pre?i na glavni sadr?aj
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Radni prostor

Ko ka?e da ne treba me?ati posao i zadovoljstvo?

Mo?da je u pitanju posao, ali ne mora tako i da izgleda. Sve ?to ti je potrebno je udobna stolica, name?taj za tvoju ku?nu kancelariju koji olak?ava organizaciju stvari i odgovaraju?a rasveta. A ako sebi olak?a? ono ?to mora? da uradi?, ima?e? vi?e vremena za ono ?to ?eli? da uradi?.

INSPIRACIJA ZA RADNI PROSTOR
Prona?i prostor koji ?e podsta?i tvoju kreativnost
Vidi galeriju
Ku?na kancelarija u dnevnoj sobi sastoji se od radnog stola od bambusa sa belim ?eli?nim nogama, bele okretne stolice na to?ki?e i belog re?enja za odlaganje od bambusa.
Beli radni sto s crnom okretnom stolicom na to?ki?e i zidnim elementom, u spava?oj sobi.
Crna radna stanica sa dovoljno mesta za dva ekrana, zvu?nike i sa prostorom za odlaganje na vrhu, sme?tena u dnevnu sobu.
Ugao dnevne sobe sa belim radnim stolom i kancelarijskom stolicom.
Prikaz de?je sobe za de?aka name?tene crnim radnim stolom u kombinaciji sa komodom na to?ki?e i zelenim regalom sa crnim kutijama za odlaganje.