pre?i na glavni sadr?aj
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Sofe i fotelje

Ovo je tvoj dan za opu?tanje

Opustiti se i ne raditi ni?ta 每 to je jedan od malih ?ivotnih u?itaka. Zato mi pravimo mekane, udobne sofe i fotelje u kojima mo?e? da se izle?ava?. Jer kada mo?e? da se izvali? i opusti?, jedino o ?emu treba da brine? je ko ?e da napuni ?iniju s grickalicama.

IKEA FAMILY
INSPIRACIJA ZA NAME?TAJ ZA SEDENJE
Prona?i svoju novu zonu komfora
Prostrana i udobna F?RL?V sofa i fotelja u Djuparp tamnosivoj boji savr?eno se isti?u u centru be?-sive dnevne sobe.
Velika ?uta sofa u obliku slova ?U§ u prostoru otvorenog plana koji obuhvata dnevnu sobu i trpezariju.
Mala sofa tamnosivih i crnih nijansi u dnevnoj sobi tamnocrvenih zidova i s policama du? zida u pozadini.
Sofa od prirodne ko?e s roze i sivim jastu?i?ima u dnevnoj sobi tamnosivih zidova.
Unesi duh modernog dizajna u svoju plavo-sivo-crvenu dnevnu sobu uz pomo? FLOTTEBO sofe na razvla?enje u Lofallet be? boji i pomo?nog sto?i?a.
TRENUTNO U ROBNOJ KU?I IKEA
YPPERLIG kolekcija
Lepota jednostavnosti od kompanija IKEA i HAY
Izra?ena u saradnji sa danskom kompanijom za dizajn HAY, YPPERLIG je kolekcija osnovnih komada name?taja prilago?enih savremenim potrebama i uslovima ?ivota, koja savr?eno prikazuje koliko je sjajno sara?ivati.
Vidi YPPERLIG kolekciju
ODABRANE SERIJE SOFA
Gde mo?e? da bude? ono ?to jesi
U domu mo?e? zaista da se opusti? i bude? ono ?to jesi. Sofa treba da predstavlja prirodan, udoban dodatak onome ?to je za tebe kvalitetno vreme, kako voli? da ga provodi? i s kim. Zato, zavali se i isprobaj na?e sofe koje su u potpunosti spremne za tebe - i sve ono ?to tebi odgovara.
VALLENTUNA je serija za sedenje i sastoji se od samostalnih modula koji se kombinuju u ?eljeni oblik ili veli?inu. U taj izbor ulaze sofa na razvla?enje, sofa s prostorom za odlaganje, opcije za obi?no sedenje, rukohvati i dodatni nasloni - sve dizajnirano s komforom na umu.providna
VALLENTUNA
Sofe
Seat cushions with memory foam and padded, extra-wide armrests 每 our KIVIK seating series is all about comfort and relaxing. This light grey fabric cover can be machine-washed.transparent
KIVIK
Sofe
Strong seams, changeable covers and back cushions you can flip 每 this EKTORP three-seat sofa is made to keep you comfortable for many years to come.The cover is easy to keep clean as it is removable and can be machine-washed.transparent
EKTORP
Sofe
VALLENTUNA
Zajedno na svoj na?in
Ponekada ?elimo da budemo sami, a ipak blizu onih koje volimo. Modularni dizajn VALLENTUNA sofa dopu?ta ti da preuredi? i produ?i? sofu onako kako ti odgovara. Mo?e? urediti intimni, privatni kutak, a istovremeno biti pokraj nekog drugog. Sofa za one koji vole da su istovremeno i sami sa sobom, i u dru?tvu sa nekim.
VALLENTUNA is a seating series of free-standing modules that can be put together into any shape or size you want. This dark grey combination shows how you can create a private zone while still being only an arm*s reach away from your loved one.VALLENTUNA sofas* modular design allows you to arrange and mix modules, but also colours and patterns, any way you like. Machine-washable covers make it easy to change from a uniform look to a different colour and style for each module.VALLENTUNA is our most flexible sofa ever. The modular design allows you to arrange, extend and build together seat modules with a bed or storage inside, back and arm rests, back cushions and more and create a sofa that fits your family perfectly.
KIVIK
Najlep?e je kad smo zajedno
Deliti prostor i zagrljaje, provoditi vreme zajedno - ovo su trenuci koji ku?u ?ine domom. Neverovatna udobnost KIVIK sofe savr?ena je za ovakve trenutke. Ovo su sofe i za male i velike prostore i za ljude koji vole da provode vreme sa svojom porodicom.
Sedi?ni jastuci sa memorijskom penom i veoma ?iroki, debeli rukohvati - na?a KIVIK serija name?taja za sedenje u potpunosti je posve?ena udobnosti i opu?tanju. Svetlosiva tkanina navlake mo?e se prati u ve?-ma?ini.Ova tamnoplava KIVIK sofa dvosed ima meko, duboko sedi?te i udoban solonac za tvoja le?a. Sedi?ni jastuci imaju gornji sloj od memorijske pene koja se oblikuje prema tvom telu i vra?a u prvobitni oblik kada ustane?.Memorijska pena u sedi?nim jastucima i debeli, ?iroki nasloni za ruke ?ine ovu KIVIK ugaonu sofu savr?enom za opu?tanje. Navlaka se skida i pere u ve?-ma?ini, a mo?e se ?istiti i hemijski.
