Pre?i na glavni sadr?aj

Kutak za kupce

Pitanje ili zahtev - pomo? je uvek nadohvat ruke. Kontaktiraj IKEA kontakt centar ili prona?i odgovor na na?oj internet stranici.
Radno vreme
ROBNA KU?A
Ponedeljak - Nedelja: 10:00 - 21:00
RESTORAN
Ponedeljak - Nedelja: 9:30 - 20:00
Prona?i odgovore na naj?e??e postavljena pitanja
KONTAKT CENTAR
Ponedeljak - Nedelja: 09:00 - 20:00
siva linija
Vodi? za robnu ku?u IKEA
Vodič z a robnu kuću IKEA
Pravila zamene i vraćanja proizvoda
Pravila zamene i vra?anja robe
Dobro je znati pre posete
Dobro je znati pre posete
siva linija