pre?i na glavni sadr?aj
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Kuvanje

Tajni sastojak

Neki su ljudi ba? talentovani za kuvanje. Nama ostalima potrebno je malo pomo?i. Zahvaljuju?i pametnim alatkama, mo?e? istovremeno da radi? dve (pa ?ak i pet) stvari. Izdr?ljive alatke u?ini?e savladavanje novih recepata mnogo zabavnijim ĘC ?ak i ako ne uspe? iz prve. Tu su, tako?e, i pametni na?ini za odlaganje i ?uvanje hrane, tako da ?emo od sada bacati manje hrane.

TRENUTNO U KOMPANIJI IKEA
Zimska kolekcija 2017
Kad nebo postane tamno, a vetar hladan, vreme za da se u?e unutra - i po?ne s kuvanjem. Ovogodi?nja zimska kolekcija pru?a sve ?to ti je potrebno za pe?enje ukusnih doma?ih poslastica uz koje ?e se tvoji prijatelji i porodica grejati iznutra.
Pogledaj jo? alatki za pe?enje Pogledaj kompletnu ZIMSKU kolekciju
Sa?uvaj hranu, ukus i novac
No?enje hrane sa sobom postaje lako i zabavno uz na?e elegantne nove proizvode iz kolekcije HRANA U POKRETU. Sa pametnim re?enjima kao ?to su prakti?ne pregrade i dodaci za nepropusne kutije za ru?ak, ove su posude napravljene tako da u svakom trenutku mo?e? da jede? direktno iz njih gde god da se nalazi?.
Vidi vi?e o ?uvanju hrane i organizaciji
No Youtube Player
Za kuvanje i pe?enje sa stilom
Uve?ani prikaz daske za me?enje testa i dr?a?a za lonce, kuhinjskih krpa i kecelja u crnoj, sivoj i beloj boji.
Kuvaj s lako?om uz klasi?ni dizajn i dugotrajni kvalitet IKEA 365+ kuhinjskih tekstila, uklju?uju?i kecelje, dr?a?e za lonce i kuhinjske krpe.
Vidi vi?e kuhinjskih tekstila IKEA 365+ Dr?a? za lonac 249 RSD IKEA 365+ Kuhinjska krpa 649 RSD IKEA 365+ Kuhinjska krpa 649 RSD IKEA 365+ Kuhinjska krpa 649 RSD