Prejs? na hlavny obsah
Zabezpe?te svojmu nepotrebn¨¦mu n¨˘bytku IKEA novy domov. Predajte ho u?n¨˘s v?obchodnom dome IKEA.

V?etko zvl¨˘dnete za p¨˘r min¨˛t na na?om webe.

A?samotny predaj? O?ten sa u? postar¨˘me. V¨˘? n¨˘bytok pred¨˘me v na?om k¨˛tiku so z?avnenym tovarom za rovnak¨˛ cenu, za ak¨˛ ho od v¨˘s k¨˛pime. Novy majite? od n¨˘s dostane z¨˘ruku 1?rok.

Chcem preda? stary n¨˘bytok
Druhy ?ivot n¨˘bytku
Druhý život nábytku