Pre?i na glavni sadr?aj

KAKO KUPOVATI

Kupuj kako god ?eli?
Kupi onlajn sada i proizvodi ?e ti biti isporu?eni u toku slede?ih nekoliko dana. ?eli? prvo da ih opipa?, isproba? i sazna? vi?e o njima? Poseti IKEA robnu ku?u, gde mo?e? da se izle?ava? na sofama ili se raspita? kod nekog od zaposlenih o razli?itim vrstama du?eka pre nego ?to se odlu?i? na kupovinu.
Kako kupovati u 8 jednostavnih koraka
Ways to shop
Čovek i žena sede na podu dnevne sobe i razgledaju IKEA onlajn prodavnicu na tabletu
Kupi onlajn...
Koristi na?u onlajn prodavnicu za pregledanje ?irokog asortimana proizvoda. Odlu?i se za jedan od mno?tva stilova, istra?i veliki broj ideja za ure?enje doma i prona?i inspiraciju za stvaranje mesta koje ?e? zvati svojim ?domomĦħ.
Dva muškarca sede u foteljama u odeljenju za dnevnu sobu u robnoj kući IKEA. Jedan gleda u etiketu sa cenom, a drugi razgleda jastuk fotelje.
... ili u robnoj ku?i
Poseti robnu ku?u i isprobaj postavke soba. Lezi na krevet, zaviri u unutra?njost komoda, dodirni razli?ite tkanine. Proveri cenu da sazna? sve potrebne informacije o proizvodu, kao i o tome kako da ga kupi?.
IKEA LÖVBACKEN sto rastavljen na četiri dela, položen na pod od belog drveta.
U?ivaj u svom domu
Ve?ina na?ih proizvoda pakuje se u pljosnata pakovanja. To zna?i da kada poseti? robnu ku?u IKEA, proizvode mo?e? odmah poneti sa sobom ku?i. Ali ako ?eli? da mi to u?inimo za tebe, mo?emo da organizujemo isporuku direktno do prostorije do koje ti to ?eli?.
Saznaj vi?e o usluzi isporuke
IKEA LÖVBACKEN sto postavljen ispred sive sofe.
Rado ?emo pomo?i
Bilo da ?eli? da zaka?e? isporuku, sklopi? proizvod ili ?ak isplanira? ili montira? novu kuhinju, mi smo tu da ti pomognemo. Saznaj sve o na?im uslugama onlajn ili poseti robnu ku?u i porazgovaraj sa nekim od na?ih zaposlenih.
Vidi sve na?e usluge
No Youtube Player
Mala pomo? IKEA aplikacije
Aplikacija IKEA Store je odli?an pomo?nik kada planira? posetu ili dok kupuje? u robnoj ku?i. Pregledaj proizvode, informi?i se o najnovijim ponudama i napravi spisak za kupovinu.
Preuzmi aplikaciju na Google play ili App store.
Slika korpe za kupovinu unutar kvadrata.
Usluge odlo?enog pla?anja
Primamo kreditne kartice, debitne kartice i IKEA poklon kartice. Ako pla?a? onlajn, treba da zna? da je ova transakcija potpuno bezbedna. A ako vi?e voli? da pla?a? deo po deo, mo?e? da odabere? i na?in pla?anja ?ekovima u IKEA robnoj ku?i.
Saznaj vi?e o na?inima pla?anja
Slika kreditne kartice i dve kovanice.
Slobodno mo?e? da se predomisli?
Predomi?lja? se? To je sasvim u redu. Ako neki proizvod odnese? ku?i i predomisli? se, ima? 365 dana da ga vrati?. sa?uvaj ra?un - bi?e ti lak?e da vrati? proizvod.
Saznaj vi?e o politici vra?anja robe i novca
Slika broja 365 zaokruženog strelicom u obliku srca.