presko?i? na hlavny obsah
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
Sp¨¢l¨¾a Sp¨¢l¨¾a

Sp¨¢l¨¾a

Ulo?i? sa do pohodlnej postele a spa? hlbokym sp¨¢nkom a? do r¨¢na. Ma? n¨¢bytok, do ktor¨¦ho sa zmestia v?etky veci, tak?e ich u? viac netreba h?ada?. Vytvori? si pr¨ªjemn¨² atmosf¨¦ru s n¨¢ladovym osvetlen¨ªm, zabali? sa do m?ku?kych textilnych doplnkov a odd¨¢va? sa sladk¨¦mu ni?nerobeniu. A to v?etko za cenu, ktor¨¢ nenaru?¨ª pokojny sp¨¢nok... Presne z takychto nitiek s¨² utkan¨¦ sp¨¢lne snov.
bedroom_1_row
N¨¢kup on-line
Zero waste
Ako zn¨ª?i? n¨¢klady v sp¨¢lni
Tipy na ¨²sporu energieTipy na ¨²sporu energie
Rodiny ?etria peniaze s IKEA
ArrowZistite, ako sa im to podarilo a ako m??ete u?etri? aj vy!
Tipy, ako ma? ?etrnej?iu sp¨¢l¨¾u, v¨¢m pom??u u?etri? peniaze a ?ivotn¨¦ prostredie.
Z¨¢kazn¨ªci doma testovali tipy a vyrobky IKEA. Zistili, ako m??u ?etri? svoju pe¨¾a?enku aj ?ivotn¨¦ prostredie.
IN?PIR¨¢CIA DO SP¨¢LNE
Kde chcete za?¨ªna? de¨¾?
?t¨²dio v ?ltej a fialovej farbe s praktickou pohovkou UT?KER z mas¨ªvnej borovice, ktor¨¢ sa d¨¢ vyu?i? ako pohovka, jednol??kov¨¢ ?i dvojl??kov¨¢ poste?, alebo dve oddelen¨¦ postele. ¨²lo?n¨¦ priestory IVAR v sivej farbe a dreve v pozad¨ª.
Stredne ve?k¨¢ sp¨¢l¨¾a zariaden¨¢ ¨²lo?nym priestorom od podlahy a? po strop, pozost¨¢vaj¨²cim z bielych pol¨ªc, ?atn¨ªkovych ty?¨ª, z¨¢suviek a stojok.
Tmavozelen¨¢ skri¨¾a s posuvnymi dverami odde?uje sp¨¢l¨¾u od obyvacej izby.
B¨¦?ov¨¢, zelen¨¢ a siv¨¢ sp¨¢l¨¾a so sivo-zelenymi skri¨¾ami pri ?iernej stene a drevenou poste?ou uprostred.
Stredne ve?k¨¢ sp¨¢l¨¾a zariaden¨¢ ¨²lo?nym priestorom od podlahy a? po strop, pozost¨¢vaj¨²cim z bielych pol¨ªc, ?atn¨ªkovych ty?¨ª, z¨¢suviek a stojok.
PR¨¢VE TERAZ V IKEA
Poste? do ka?d¨¦ho domova
Zozn¨¢mte sa s v?estrannou stohovate?nou poste?ou IKEA UT?KER z neupravenej mas¨ªvnej borovice, ktor¨¢ sa premen¨ª z pohovky na jednol??kov¨² ?i dvojl??kov¨² poste?, alebo dve oddelen¨¦ l??ka. Jednoducho ju vynesiete do schodov, zmontujete aj rozmontujete. Upravte si ju pod?a svojich predst¨¢v farebnym n¨¢te UT?KER Stohovate?n¨¢ poste? € 119
Obr¨¢zok stohovate?nej postele IKEA UT?KER vyrobenej z mas¨ªvnej borovice, ktor¨¢ sa premen¨ª z pohovky na jednol??kov¨² ?i dvojl??kov¨² poste?, alebo dve oddelen¨¦ l??ka. V spojovac¨ªch bodoch m¨¢ otvory na zaistenie stability, ke? s¨² postele ulo?en¨¦ na sebe.
Zozn¨¢mte sa s v?estrannou stohovate?nou poste?ou IKEA UT?KER. Premen¨ª sa z pohovky na jednol??kov¨² ?i dvojl??kov¨² poste?, alebo dve oddelen¨¦ l??ka. Je vyroben¨¢ z neupravenej mas¨ªvnej borovice, ktor¨² m??ete upravi? pod?a svojho vkusu farebnym n¨¢terom alebo moridlom.
Pozrite si viac postel¨ª
UT?KER Stohovate?n¨¢ poste? € 119