Produktinformation

Garanti

Vi ?r s?kra p? att v?ra produkter h?ller god kvalitet och m?nga artiklar t?cks av garanti. Nedan finns en lista ?ver alla garantier.
Bra att veta:
V?ra garantier b?rjar g?lla p? ink?psdagen. N?r du vill g?ra anspr?k p? garantin m?ste du kunna visa upp ink?pskvittot i original som ink?psbevis.
5 års garanti
10 års garanti
15 års garanti
25 års garanti
Arbetsplats och hemmakontor | BADRUM | GOLV | HUSGER?D |
K?K OCH VITVAROR | SOFFOR OCH TV | SOVRUM |
Arbetsplats och hemmakontor
10 års garanti
Arbetsstolar
Vad omfattar den h?r garantin?
Den h?r garantin g?ller vid professionell kontorsanv?ndning och omfattar material- och produktionsfel i f?ljande komponenter:
? stomme
? r?rliga delar
Originalkvittot m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla.
Vilka produkter omfattas inte av den h?r garantin?
Alla produkter i serierna MARKUS och VOLMAR omfattas av den h?r garantin.
10 års garanti
BEKANT och GALANT system
Vad omfattar den h?r garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i alla komponenter i f?rvaringssystemet GALANT och skrivbordsserien BEKANT, och g?ller fr?n ink?psdatumet p? IKEA.

Originalkvittot m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla.
> Garanti f?r BEKANT och GALANT skrivbordsserie och f?rvaringssystem (PDF, 0,3 MB)
Vad omfattas inte av den h?r garantin?
Garantin g?ller inte produkter i skrivbordsserien BEKANT och f?rvaringssystemet GALANT som har f?rvarats eller monterats felaktigt, anv?nts p? ett ol?mpligt eller felaktigt s?tt, ?ndrats eller rengjorts med felaktig reng?ringsmetod eller felaktiga reng?ringsprodukter.
Garantin t?cker inte normalt slitage, sk?rm?rken, hack, repor eller skador som orsakats av slag eller olycksh?ndelser.
Garantin g?ller inte om produkten har placerats utomhus, utsatts f?r direkt solljus under en l?ngre tid eller f?rvarats i en fuktig milj?, t.ex. ett badrum.
Grå linje
Badrum
10 års garanti
GODMORGON badrumsserie
Vad omfattar den h?r garantin?
Garantin g?ller enbart f?r hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i f?ljande delar:
? GODMORGON m?bler
? GODMORGON ben
? GODMORGON f?rvaring i set om 3, l?da med fack och l?da med lock

Originalkvittot m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla.
> Garanti f?r GODMORGON badrumssystem, tv?ttst?ll och tv?ttst?llsblandare (PDF, 0,8 Mb)
Vilka produkter omfattas inte av den h?r garantin?
Garantin omfattar inte TOLKEN b?nkskiva eller produkter som har f?rvarats, monterats eller installerats felaktigt, anv?nts p? ett ol?mpligt eller felaktigt s?tt, ?ndrats eller rengjorts med felaktig reng?ringsmetod eller felaktiga reng?ringsprodukter.

Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, m?rken eller skador som orsakats av st?tar eller av en olycksh?ndelse. Garantin g?ller inte heller om produkterna har anv?nts f?r professionellt bruk (ej f?r hemmabruk), utomhus eller i korrosiv milj?. Garantin omfattar inte f?ljdskador eller tillf?lliga skador.
10 års garanti
Tv?ttst?ll och tv?ttst?llsblandare
Vad omfattar den h?r garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel, och g?ller endast f?r hemmabruk. V?ra tv?ttst?llsblandare testas l?ngt ut?ver samtliga internationella standarder och vi anv?nder endast de b?sta varum?rkeskomponenterna f?r att s?kerst?lla v?r 10 ?rs garanti.

Originalkvittot m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla.
> Garanti f?r GODMORGON badrumssystem, tv?ttst?ll och tv?ttst?llsblandare (PDF, 0,8 Mb)
Vilka produkter omfattas inte av den h?r garantin?
Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, m?rken, eller skador som orsakats av st?tar, av en olycksh?ndelse eller av vattenburet skr?p. Garantin g?ller inte heller filtret som b?r reng?ras regelbundet eller bytas ut vid slitage. F?lj v?ra monteringsanvisningar och bruksanvisningar noggrant.

