Pre?i na glavni sadr?aj

NA?E USLUGE

Click & Collect

?ta misli? o tome da sve ?to kupi? onlajn bude spremno za preuzimanje u dogovoreno vreme? ˇ°Click & collectˇ± usluga je jednostavna, brza i prakti?na.
Cena usluge: 999 rsd i odnosi se na po?iljke ukupne te?ine do 1000 kg.

Svaka dodatna tona obra?unava se po ceni osnovne usluge.
Click&collectClick&Collect