EKTORP
Udobnost je njena ja?a strana
Kad stignemo ku?i, daleko od gu?ve i buke, bacimo se na sofu i utonemo u nju, spustimo glavu na meke jastuke i podignemo noge. Da bi se ?ovek zaista opustio, sofa treba da bude neverovatno udobna, ali istovremeno i ?vrsta. Zaobljene linije, ?vrsti ?avovi i perive navlake sofe EKTORP dozvoljavaju ti da se opusti? i bude? ono ?to jesi, na na?in koji tebi odgovara.
?vrsti ?avovi, zamenjive navlake i jastuci za naslon koje mo?e? da okre?e? - ova EKTORP sofa trosed je sofa u ?ijoj ?e? udobnosti dugo u?ivati. Navlaka se lako odr?ava jer se lako skida i pere u ve?-ma?ini.Ova tamnosiva EKTORP sofa trosed je sofa u ?ijoj ?e? udobnosti dugo u?ivati - jastuci naslona sa dva lica pru?aju mek oslonac tvojim le?ima. Asortiman navlaka omogu?ava ti da menja? izgled sofe.Sve EKTORP sofe imaju meke sedi?ne jastuke koji pru?aju udobnost i oslonac tvom telu i koji se vra?aju u prvobitni oblik kada ustane?. Ova be? navlaka lako se odr?ava jer mo?e? da je skine? i pere? u ve?-ma?ini.
High quality in every detail, big seat cushions, lots of pillows and a velvet cover 每 the dark blue three-seat STOCKHOLM sofa is indeed generous, in many different ways. The armrest protectors are removable and washable.transparent
STOCKHOLM
Sofa
This golden-yellow sectional sofa allows you to create just the seating solution you need. Some sections offer a spacious storage solution, and the back of VIMLE has a full fabric cover so it can be placed in the middle of the room.transparent
VIMLE
Sofe
Not only sofa, chaise longue and double bed in one 每 this modern, brown and minimalistic sofa called FRIHETEN has built in storage space as well. It quickly converts into a spacious bed when you remove the back cushions and pull out the underframe.transparent
FRIHETEN
Sofe
STOCKHOLM
Ugodi sebi
STOCKHOLM kolekciju ?ine pa?ljivo odabrani proizvodi visokog kvaliteta. STOCKHOLM sofa je prepoznatljiva po prostranosti i dubini sedi?ta i visokokvalitetnom somotu. U pitanju je sofa za u?ivanje u istinskoj, trajnoj udobnosti.
Visok nivo kvaliteta u svakom detalju, veliki sedi?ni jastuci, mnogo jastu?i?a i somotska navlaka - tamnoplava STOCKHOLM sofa trosed zaista je izda?na, u svakom smislu. ?titnici za naslone za ruke skidaju se i peru.Prostrana somotska sofa vrhunskog kvaliteta prekrivena mno?tvom jastu?i?a. Verujemo da na?a narand?asta STOCKHOLM sofa trosed ima ?anse da postane tvoje omiljeno mesto!Udobnost, prostranost i visok nivo kvaliteta u svakom detalju. Lezi, sedi, podigni noge i opusti se - ili radi ne?to - na prostranim sedi?nim jastucima ove udobne i neverovatno izdr?ljive STOCKHOLM sofe troseda od pune zrnaste ko?e.
VIMLE
Vreme kod ku?e - dobro provedeno vreme
Tako je lepo opet biti kod ku?e! Otvori skrivenu pregradu i izvuci iz nje jastu?i?e i mekano ?ebe. ??u?uri se pored nekog koga voli? i u?ivajte zajedno. VIMLE serija ti nudi ?itav niz razli?itih dimenzija, kombinacija i boja za potpuno opu?tanje i u?ivanje.
Ova zlatno-?uta modularna sofa omogu?ava ti da osmisli? re?enje za sedenje po svojoj meri. Unutar nekih sedi?ta nalazi se i krevet, tako da porodica i prijatelji mogu da prespavaju kod tebe ?ak i ako nema? gostinjsku sobu.IKEA VIMLE ugaona sofa sa stoli?icom, zlatno-?utaVIMLE serija ti nudi ?itav niz razli?itih dimenzija, kombinacija i boja i omogu?ava ti da osmisli? re?enje za sedenje po svojoj meri. Neka sedi?ta nude ti i prostrano re?enje za odlaganje, a druga imaju i krevet na razvla?enje.
FRIHETEN
Udobno sedi, lepo spavaj
Sofa sa dve funkcije, udobna za sedenje danju a odmaranje no?u. FRIHETEN fantasti?no funkcioni?e i kao sofa i kao krevet. Brzo i lako prelazi iz jedne funkcije u drugu. Zahvaljuju?i njenoj mogu?nosti transformacije, mo?i ?e? bez problema da se uvu?e? u krevet kada po?eli? da ode? na spavanje.
FRIHETEN nije samo sofa, lenjivac i dupli krevet u jednom - ova moderna, sme?a sofa minimalisti?kog dizajna sadr?i i ugra?eni element za odlaganje. Lako se pretvara u krevet: samo treba da skloni? jastu?i?e naslona i izvu?e? podokvir.FRIHETEN je sofa koja se brzo pretvara u krevet skidanjem jastuka naslona i izvla?enjem podokvira. FRIHETEN sofa tako?e sadr?i i ugra?eni element za odlaganje za dodatne jastu?i?e i ?ebad.FRIHETEN je sofa, lenjivac i krevet za dvoje, sve u jednom komadu name?taja! Lenjivac mo?e da se stavi sa obe strane sofe i mo?e? da mu promeni? mesto kad god to po?eli?.