Garantin g?ller inte produkter som har f?rvarats, monterats eller installerats felaktigt, anv?nts p? ett ol?mpligt eller felaktigt s?tt, ?ndrats eller rengjorts med felaktig reng?ringsmetod eller felaktiga reng?ringsprodukter. Garantin g?ller inte heller om produkterna har anv?nts f?r professionellt bruk (ej f?r hemmabruk), utomhus eller i en korrosiv milj?. Garantin omfattar inte f?ljdskador eller tillf?lliga skador.
Grå linje
Golv
15 års garanti
10 års garanti
Vad omfattar den h?r garantin?
Vi garanterar att golvet inte genomslits vid normal anv?ndning samt att det varken bleks av solljus eller f?r best?ende fl?ckar. Originalkvittot m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla.
Vad omfattas inte av den h?r garantin?
Den h?r garantin g?ller inte om golvet har anv?nts p? felaktigt s?tt, ?ndrats eller rengjorts med felaktiga reng?ringsmetoder eller felaktiga reng?ringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, sk?rm?rken, hack, repor eller skador som orsakats av slag eller olycksh?ndelser. Garantin g?ller inte om golvet inte har lagts i enlighet med golvl?ggningsinstruktionerna fr?n IKEA. Garantin g?ller heller inte om golvet har lagts i ett utrymme som inte rekommenderas av IKEA.
Grå linje
Husger?d
15 års garanti
IKEA 365+ knivar
Vad omfattar den h?r garantin?
Garantin omfattar funktions-, material- och produktionsfel i alla knivar i IKEA 365+ serien. Vid normalt hemmabruk och f?rutsatt att v?ra sk?tselanvisningar har f?ljts, kommer knivarna att fungera lika bra, ?ven efter 15 ?r, som n?r de var nya. Originalkvittot m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla.
> Garanti f?r IKEA 365+ knivar (PDF, 0,2 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den h?r garantin?
Inga undantag f?rekommer.
25 års garanti
SENIOR kokk?rl
Vad omfattar den h?r garantin?
Den h?r garantin g?ller endast f?r hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i alla SENIOR kokk?rlsprodukter. Garantin g?ller endast om du diskar kokk?rlet f?r hand. Originalkvittot m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla.
> Garanti f?r SENIOR kokk?rl (PDF, 0,4 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den h?r garantin?
Inga undantag f?rekommer.
25 års garanti
SENSUELL kokk?rl
Vad omfattar den h?r garantin?
Garantin omfattar funktions-, material- och produktionsfel f?r alla produkter i SENSUELL serien. Garantin g?ller ?ven om du diskar ditt kokk?rl i diskmaskin. Originalkvittot m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla.
> Garanti f?r SENSUELL kokk?rl (PDF, 0,5 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den h?r garantin?
Inga undantag f?rekommer.
5 års garanti
TROV?RDIG kokk?rl
Vad omfattar den h?r garantin?
Garantin omfattar funktions-, material- och produktionsfel i alla TROV?RDIG stekpannor. Vid normalt hush?llsbruk och f?rutsatt att v?ra sk?tselanvisningar har f?ljts, inneb?r det att produkten kommer att fungera lika bra efter 10 ?rs anv?ndning som n?r den var ny. Originalkvittot m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla.
> Garanti f?r TROV?RDIG kokk?rl (PDF, 0,4 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den h?r garantin?
Inga undantag f?rekommer.
15 års garanti
5 års garanti
IKEA 365+ kokk?rl
Vad omfattar den h?r garantin?
Den h?r garantin omfattar funktions- , material- och produktionsfel i alla k?ksredskap i serien IKEA 365+. Originalkvittot m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla.
? 15 ?rs garanti g?ller f?r alla IKEA 365+ grytor och stekpannor utan non-stickbel?ggning.
? 5 ?rs garanti g?ller f?r alla IKEA 365+ grytor och stekpannor med non-stickbel?ggning.
> Garanti f?r IKEA 365+ kokk?rl (PDF, 0,3 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den h?r garantin?
Inga undantag f?rekommer.
Grå linje
K?k och vitvaror
25 års garanti
METOD
Hur l?nge g?ller garantin?
Garantin f?r METOD k?kssystem g?ller i tjugofem (25) ?r fr?n ursprungligt ink?ps-/leveransdatum. Orginalkvittot/orginalfraktsedel m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla.
Vad omfattar den h?r garantin?
Garantin g?ller endast f?r hemmabruk och t?cker material- och produktionsfel f?r METOD k?kssystem.
METOD k?kssystem
Vilka produkter omfattar den h?r garantin?
Garantin omfattar f?ljande delar i METOD k?kssystem:
? Sk?pstommar (utom TUTEMO och H?RDA)
? Luckor och l?dfronter
? MAXIMERA mjukst?ngade fullutdragsl?dor
? UTRUSTA g?ngj?rn
? UTRUSTA d?rrd?mpare
? UTRUSTA tryck-och-?ppna-beslag
? UTRUSTA hyllplan av h?rdat glas och melamin
? UTRUSTA konsoll f?r ugn
? UTRUSTA kopplingsskena f?r fronter
? UTRUSTA st?dram f?r k?llsorteringsk?rl
? METOD upph?ngningsskena
? Ben och socklar
? T?cksidor
? Dekorlister/kr?nlister
? B?nkskivor (utom LILLTR?SK)
? Diskhoar (utom FYNDIG diskhoar)
? FIXA lister och beslag till b?nkskivor
? V?GLIG kopplingsskena f?r fronter
F?RVARA l?dor, UTRUSTA tr?dkorgar, TUTEMO och H?RDA ?ppet sk?p har tio (10) ?rs garanti.

