Pre?i na glavni sadr?aj

O kupovini

Katalog i bro?ure

Napravi mesta za život
IKEA KATALOG ZA 2018.
Napravi mesta za ?ivot
No Youtube Player
Napravi mesta za decu, napravi mesta za stil, napravi mesta za funkcionalnost, napravi mesta za snove... Za šta želiš da napraviš više mesta u svom domu? Pogledaj sve te sjajne ideje koje ti se nude u najnovijem izdanju IKEA Kataloga za 2018. godinu i napravi mesta za život!
Napravi mesta za snove
U?ivaj u IKEA Katalogu za 2018. gde god da se nalazi?
Aplikacija
Aplikacija predstavlja pro?irenu verziju onlajn kataloga i njegove ?tampane varijante. To je tvoj katalog gde god da se nalazi?!
Preuzmi aplikaciju za IKEA Katalog
Onlajn
U?ivaj u malim savetima za ure?enje tvog doma, video snimcima, sve?im i inspirativnim idejama i jo? mnogim drugim stvarima.
Pogledaj onjaln IKEA katalog
U ?tampi
Pretra?i stranice sa jedinstvenim idejama za ure?enje doma, stvarnim ?ivotnim pri?ama i ?irokim asortimanom proizvoda.
?tampani IKEA Katalog mo?e? na?i u Robnoj ku?i IKEA
siva linija
IKEA bro?ure
IKEA bro?ure ti pru?aju detaljne informacije o proizvodima, kao i mnogo inspiracije za ure?enje tvog prostora. IKEA bro?ure ?e uskoro biti dostupne onlajn i putem aplikacije za IKEA katalog. IKEA bro?ure tako?e se mogu na?i u robnoj ku?i.
siva linija
IKEA aplikacije
IKEA proizvodi, provera zaliha, posebne ponude, kako do nas, mape robne ku?e i jo? mnogo toga za tvoj telefon ili tablet.
Saznaj vi?e
Besplatne IKEA aplikacije za tvoj telefon ili tablet