Pre?i na glavni sadr?aj

IKEA SRBIJA

Podaci o kompaniji IKEA Srbija

Naziv kompanije: IKEA Srbija d.o.o. Beograd,

Sedi?te kompanije: Bubanj Potok bb (Autoput Beograd - Ni?), BeogradPIB: 104990791

Mati?ni broj: 20287608

?ifra delatnosti: 4759 - Trgovina na malo name?tajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za doma?instvo u specijalizovanim prodavnicama

?lanovi Uprave dru?tva: Stefan Vanoverbeke, direktor i Vladislav Lali?, direktor