Prejs? na hlavny obsah

Je to tu!

Novy Katal¨®g IKEA 2018 je tu!

Katalóg IKEA 2018
Katalóg IKEA 2018
M??ete si ho prezera?, nech ste kdeko?vek
Katal¨®g IKEA online
Prezerajte si, objavujte a?u?¨Şvajte si nov¨¦ rie?enia a?in?pir¨˘cie IKEA.
Stiahnite a prezerajte si najnov?¨Ş katal¨®g v?aka mobilnej aplik¨˘cii Katal¨®g IKEA.
Pozrite si katalóg on-line
NOVY KATAL¨®G RYCHLO A PREH?ADNE
U? ste videli nov¨¦ video?
Pozrite si katal¨®g on-line alebo si stiahnite aplik¨˘ciu
On-line katal¨®g
U?¨Şvajte si tipy a triky pre va?u dom¨˘cnos?, vide¨˘, nov¨¦ in?pir¨˘cie a e?te ove?a viac.
Aplik¨˘cia predstavuje roz?¨Şren¨˛ verziu tla?en¨¦ho a digit¨˘lneho katal¨®gu. Tento katal¨®g m??ete ma? st¨˘le pri sebe! Aplik¨˘ciu si jednoducho stiahnete cez App Store a Google Play.
Aplik¨˘cia Katal¨®g IKEA
Pozrite si katalóg on-lineApp store aplikácia Katalóg IKEA
Pre iOS:
Pre Android:
Google play aplikácia Katalóg IKEA
DIGIT¨˘LN¨˘ VERZIA
Pozrite si bro?¨˛ry online
KuchyneKúpeľneSkrineIKEA BUSINESS
PL¨˘NOVACIE POM?CKY
Napl¨˘nujte si svoje byvanie