Pre?i na glavni sadr?aj

IKEA planeri

Alati za planiranje

Daj oblik i sadr?aj svojim snovima s IKEA alatima za planiranje. Planiraj svoju kuhinju iz snova, savr?enu kancelariju ili garderober i saznaj cenu svog dizajna. Mo?e? se igrati s bojama, stilovima, veli?inama i kombinacijama na putu do svog savr?enog dizajna uz pomo? na?ih jednostavnih alata za planiranje.
siva linija
IKEA planiranje doma
Sa IKEA alatom za planiranje doma mo?e? planirati i dizajnirati svoju kuhinju, trpezariju, kupatilo ili kancelariju u 2D ili 3D.
Od ideje do stvarnosti s IKEA alatima za planiranje
Kreiraj dizajn koliko god ?eli? i saznaj detalje o proizvodima i cenu.
Prijavi se sa svojim IKEA profilom ili otvori novi profil kako bi pristupio planerima za ure?ivanje ili ispis dizajna na drugom ra?unaru, na primer u robnoj ku?i IKEA.
Kad zavr?i? s dizajnom sa?uvaj ga ili ga od?tampaj i poseti robnu ku?u IKEA kako bi zajedno sa IKEA zaposlenim na odeljenje zavr?io dizajn.
Nemoj zaboraviti korisni?ko ime i lozinku kako bi lak?e prona?li tvoj dizajn.
grey buttonOtvori IKEA planer za dom
siva linija
Idi na planer za kuhinje
Planer za kuhinje
Postani dizajner svoje kuhinje uz na? planer za kuhinje. Odaberi elemente i fronte, vrata i ku?ne ure?aje i slo?i ih kako tebi najvi?e odgovara.
Idi na planer za trpezariju
Planer za trpezariju
Lako je okupiti prijatelje za sto. Planer za trpezariju poma?e ti da ih tamo i zadr?i?. Jer, kad su stolice udobne, a sto ba? prave veli?ine, svako rado ostaje, ?ak i kad nema deserta.
Idi na PAX planer
PAX planer
Isplaniraj fleksibilan i prilagodljiv sistem ormara za odlaganje koji pristaje tvom prostoru uz pomo?u na?eg PAX planera.
Idi na STUVA planer
STUVA planer
Isplaniraj prilago?eno re?enje za odlaganje za spava?u sobu svog deteta uz pomo?u na?eg STUVA planera.
Idi na ALGOT planer
ALGOT planer
Konfiguri?i, planiraj i prilagodi svoje ALGOT re?enje za bilo koju sobu pomo?u ALGOT planera.
Idi na ELVARLI planer
ELVARLI planer
Bez obzira koliko prostora ima? (i koliko je velika tvoja opsesija ode?om) uvek mo?e? dizajnirati re?enje za odlaganje koje odgovara tvojim potrebama.
Idi na BESTÅ planer
BEST? planer
BEST? planer omogu?uje planiranje savr?enog re?enja za odlaganje za dnevnu sobu.
Idi na EKET planer
EKET planer
Ovaj planer omogu?ava ti kombinovanje razli?itih elemenata kako te tvoja kreativnost vodi. Istra?i fleksibilnost EKET elemenata, skiciraj beskrajne kombinacije i kreiraj re?enje savr?eno za tvoj dom.
Idi na planer za kupatilo
Planer za kupatilo
Vreme za sebe, ne?to je ?to svima treba s vremena na vreme. Dizajniraj kupatilo u kojoj ?e? prona?i vreme za sebe i ulep?ati po?etak ili zavr?etak dana.
Idi na SÖDERHAMN planer
S?DERHAMN planer
Sa S?DERHAMN modularnom sofom mo?e? kreirati svoju kombinaciju. Iskoristi planer i kreiraj sofu koja najvi?e odgovara tvom na?inu ?ivljenja.
Idi na VALLENTUNA planer
VALLENTUNA planer
Svi mi imamo razli?ite potrebe za re?enjima za sedenje, spavanje i odlaganje. VALLENTUNA planer poma?e ti da kreira? re?enje po tvojoj meri.
Idi na VIMLE planer
VIMLE planer
VIMLE planer ti omogu?ava da dizajnira? sofu koja zadovoljava tvoje ?ivotne potrebe za sedenje i prostorom za odlaganje.
Idi na planer za kancelariju
Planer za kancelariju
Efikasan i ergonomski dizajn jednostavno je posti?i uz pomo?u na?eg planera za kancelariju.
Idi na vodič za odabir dušeka
Vodi? za odabir du?eka
Pet jednostavnih koraka pomo?i ?e ti da odabere? najbolji du?ek za tebe uz pomo? vodi?a za du?ek.
Počni dizajnirati svoju lampu
Stvori lampu koju ?e? voleti
Svi mi imamo razli?ite ukuse. Zato smo stvorili razli?ita aba?ure, kablove i osnove koji ?e ti omogu?iti da dizajnira? lampu koja odgovara tvom stilu.
Počni sa dizajniranjem svoje trpezarijske stolice
Dizajniraj svoju trpezarijsku stolicu
Dizajniraj svoju, jedinstvenu trpezariju i sam/a dizajniraj svoje trpezarijske stolice. Kombinuj i uskladi oblike, materijale i boje.
Započni dizajniranje svoje kancelarijske stolice
Dizajniraj svoju kancelarijsku stolicu
Ergonomski predmeti dolaze u raznim oblicima i stilovima. Zato smo izradili ovaj L?NGFJ?LL planer za kancelarijske stolice.
siva linija