pre?i na glavni sadr?aj
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Obedovanje

Recepte zadr?i u kuhinji

"Dr?i se bele ili se poigraj bojama. Uklopi svaki komad ili ih sve izme?aj. Dr?i se klasi?nog izgleda ili ga menjaj u skladu s godi?njim dobima. Kad je u pitanju postavljanje stola, pravila ne postoje. A ako radi? stvari na svoj na?in, ima?e? savr?en recept sa kojim ?e svaki trenutak za stolom biti jednako bo?anstven kao tvoja ve?era. "

TRENUTNO U KOMPANIJI IKEA
Zimska kolekcija 2017
Kad nebo postane tamno, a vetar hladan, vreme je za ukusnu hranu. Bez obzira na to ?ta je na meniju za vreme praznika, ovogodi?nja zimska kolekcija stvara savr?enu podlogu za tvoja ukusna jela.
Pogledaj jo? servisa za ru?avanje Pogledaj kompletnu ZIMSKU kolekciju