pre?i na glavni sadr?aj
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Predsoblje

Za lepe dolaske i odlaske

Za?to gubiti vreme na tra?enje klju?eva? Sa pravim name?tajem za predsoblje mo?e? da dobije? dobro organizovan prostor u kome ?e? uvek lako da prona?e? ono ?to tra?i?. A po?to ?e tvoji dolasci i odlasci lak?e te?i, ima?e? vi?e vremena za zabavne stvari ĘC kao ?to su poljupci na rastanku i zagrljaji kad se vrati? ku?i.

INSPIRACIJA ZA NAME?TAJ ZA PREDSOBLJE
Prona?i predsoblje koje te do?ekuje na tvoj na?in
Iskombinuj tri crne PINNIG klupe / stalka za obu?u i tri PINNIG stalka za ode?u sa tri kuke u nizu oka?ena na tamnosivi zid i kreiraj mnogo prostora za odlaganje u uzanom predsoblju.
Tradicionalni INGATORP radni sto bele boje u dnevnoj sobi sa kosim krovom od stakla.
Mesingane K?MPIG kukice, crna PINNIG klupa i komoda UNDREDAL mesto su za odlaganje cipela, ?e?ira, kaputa i raznih sitnica u improvizovanom predsoblju pored stepenica. Prostorija deluje prijatno zahvaljuju?i sivim tapetama i zidovima.
Zeleno-sivi radni prostor u domu sa ?MLIDEN/ALVARET sivozelenim/sivim stolom na sredini prostorije i sivozelenim elementom za odlaganje u pozadini.
Predsoblje sa elementom za odlaganje od poda do plafona, sastavljenim od belih polica, ?ipki za ve?alice i nose?ih ?ipki za odlaganje ode?e, torbi i cipela. Prikazan zajedno sa dve bele komode i klupom od belo bajcovanog drveta breze.