pre?i na glavni sadr?aj
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Rasveta

Ozbiljan pristup rasveti

Rasveta u tvom domu je mnogo vi?e od prakti?ne potrebe; ona uti?e i na tvoje raspolo?enje. ?to vi?e kontroli?e? nivo svetlosti u svakoj sobi, to bolje. Uz pomo? nekoliko razli?itih izvora svetlosti mo?e? da promeni? ugo?aj u svakom prostoru tako da odgovara delu dana i onome ?to u tom trenutku ?eli? da radi?, bilo da pravi? romanti?nu atmosferu, secka? ?argarepu ili ?ak oboje...

Klikni na ovu sliku da pokrene? IKEA alatku za kreiranje lampi. Mo?e? da kombinuje? aba?ure, podno?ja i gajtane i tako dobije? ba? onakvu lampu kakvu ?eli?. Isprobaj mno?tvo kombinacija za zidne lampe, stone lampe i lustere.
Kreiraj lampu koju ?e? voleti
Na?i se ukusi razlikuju po pitanju lampi. Zato smo dizajnirali asortiman aba?ura, gajtana i podno?ja uz pomo? kog mo?e? da napravi? lampu koja odgovara tvom li?nom stilu. A po?to se delovi lako kombinuju i uklapaju, rasveta nikad nije bolje svetlela.

Po?ni da kreira? svoju sopstvenu lampu
TRENUTNO U KOMPANIJI IKEA
Zimska kolekcija 2017
Kad nebo postane tamno, a vetar hladan, vreme je da se u?e unutra - i otera tama. Zahvaljuju?i ovogodi?njoj zimskoj kolekciji svaki deo tvog doma mo?e biti obasjan zabavnim, veselim, ?tedljivim svetlom.
Pogledaj jo? proizvoda iz ukrasne rasvete Pogledaj kompletnu zimsku kolekciju