presko?i? na hlavny obsah
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
StolovanieStolovanie

Stolovanie

Pri ¨²prave stola sa m??ete dr?a? napr¨ªklad bielej, alebo sa farebne odviaza?. Zladi? ka?dy prvok na stole, alebo v?etko riadne zmixova?. Pridr?iava? sa po cely rok klasick¨¦ho vzh?adu, alebo s pr¨ªchodom ka?d¨¦ho ro?n¨¦ho obdobia experimentova?. Pri ¨²prave stola neexistuj¨² ?iadne pravidl¨¢. Ak si p?jdete vlastnou cestou, ni? nepokaz¨ªte, naopak z¨ªskate recept, ktory bude ur?ite aspo¨¾ taky dobry ako to jedlo na stole.
Stolovac¨ª servisSkleneny riad a d?b¨¢nyHrn?eky a poh¨¢reK¨¢va a ?aj
Serv¨ªrovac¨ª riadPrestieranie a kuchynsk¨¦ text¨ªlieServ¨ªtkyPr¨ªbory
SP?? DO ?KOLY 2017
Vyber si svoj ?tyl u?enia a bu? jednotka
Nie?o
chutn¨¦ poruke
m??e by? cesta k ¨²spe?n¨¦mu ?t¨²diu.