Pre?i na glavni sadr?aj

NA?E USLUGE

Prikupljanje i isporuka

Ve?ina na?ih proizvoda pakuje se u pljosnata pakovanja koja su osmi?ljena tako da mogu lako da se spakuju u tvoj automobil. Ako, me?utim, vi?e voli? da ti kupljene proizvode mi isporu?imo, mo?e? da odabere? jednu od na?ih opcija isporuke.
Slika paketa i kamiona.Slika kamiona.
Kupovina u robnoj ku?i IKEA
Kada kupuje? u IKEA robnoj ku?i, na raspolaganju su ti razli?ite mogu?nosti isporuke kupljene robe na ku?nu adresu.
Slika kamiona.kamion
Kupovina u onlajn prodavnici
Ako poru?uje? proizvode onlajn, nudimo ti slede?e mogu?nosti isporuke
Paketna isporuka
Cene i zone isporuke
Zona isporukePo?tanski brojeviCena usluge*
Zona 1od 11000 do 11999999 RSD 499 RSD
Zona 2od 12000 do 37999999 RSD 499 RSD
* Cena usluge uklju?uje prikupljanje i isporuku proizvoda ukupne te?ine do 30 kg i maksimalnih dimenzija paketa 80x120x100 cm.
IKEA ne vr?i isporuku prehrambenih proizvoda, metra?e, persijskih tepiha, zasa?enih biljaka, proizvoda s odeljenja ?To je ?to jeĦ°, kao i vrednosnih bonova/kartica.
Prikupljanje i isporuka kamionom
Ti samo treba da naru?i? proizvode onlajn.
Mi ?emo se pobrinuti za sve ostalo.
Mi prikupljamo tvoje naru?ene proizvode i isporu?ujemo ih na adresu po tvojoj ?elji, bilo ku?nu ili poslovnu, u dogovorenom terminu.
Na osnovu tvoje narud?bine*, name?taj ?e biti isporu?en u jednu prostoriju koju ti odabere?. Ti ne mora? ni?ta da nosi?.
Zona isporukePo?tanski brojeviCena usluge**
Zona 1od 11000 do 119993.999 RSD
Zona 2od 12000 do 379995.999 RSD
* IKEA ne vr?i isporuku prehrambenih proizvoda, metra?e, persijskih tepiha, zasa?enih biljaka, proizvoda s odeljenja ?To je ?to jeĦ°, kao i vrednosnih bonova/kartica.
** Cena usluge uklju?uje prikupljanje i isporuku proizvoda ukupne te?ine do 1.000 kg u jednu prostoriju koju ti odabere?.
Svaka dodatna tona obra?unava se po punoj ceni usluge za odgovaraju?u zonu.
Isporuka kamionom
Ne mo?e? da ponese? name?taj sa sobom?
Nakon ?to preuzme? i plati? svoju narud?binu*, prepusti nama brigu oko transporta. Vr?imo isporuku na adresu po tvojoj ?elji, bilo ku?nu ili poslovnu, u dogovorenom terminu, Sve ?e biti isporu?eno u jednu prostoriju koju ti odabere?. Ti ne mora? ni?ta da nosi?.
Zona isporukePo?tanski brojeviCena usluge**
Zona 1od 11000 do 119993.000 RSD
Zona 2od 12000 do 379995.000 RSD
* IKEA ne vr?i isporuku prehrambenih proizvoda, metra?e, persijskih tepiha, zasa?enih biljaka, proizvoda s odeljenja ?To je ?to jeĦ°, kao i vrednosnih bonova/kartica.
** Cena usluge uklju?uje isporuku proizvoda ukupne te?ine do 1.000 kg u jednu prostoriju koju ti odabere?. Svaka dodatna tona obra?unava se po punoj ceni usluge za odgovaraju?u zonu.
Prikupljanje i isporuka kamionom
Ne mo?e? da do?e? do robne ku?e?
Po tvojoj ?elji mi prikupljamo tvoje naru?ene proizvode i isporu?ujemo ih na adresu po tvojoj ?elji, bilo ku?nu ili poslovnu,
Ti ne mora? ni?ta da nosi?. Na osnovu tvoje narud?bine*,proizvodi ?e biti isporu?eni u jednu prostoriju koju ti odabere?.
Zona isporukePo?tanski brojeviCena usluge**
Zona 1od 11000 do 119993.999 RSD
Zona 2od 12000 do 379995.999 RSD
* IKEA ne vr?i isporuku prehrambenih proizvoda, metra?e, persijskih tepiha, zasa?enih biljaka, proizvoda s odeljenja ?To je ?to jeĦ°, kao i vrednosnih bonova/kartica.
** Cena usluge uklju?uje isporuku proizvoda ukupne te?ine do 1.000 kg u jednu prostoriju koju ti odabere?. Svaka dodatna tona obra?unava se po punoj ceni usluge za odgovaraju?u zonu.
isporukapaketna isporuka