Pre?i na glavni sadr?aj

KAKO KUPOVATI ONLAJN

Kupuj onlajn ĘC gde god da se nalazi?, kad god po?eli?

Online prodaja
?elimo ti dobrodo?licu u na?u novu Onlajn prodavnicu
Budi me?u prvima i isprobaj na?u onlajn prodavnicu i otkrij sve prednosti i usluge koje smo osmislili samo za tebe.

Stalno unapre?ujemo svoje usluge kako bismo zadovoljili sve tvoje potrebe. Ovo je tek po?etak.
No Youtube Player
Kako ovo funkcionise?
Pregledaj na?u stranicu i dodaj proizvode koje ?eli? na svoj spisak za kupovinu.
1234
Ako je proizvod obele?en zelenom bojom, to zna?i da je dostupan
Reci nam na koji na?in ?eli? da tvoja narud?bina bude isporu?ena.
Reci nam kada ?eli? da tvoja narud?bina bude isporu?ena.
Napominjemo da proizvodi koji se ne nalaze na tvom spisku za kupovinu, ne?e biti uklju?eni u tvoju narud?binu. Proveri svoj spisak i nemoj ni?ta da izostavi?.
Kada kupuje? preko interneta, mo?e? da bira?. Da li ?eli? svoju narud?binu da preuzme? u robnoj ku?i IKEA ili ?eli? da ti je isporu?imo na ku?nu adresu?
Kada naru?uje? putem interneta, mo?e? da odabere? dan i vreme koje ti odgovara, kao i to da li ?eli? da robu preuzme? u robnoj ku?i IKEA ili ?eli? da ti je isporu?imo na ku?nu adresu?
Ako je proizvod koji ?eli? obele?en zelenom bojom, to zna?i da ga ima na zalihama. Napominjemo da tokom kupovine treba da odabere? robnu ku?u IKEA Beograd, kako bismo mogli da garantujemo da se proizvod sa tvog spiska za kupovinu nalazi na zalihama.
Click & Collect (Preuzimanje proizvoda u robnoj ku?i)
Click & Deliver (Isporuka na ku?nu adresu)
Kada kupuje? preko interneta, mo?e? da odabere? da svoju narud?binu preuzme? u robnoj ku?i IKEA Beograd.
Kada naru?i?, mi ?emo prikupiti odabrane proizvode i tvoja narud?bina ?e biti spremna za preuzimanje onda kada ti odgovara.
Tvoji naru?eni IKEA proizvodi tako?e mogu da ti budu isporu?eni na ku?nu adresu onog dana i u ono vreme koje ti odgovara.

Posebna ponuda: paketna isporuka ve? od 499 rsd
Saznaj vi?eSaznaj vi?e o ceni usluge
Na?ini pla?anja
Pla?anje platnim karticama
Svoju onlajn porud?binu mo?e? platiti platnim karticama:
Pla?anje pouze?em
Uz odabranu opciju "Isporuka na ku?nu adresu" i onlajn narud?binu do 60.000 RSD
Saznaj vi?e o na?inima pla?anja