร์ 2017 หมอนอิง, เทา ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 750 ก.
???????? 2017
???????
399 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 750 ?.
วินเตอร์ 2017 หมอนอิง, เทา, ถักไหมพรม ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 750 ก.
???????? 2017
???????
399 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 750 ?.
สมัสคิกา หมอนอิง, dot ลายจุด ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 300 ก.
????
????????
???????
199 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 300 ?.
อินเนร์ ไส้หมอนอิง, ขาว ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 350 ก.
???????
??????????
99 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 350 ?.
อินเนร์ ไส้หมอนอิง, ขาว ความยาว: 40 ซม. ความกว้าง: 65 ซม. น้ำหนักไส้: 400 ก.
???????
??????????
179 ???
???????: 40 ??., ?????????: 65 ??., ??????????: 400 ?.
อินเนร์ ไส้หมอนอิง, ขาว ความยาว: 65 ซม. ความกว้าง: 65 ซม. น้ำหนักไส้: 800 ก.
???????
??????????
299 ???
???????: 65 ??., ?????????: 65 ??., ??????????: 800 ?.
อุลแค็กตุส หมอนอิง, สีเงิน ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 300 ก.
??????????
???????
99 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 300 ?.
สตอคโฮล์ม 2017 หมอนอิง, แดง สีส้ม, ขาว ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 750 ก.
????????? 2017
???????
499 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 750 ?.
สตอคโฮล์ม 2017 หมอนอิง, ลายทาง แดง สีส้ม, ขาว ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 750 ก.
????????? 2017
???????
499 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 750 ?.
สตอคโฮล์ม 2017 หมอนอิง, ลายทาง เทา, ขาว ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 750 ก.
????????? 2017
???????
499 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 750 ?.
สตอคโฮล์ม 2017 หมอนอิง, น้ำเงิน, ขาว ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 750 ก.
????????? 2017
???????
499 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 750 ?.
สตอคโฮล์ม 2017 หมอนอิง, ลายทาง น้ำเงิน, ขาว ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 750 ก.
????????? 2017
???????
499 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 750 ?.
สตอคโฮล์ม 2017 หมอนอิง, เทา, ขาว ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 750 ก.
????????? 2017
???????
499 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 750 ?.
สมัวเทอเรล หมอนอิง, สีเข้ม ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. น้ำหนักไส้: 850 ก.
??????????
???????
790 ???
???????: 50 ??., ?????????: 60 ??., ??????????: 850 ?.
อาฟซิกต์ลิก หมอนอิง, ขาว/น้ำเงิน ความยาว: 30 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. น้ำหนักไส้: 280 ก.
???????????
???????
199 ???
???????: 30 ??., ?????????: 60 ??., ??????????: 280 ?.
อาฟซิกต์ลิก หมอนอิง, หลากสี ความยาว: 30 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. น้ำหนักไส้: 280 ก.
???????????
???????
199 ???
???????: 30 ??., ?????????: 60 ??., ??????????: 280 ?.
อาฟซิกต์ลิก หมอนอิง, ดำ/ขาว ความยาว: 30 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. น้ำหนักไส้: 280 ก.
???????????
???????
199 ???
???????: 30 ??., ?????????: 60 ??., ??????????: 280 ?.
อิเกีย พีเอส 2017 หมอนอิง, น้ำเงินเข้ม ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 300 ก.
?????? ????? 2017
???????
249 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 300 ?.
อิเกีย พีเอส 2017 หมอนอิง, ออฟไวท์ ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 300 ก.
?????? ????? 2017
???????
249 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 300 ?.
อิเกีย พีเอส 2017 หมอนอิง, น้ำเงินเข้ม ความยาว: 80 ซม. ความกว้าง: 30 ซม. น้ำหนักไส้: 600 ก.
?????? ????? 2017
???????
690 ???
???????: 80 ??., ?????????: 30 ??., ??????????: 600 ?.
ซิส์ซาน หมอนอิง, ขาว, เบจ ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 750 ก.
???????
???????
590 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 750 ?.
มอลิเซน หมอนอิง, ขาว, เบจ ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 750 ก.
???????
???????
590 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 750 ?.
มัตทรัม หมอนอิง, ขาว, ดำ ความยาว: 30 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. น้ำหนักไส้: 280 ก.
???????
???????
199 ???
???????: 30 ??., ?????????: 60 ??., ??????????: 280 ?.
สตอคโฮล์ม หมอนอิง, ดำ/ขาว ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 750 ก.
?????????
???????
499 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 750 ?.
เริดอาร์ฟ หมอนอิง, หลากสี ความยาว: 40 ซม. ความกว้าง: 65 ซม. น้ำหนักไส้: 900 ก.
?????????
???????
990 ???
???????: 40 ??., ?????????: 65 ??., ??????????: 900 ?.
สกูกเซค ปลอกหมอนอิง, ดำ ความยาว: 40 ซม. ความกว้าง: 65 ซม. น้ำหนักไส้: 40 ก.
???????
???????????
399 ???
???????: 40 ??., ?????????: 65 ??., ??????????: 40 ?.
อุลแค็กตุส หมอนอิง, ฟ้าอ่อน ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 300 ก.
??????????
???????
99 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 300 ?.
อุลแค็กตุส หมอนอิง, ขาว ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 300 ก.
??????????
???????
99 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 300 ?.
อุลแค็กตุส หมอนอิง, เทา ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 300 ก.
??????????
???????
99 ???
???????: 50 ??., ?????????: 50 ??., ??????????: 300 ?.
อูเฟเลีย บลอด หมอนอิง, ขาว ความยาว: 40 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. น้ำหนักไส้: 750 ก.
???????? ????
???????
590 ???
???????: 40 ??., ?????????: 60 ??., ??????????: 750 ?.
เทรดัสเตอร์ หมอนอิง, ขาว, สีส้ม ความยาว: 40 ซม. ความกว้าง: 40 ซม. น้ำหนักไส้: 170 ก.
???????????
???????
59 ???
???????: 40 ??., ?????????: 40 ??., ??????????: 170 ?.
เฮียดบลอมสเตร์ หมอนอิง, หลากสี ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. น้ำหนักไส้: 850 ก.
??????????????
???????
790 ???
???????: 50 ??., ?????????: 60 ??., ??????????: 850 ?.