presko?i? na hlavny obsah
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
VarenieVarenie

Varenie

Niektor¨ª ?udia s¨² vo varen¨ª zru?n¨ª od pr¨ªrody. My ostatn¨ª potrebujeme trochu pom?c?. S n¨¢?in¨ªm, s ktorym sa d¨¢ zvl¨¢da? robenie dvoch (alebo hoci piatich) vec¨ª s¨²?asne, a s ktorymi je varenie a sk¨²?anie novych receptov radostn¨¢ z¨¢le?itos?. Pon¨²kame aj ve?a sp?sobov, ako jedlo, ktor¨¦ sa v¨¢m zvy?i ?etrne odklada?. Plytvanie jedlom toti? m??e by? znakom relat¨ªvneho blahobytu, no ur?ite nie je vizitkou vyspelosti.
RiadKuchynsk¨¦ n¨¢radieNo?e a dosky na kr¨¢janieN¨¢radie na mie?anie a meranieRiad na pe?enie
Riad na pe?enie¨²lo?n¨¦ rie?enia a usporiadanieZbalen¨¦ na cestyKuchynsk¨¦ text¨ªlieDoplnky na umyvanie riadov
Moderny? Tradi?ny? Je to len na v¨¢s, v akom hrnci bud¨² vznika? va?e ?peciality.
PR¨¢VE TERAZ V IKEA
Kolekcia VINTER 2017
Ke? sa dni za?n¨² skracova? a vonku sa ochlad¨ª, je ?as presun¨²? sa dovn¨²tra a pusti? sa do pe?enia. Tohtoro?n¨¢ kolekcia VINTER prin¨¢?a v?etko, ?o potrebujete na pe?enie chutnych dom¨¢cich kol¨¢?ikov, ktor¨¦ va?ich bl¨ªzkych zahrej¨² zvn¨²tra.
Pozrite si viac doplnkov na pe?eniePozrite si kolekciu VINTER
?tylov¨¦ pe?enie a varenie
Poh?ad na dosku na pe?enie s ?iernymi, sivymi a bielymi podlo?kami pod hrnce, utierkami a z¨¢sterami.
Zjednodu?te si varenie s kuchynskymi text¨ªliami zo s¨¦rie IKEA 356+ s nad?asovym dizajnom a vysokou kvalitou. S¨¦ria pon¨²ka z¨¢steru, podlo?ku pod hrnce a kuchynsk¨¦ utierky.
Pozrite si viac kuchynskych text¨ªli¨ª IKEA 365+ Ch¨¾apka € 1,99 IKEA 365+ Utierka € 4,99 IKEA 365+ Utierka € 4,99 IKEA 365+ Utierka € 4,99