Pre?i na glavni sadr?aj

O kupovini

Poklon kartice

Nudimo ti na hiljade proizvoda, tako da ume da bude nezgodno odabrati onaj jedan pravi koji ?e? nekome pokloniti. Sa IKEA poklon karticom, ti i dalje poklanja? ali ne mora? i da bira? poklon. Sve ?to treba da uradi? je da odabere? dizajn kartice koji ti se dopada, da odabere? nov?anu vrednost i da nekome omogu?i? da odabere poklon po svojoj ?elji.
IKEA Poklon kartice
siva linija
Da proveri? stanje na svojoj kartici (karticama), poseti nas ili pozovi bilo koju robnu ku?u IKEA.
Za kupovine pla?ene poklon karticom ili karticom za povra?aj (karticama), razlika u novcu ne?e biti ispla?ena u gotovini.
Iznos na kartici (karticama) ne mo?e se koristiti u slu?aju pla?anja kreditnom karticom ili IKEA Business karticom.
Kartica(e) se ne mo?e koristiti za pla?anje ra?una u IKEA Restoranu, Du?anu ?vedske hrane, Bistrou ili za kupovinu putem internet.
Stanje na kartici (karticama) mo?e da se proveri u svakoj IKEA robnoj ku?i ili telefonom putem Kontakt centara
Kartica(e) ostaje vlasni?tvo kompanije IKEA Srbija i zabranjeno je koristiti je bez na?eg pristanka.
Poklon kartica(e) ili kartica(e) za povra?aj mo?e se koristiti za pla?anje punog ili delimi?nog iznosa u svim pomenutim robnim ku?ama IKEA.
Karticu je mogu?e koristiti neograni?en broj puta (dok stanje na kartici ne do?e do RSD0.00).
Kartica(e) nema rok trajanja.
Ako prona?e? karticu(e), molimo te da ih vrati? u najbli?u robnu ku?u IKEA.
IKEA nije u mogu?nosti da zameni izgubljenu ili ukradenu karticu(e).
Uslovi kori??enja IKEA poklon kartice