UTRUSTA tryck-och-?ppna-beslag elektriskt, ERS?TTARE glidg?ngj?rn f?r semi-integrerad diskmaskin och BEHJ?LPLIG glidg?ngj?rn f?r hel integrerad diskmaskin har fem (5) ?rs garanti.
> Garanti f?r METOD k?kssystem / k?ksblandare / vitvaror (PDF, 0,5 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den h?r garantin?
KNOXHULT k?kssystem, SUNNERSTA minik?k, LILLTR?SK b?nkskivor, FYNDIG diskho samt knoppar och handtag. Produkter ink?pta p? avdelningen Fynd.
10 års garanti
K?ksblandare
Hur l?nge g?ller garantin?
Garantin f?r k?ksblandare g?ller i tio (10) ?r fr?n ursprungligt ink?ps-/leveransdatum. Originalkvittot/Originalfraktsedel m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla.
Vad omfattas av den h?r garantin?
10 ?rs garanti g?ller f?r alla IKEA k?ksblandare. Den h?r garantin g?ller endast f?r hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i alla k?ksblandare.
> Garanti f?r METOD k?kssystem / k?ksblandare / vitvaror (PDF, 0,5 MB)
Vad omfattas inte av den h?r garantin?
Garantin t?cker inte normalt slitage, sk?rm?rken, hack, repor eller skador som orsakats av slag, olycksh?ndelser eller vattenburet skr?p. Den omfattar inte heller filtret/str?lsamlaren som b?r reng?ras regelbundet samt bytas ut n?r den ?r utsliten. F?lj v?ra monteringsanvisningar och bruksanvisningar noggrant. Garantin g?ller inte produkter som har f?rvarats, monterats eller installerats felaktigt, anv?nts p? ett ol?mpligt eller felaktigt s?tt, ?ndrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig reng?ringsmetod eller felaktiga reng?ringsprodukter. Garantin g?ller inte om produkten har placerats utomhus eller i en korrosiv milj?, eller om produkten har anv?nts i annat sammanhang ?n f?r hemmabruk, s?vida inget annat anges. Garantin omfattar inte skador som uppst?tt indirekt eller till f?ljd av anv?ndandet av produkten.
5 års garanti
Vitvaror
Hur l?nge g?ller garantin?
Garantin g?ller i fem (5) ?r fr?n ursprungligt ink?ps-/leveransdatum. TILLREDA och LAGAN vitvaror har tv?(2) ?rs garanti som g?ller fr?n ursprungligt ink?ps-/leveransdatum. Originalkvittot/Originalfraktsedel m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla. Om arbete utf?rs under garantiperioden f?rl?ngs inte garantiperioden f?r produkten eller f?r de nya delarna.
Vad omfattas av den h?r garantin?
Garantin omfattar fel p? vitvaran, vilka orsakats av material-eller konstruktionsfel som fanns vid den tidpunkt d? produkten k?ptes p? IKEA. Garantin g?ller endast f?r hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken ¡±Vad omfattas inte av den h?r garantin?¡±.
Vilka vitvaror omfattas av den h?r garantin?
