pre?i na glavni sadr?aj
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
Uz IKEA Business je lako
IKEA name?taj i dodaci su jednako dobra re?enja kako za tvoj dom, tako i za tvoj posao.
Bez obzira da li si tek zapo?eo/la svoje poslovanje ili ga podi?e? na vi?i nivo, mi ti mo?emo pomo?i. Imamo proizvode koji su ti potrebni, kao i niz prakti?nih usluga koje ti mogu pomo?i u realizaciji tvojih poslovnih snova.
Od tebe samo o?ekujemo da svoje ideje podeli? sa nama, a mi ?emo odraditi ostalo.
Kako kupovati pla?anjem preko ra?una?
1. Upi?i se u IKEA Business bazu korisnika , a zatim kreiraj spisak za kupovinu
2. Podaci koje si ispunio/la se automatski prosle?uju IKEA BUSINESS timu
3. Povratnu informaciju o dostupnosti proizvoda ?e? dobiti kroz 48 sati
4. Ako su svi proizvodi raspolo?ivi, dobi?e? Predra?un
5. Nakon uplate ?emo dogovoriti pojedinosti oko preuzimanja robe ili dostavi i ostalim uslugama, ako se za njih odlu?i?
6. Realizacija kupovine mo?e trajati najmanje 3 dana pa na vi?e tj. zavisno o dostupnosti proizvoda koje ?eli? da kupi?.
Radno vreme
IKEA BUSINESS tima
PON 每 PET: 10:00 每 16:00
Radno vreme
kontakt centra
PON 每 NED: 9:00 每 20:00
Saznaj odgovore na naj?e??a pitanja
Obave?tenje kupcima
Na?i proizvodi su namenjeni za ku?nu upotrebu i ispitani su u skladu s tim.
U slu?aju kori??enja proizvoda za poslovne potrebe garancije nisu va?e?e i preporu?uje se razumno primenjiv na?in upotrebe .
IKEA BUSINESS
Znamo da misli? ozbiljno
Jednostavno ?eli? prona?i najbolja re?enja i kvalitetne proizvode za svoju poslovnu delatnost.
I to ?to je br?e mogu?e. I bez velikog tro?ka. Zar ne?
Kafi? na otvorenom sa sivim sklopivim stolovima i foteljama ispod suncobrana.
Testiran za upotrebu na otvorenom, TUNHOLMEN asortiman savr?en je za bilo koji ba?tenski prostor.
Postavljeni trpezarijski sto sa sre?nim gostima.
Imamo stilove koji ti trebaju za kreiranje raspolo?enja koje ?eli? 每 ?ak i u skladu s menijem.
Dobrodo?licu ti ?eli kompanija koja pod svojim krovom ima sve za ure?enje doma! Koji god proizvod ?eli?. Koja god ti usluga treba 每 planiranje, dostava, sastavljanje ili monta?a. Bilo da ima? kafi? ili lanac hotela. Bilo da si po?etnik ili si tu ve? decenijama. Ovde smo da obavimo stvari. Zato, vlasnici poslovnih delatnosti, ose?ajte se kao kod ku?e!
Bilo da radi? u kancelariji, maloprodaji ili ugostiteljstvu, imamo sve ?to ti treba za stvaranje savr?ene radne okoline.
Kafi? s visokim i niskim stolovima u kombinaciji sa stolicama razli?itih dizajna i boja.
Sve ?to ti treba da pretvori? snove u stvarnost
Treba ti malo pomo?i da pretvori? snove u stvarnost? Ili bi radije da neko drugi obavi celi posao za tebe?
Odaberi iz niza na?ih usluga
IKEA zaposleni poma?e kupcu.
Vreme i novac su neophodni 每 bilo da si u maloprodaji, ugostiteljstvu ili kancelariji. Zato se mi brinemo da dobro dizajniran name?taj za poslovnu delatnost ne bude luksuz. Pogledaj kako je lako urediti svoju delatnost na zanimljiv i prakti?an na?in.
Slika IKEA BUSINESS bro?ure.
Bro?ura ?e uskoro biti dostupna
Uve?ani prikaz konferencijskog stola s crnim rubom.
Kancelarija
Ulo?i u re?enja koja ?e svakodnevicu u kancelariji u?initi zabavnom, efikasnom i inspiri?u?om.
Kancelarija
Maloprodaja
IKEA asortiman name?taja i dodataka dizajniran je kako bi mogao pomo?i bilo kojoj maloprodajnoj poslovnoj delatnosti.
Maloprodaja
Hol hotela sa sivim stolom u kombinaciji sa stolicom s visokim naslonom sa sivo-be? navlakom.
Ugostiteljstvo
Sanja? o svom kafi?u ili restoranu? Ili ?ak hotelu? Sjajno, samo napred!
Ugostiteljstvo
divider
INSPIRACIJE ZA IKEA BUSINESS NAME?TAJ
Istra?i mesta stvorena za rast i razvoj
A pink and green cafe with wooden bar tables and stools.
Tamno roze poslasti?arnica sa drvenom vitrinom i drvenim stolom sa gomilom torti i kola?a.
Kancelarija u plavoj i beloj boji sa belim MELLTORP stolom i dve LEIFARNE stolice pored prozora.
Hotelska soba bele i boje drveta s krevetom, stolom, tabureima i pogledom na more.
Mala kancelarija sa dva bela radna stola i dve stolice, sa ?utim, belim i tamno sme?im vitrinama, belim zidnim policama, prugastim tepihom i belim lusterom uz morsko zelenu pozadinu.