Fem (5) ?rs garanti g?ller alla IKEA vitvaror, utom TILLREDA och LAGAN vitvaror som har tv? (2) ?rs garanti.
Vilka vitvaror omfattas inte av den h?r garantin?
Alla vitvaror som har k?pts p? IKEA f?re den 1 augusti 2012.
Produkter ink?pta p? avdelningen Fynd.
> Garanti f?r METOD k?kssystem / k?ksblandare / vitvaror (PDF, 0,5 MB)
Vad omfattas inte av den h?r garantin?
? Normalt slitage.
? Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underl?tenhet att f?lja bruksanvisningen, felaktig installation eller anslutning till fel sp?nning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som omfattar men inte begr?nsas till skador orsakade av tillf?rsel av vatten med h?g kalkhalt samt skador orsakade av onormala milj?f?rh?llanden.
? F?rbrukningsvaror inkl. batterier och lampor.
? Icke-funktionella och dekorativa delar som inte p?verkar normalt bruk av vitvaran, inkl. repor och eventuella f?rgskillnader.
? Oavsiktliga skador orsakade av fr?mmande f?rem?l eller ?mnen vid reng?ring eller rensning av filter, avtappningssystem eller tv?tt-/diskmedelsfack.
? Skada p? f?ljande delar: keramiskt glas, tillbeh?r, ?ver- och underkorgar, bestickkorgar, tillf?rsel- och avtappningsr?r, t?tningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, h?ljen och delar av h?ljen.
? Fall n?r inget fel har kunnat hittas vid bes?k av en servicetekniker.
? Reparationer som inte har utf?rts av en utsedd serviceleverant?r och/eller en beh?rig servicepartner eller d? originaldelar ej har anv?nts.
? Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej har utf?rts enligt anvisningarna.
? Anv?ndning av vitvaran f?r annat ?n hush?llsbruk, dvs. kommersiellt syfte. Dessa begr?nsningar g?ller inte felfritt arbete som har utf?rts av kvalificerad specialist med v?ra originaldelar f?r att anpassa vitvaran efter tekniska s?kerhetsspecifikationer i ett annat EU-land.
? Garantin g?ller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig milj?.
? Transportskador. Om en kund sj?lv ombes?rjer transport av produkten hem till sig eller till n?gon annan adress, har IKEA inget ansvar f?r eventuella skador som kan uppst? under transporten. Om IKEA d?remot levererar produkten till kundens leveransadress t?cks eventuella skador som uppst?r under den h?r transporten av IKEA (dock inte inom den h?r garantin). Vid s?dana fall ska kunden kontakta IKEA kundservice p? telefon 0775-700 500 eller via IKEA.se/kundservice
? Kostnad f?r att utf?ra den initiala installationen av IKEA vitvaran. Dessa begr?nsningar g?ller ej felfritt arbete som har utf?rts av kvalificerad fackman med v?ra originaldelar f?r att anpassa vitvaran efter de tekniska s?kerhetsspecifikationer som g?ller i ett annat EU-land.

Vem utf?r service?
Den av IKEA utsedda servicepartnern utf?r service genom sin egen serviceorganisation eller via sitt n?tverk av beh?riga servicepartners.
25 års garanti
FAKTUM s?ldes fram till 2016-09-30
Vad omfattar den h?r garantin?
Den h?r garantin g?ller endast f?r hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i FAKTUM k?kssystem och V?RDE frist?ende k?ksserie.
FAKTUM k?kssystem
Vilka produkter omfattar den h?r garantin?
Garantin omfattar samtliga av f?ljande delar i FAKTUM k?kssystem:
? Sk?pstommar
? Luckor/l?dfronter
? INTEGRAL g?ngj?rn
? INTEGRAL skena f?r skjutd?rr
? RATIONELL fullutdragsl?dor
? RATIONELL hyllplan i h?rdat glas och melamin
? RATIONELL tr?dbackar
? Socklar
? Ben
? T?cksidor
? Dekor-/kr?nlister
? B?nkskivor med en tjocklek p? minst 3,8 cm
? Diskb?nkar
? PERFEKT hyllor och vinhyllor
? RATIONELL bottenskydd f?r b?nksk?p
? RATIONELL l?dor under ugn
? RATIONELL sockell?dor
? RATIONELL diskst?ll f?r v?ggsk?p
> Garanti f?r FAKTUM k?kssystem (PDF, 1,25 MB)
Vad omfattas inte av den h?r garantin?
Knoppar, handtag samt b?nkskivor som ?r tunnare ?n 3,8 cm
Frist?ende k?k
Vilka produkter omfattas av den h?r garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i alla delar av serien V?RDE frist?ende k?k.
Vilka produkter omfattas inte av den h?r garantin?
V?RDE knoppar och handtag, vitvaror, blandare samt hyllplan och v?gghyllor i massivt tr? omfattas inte av den h?r garantin.
Grå linje
Soffor och TV
10 års garanti
Soffor och f?t?ljer
Vad omfattar den h?r garantin?
Garantin g?ller enbart f?r hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i stommar samt sitt- och ryggplym?er i f?ljande produkter:
? EKEBOL 3-sits soffa ? LANDSKRONA soffserie ? STOCKSUND soffserie
? EKEN?S f?t?lj och fotpall ? MELLBY f?t?lj ? STRANDMON f?t?lj
? EKER? ? NOCKEBY soffserie ? S?DERHAMN soffserie
? EKTORP soffserie ? NOLBYN f?t?lj ? S?RVALLEN soffserie
? F?RL?V soffserie ? NOLMYRA f?t?lj ? TIDAFORS soffserie
? GR?NADAL gungstol ? NORSBORG soffserie ? TIMSFORS soffserie
? KARLSTAD soffa ? PO?NG f?t?lj med pall ? VALLENTUNA soffseri  
? KIVIK soffserie ? SKOGABY soffserie ? VEDBO f?t?lj  
? KNOPPARP soffa ? STOCKHOLM soffserie ? VIMLE soffserie  
> Garanti f?r soffor och f?t?ljer (PDF, 0,7 MB)
Vad omfattas inte av den h?r garantin?
? Garantin omfattar inte fasta eller avtagbara tyg- och l?derkl?dslar, och komfortkuddar som s?ljs separat fr?n dem som medf?ljer soffan eller f?t?ljen.
? Garantin g?ller inte produkter som har f?rvarats eller monterats felaktigt, anv?nts p? ett ol?mpligt eller felaktigt s?tt, ?ndrats eller rengjorts med felaktig reng?ringsmetod eller felaktiga reng?ringsprodukter.
? Garantin omfattar inte normalt slitage, sk?rm?rken, hack, repor eller skador som orsakats av slag eller olycksh?ndelser.
? Garantin g?ller inte om produkten har placerats utomhus, i solljus under l?ngre tid eller i en fuktig milj?, eller om produkten har anv?nts i annat sammanhang ?n f?r hemmabruk.
? Garantin omfattar inte f?ljdskador eller olycksskador oavsett vem som ?samkar dem.
Vilka produkter omfattas inte av den h?r garantin?
Den h?r garantin omfattar inte textilkl?dslar samt l?derkl?dslar.

Den h?r garantin omfattar inte:

? PO?NG plym?er
? PO?NG f?t?lj f?r barn
? TULLSTA
? JENNYLUND f?t?lj
? MUREN f?t?lj
? tygkl?dslar
? l?derkl?dslar
5 års garanti
UPPLEVA tv och ljudsystem
Vad omfattar den h?r garantin?
Garantin g?ller endast f?r hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i f?ljande delar av UPPLEVA:

? Tv och fj?rrkontroll
? Ljudsystem och fj?rrkontroll
? 3D glas?gon
> Garanti f?r UPPLEVA tv och ljudsystem (PDF, 0,9 MB)
Vad omfattas inte av den h?r garantin?
Garantin g?ller inte produkter som har f?rvarats, monterats eller installerats felaktigt, anv?nts p? ett ol?mpligt eller felaktigt s?tt, ?ndrats eller rengjorts med felaktig reng?ringsmetod eller felaktiga reng?ringsprodukter. Garantin omfattar inte skador som uppst?tt indirekt eller till f?ljd av anv?ndandet av produkten.
? Skador orsakade av olycksh?ndelser inkl. men ej begr?nsat till blixtnedslag, brand eller fukt-/vattenskada.
? Batteril?ckage (fj?rrkontroller och 3D glas?gon).
? Normalt slitage.
? Skador p? produkten vilka beror p? f?rsummelse eller felaktig anv?ndning, inkl. men ej begr?nsat till felaktig anv?ndning och/ eller installation av produkten f?r normalt hemmabruk och/eller i enlighet med bruksanvisningen f?r korrekt installation och anv?ndning, s?rskilt med h?nvisning till bruksanvisningen och monteringsanvisningarna. Skador p? sk?rmen d?r bilden br?nt fast och som orsakats av l?ngvarig visning av en fixerad bild, till exempel en s?ndningslogotyp.
? Modifikationer, anpassningar och ?ndringar av produkten f?r att den ska kunna anv?ndas i annat land ?n den ursprungligen var designad och tillverkad f?r, eller skador som uppst?tt till f?ljd av s?dana ?ndringar. Modifikationer, anpassningar, ?ndringar och reparationer av produkten som utf?rts av en part som inte har auktoriserats av IKEA.
? Garantin g?ller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig milj?, eller om produkten har anv?nts i annat sammanhang ?n f?r hemmabruk, s?vida inget annat anges.
? Produktbegr?nsningar och/eller specifikationer som beskrivs i bruksanvisningen eller i andra instruktioner.
? Repor, m?rken eller skador som orsakats av st?tar eller av en olycksh?ndelse.
? Om en kund sj?lv transporterar produkten hem till sig eller till n?gon annan adress, har IKEA inget ansvar f?r eventuella skador som kan uppst? under transporten.
Grå linje
Sovrum
25 års garanti
Madrasser
Vad omfattar den h?r garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i f?ljande delar av v?ra madrasser och/eller madrassbottnar, och g?ller fr?n ink?psdatumet p? IKEA:
? Tr?stomme och res?rer i res?rbottnar
? Res?rer i res?rmadrasser
? Skumk?rnan i skummadrasser
? Latexk?rnan i latexmadrasser
? Tr?ram, ribbor och res?rer p? ribbottnar
Originalkvittot m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla. Garantin g?ller endast f?r hemmabruk.
> Madrassgaranti (PDF, 0,6 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den h?r garantin?
Alla b?ddmadrasser, J?RNUDDA res?rbotten, madrasser till utdragss?ng (80x200 cm), madrasser till juniors?ng (70x160 cm), madrasser till spj?ls?ng (60x120 cm) samt madrasser till b?ddsoffor
10 års garanti
PAX/KOMPLEMENT
Vad omfattar den h?r garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i f?ljande komponenter i PAX/KOMPLEMENT garderober och inredning som beskrivs nedan, och g?ller fr?n ink?psdatumet p? IKEA:
? Stommar
? G?ngj?rnsd?rrar och g?ngj?rn
? Avdelare f?r stommar, hyllplan och sektioner
? Skjutd?rrsmekanism
? KOMPLEMENT inredning
Garantin g?ller endast f?r hemmabruk. Originalkvittot m?ste kunna uppvisas f?r att garantin ska g?lla.
> PAX/KOMPLEMENT garanti (PDF, 0,5 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den h?r garantin?
KOMPLEMENT skost?d f?r utdragbart hyllplan. KOMPLEMENT smyckesinsats f?r utdragbart hyllplan, KOMPLEMENT avdelare f?r utdragbart hyllplan, KOMPLEMENT l?dmatta och KOMPLEMENT korg 3-pack
Grå linje