LUCR?ND PENTRU IKEA GROUP

Lucrand ?mpreun?

Un colaj de fotografii cu angajaţi IKEA
Credem ?n oameni! Pentru a crea o afacere de succes, este nevoie de un vis. ?i este nevoie de oameni pentru a transforma visul ?n realitate.
Afl? ce pozi?ii sunt disponibile
LUCR?ND PENTRU IKEA GROUP: CINE SUNTEM | LOCUL NOSTRU DE MUNC? | POSIBILIT??ILE NOASTRE | BENEFICII
CINE SUNTEM
Spirit de echip?
Colegii no?tri sunt reali?ti, one?ti ?i au ?n comun pasiunea pentru amenajarea ?i decorarea locuin?ei. Venim din ??ri diferite, dar ?mp?rt??im aceea?i viziune ¡°s? cre?m o via?? de zi cu zi mai bun? pentru cei mai mul?i oameni¡±. O putem realiza cu ajutorul valorilor pe care le ?mp?rt??im. Acestea reprezint? baza lucrului ?i culturii noastre.
Lucrul cu noi este asem?n?tor lucrului cu prietenii. Cultura noastr? se bazeaz? pe apropiere, entuziasm ?i bun? dispozi?ie. C?ut?m ?ntotdeauna oameni care ne ?mp?rt??esc atitudinea pozitiv? ?i valorile.
No Youtube Player
Cum este s? lucrezi pentru IKEA Group? Afl? de la colegii no?tri.
Valorile IKEA
Credem c? to?i oamenii au un talent de oferit ?i ?ncerc?m s? aplic?m aceste valori ?i ?n modul ?n care ne desf??ur?m activitatea.
Puterea exemplului
managerii no?tri ac?ioneaz? conform valorilor IKEA, creeaz? o atmosfer? pl?cut? ?i a?teapt? acela?i lucru ?i de la ceilal?i colegi.
Dorin?a continu? de nou
?tim c? adaptarea gamei noastre la nevoile clien?ilor contribuie la o via?? mai bun? acas?.
Apropiere ?i entuziasm
?mpreun?, putem g?si solu?ii la orice problem?.
Eficientizarea costurilor
Pre?urile mici sunt imposibile f?r? costuri sc?zute, de aceea ob?inem rezultate optime cu resurse limitate.
S? fii ?n pas cu realitatea
Aplic?m cele mai practice solu?ii pentru a dezvolta, ?mbun?t??i ?i lua decizii realiste.
Puterea voin?ei
ne respect?m reciproc, clien?ii ?i furnizorii. Prin puterea voin?ei facem ca visele s? devin? realitate.
?ndr?zne?te s? fii diferit
?ncerc?m ?n permanen?? s? g?sim solu?ii noi ?i, dac? avem o idee mai bun?, suntem dispu?i s? accept?m schimbarea.
Acceptarea ?i delegarea responsabilit??ii
Promov?m colegii care au poten?ial ?i ?i stimul?m s? se auto-dep??easc?.
Simplitate
Avem o abordare realist?, deschis?, atunci cand c?ut?m o rezolvare a problemelor.
S? fii ?n pas cu realitatea
Analiz?m ce am f?cut ast?zi ?i ne ?ntreb?m cum putem s? facem lucrurile mai bune maine, astfel ?ncat s? g?sim idei ?i solu?ii noi.
Vrei s? lucrezi al?turi de noi?
Afl? care sunt pozi?iile disponibile
3 angajaţi IKEA vorbesc despre valorile noastre
COLEGII VORBESC DESPRE VALORILE NOASTRE
Anette Ydholm
designer de interior
¡°Una dintre valorile IKEA este c? noi credem c? totul este posibil. ?i cred c? acest lucru este valabil ?i pentru culorile ?i modelele pe care le folosim. Po?i s? folose?ti orice model sau culoare ?n locuin?a ta, dac? asta ??i dore?ti. Nu ??i fie team? s? le amesteci. Dac? ??i place, atunci este minunat, pentru c? te reprezint?.¡±
Fotografie a designerului de interior IKEA, Annette Ydholm
Danell McDowell
Manager de Comunicare
¡°Cultura IKEA este ?n noi to?i. Posibilit??ile sunt nelimitate, dac? e?ti dispus s? ?nve?i, s? te adaptezi ?i s? cre?ti ?mpreun? cu noi.¡±
Fotografie a Managerului de Comunicare IKEA, Danell McDowell
Petra Hesser
Manager Resurse Umane
¡°Compania IKEA mi-a oferit ?ntotdeauna nenum?rate posibilit??i de ?nv??are ?i dezvoltare. E?ti tu ?nsu?i, fiecare are personalitatea sa, iar aceast? companie ?ncurajeaz? dialogul liber. Dorim s? construim ?mpreun? aceast? cultur? ¨C persoane realiste, oneste, care doresc s? ?nve?e.¡±
Fotografie a managerului de resurse Umane Petra Hesser
LUCR?ND PENTRU IKEA GROUP: CINE SUNTEM | LOCUL NOSTRU DE MUNC? | POSIBILIT??ILE NOASTRE | BENEFICII
LOCUL NOSTRU DE MUNC?
Locul unde te sim?i acas?
Lucrand pentru IKEA Group, faci parte dintr-un mediu plin de inspira?ie, deschis, cu un ritm rapid. Compania IKEA este cel mai mare retailer de mobil? la nivel mondial, avand 139.000 de angaja?i ?n 44 de ??ri.
Ca angaja?i IKEA ne respect?m reciproc ?i lu?m ?n considerare ideile colegilor no?tri. A?a c?, oriunde ai lucra ?n lume, e?ti al?turi de oameni diferi?i, din medii diferite, amuzan?i ?i bine preg?ti?i.
Doi designeri IKEA examinează o mostră de material textil
O angajată IKEA într-un birou
Doi angajaţi IKEA caută informaţii într-un calculator
Contribuie
Apreciem oamenii care ??i ?mp?rt??esc ideile pentru ca ?mreun? s? facem lucrurile mai bune. Suntem noroco?i s? avem colegi cu spirit de ini?iativ? ?i care contribuie pentru a face IKEA un loc de munc? mai bun.
Un angajat IKEA în depozitul din zona de Autoservire
LUCR?ND PENTRU IKEA GROUP: CINE SUNTEM | LOCUL NOSTRU DE MUNC? | POSIBILIT??ILE NOASTRE | BENEFICII
POSIBILIT??ILE NOASTRE
Nu exist? o carier? tipic? ?n cadrul companiei IKEA
Oferim posibilit??i de ?nv??are ?i dezvoltare excep?ionale. Colegii no?tri sunt ?ncuraja?i s? preia diferite atribu?ii, iar unii dintre ace?tia ??i schimb? pozi?ia sau ?ara de mai multe ori pe parcursul carierei. ??i po?i dezvolta cariera ?n func?ie de planul de dezvoltare ?i de obiectivele propuse.
Credem c? fiecare angajat se poate dezvolta. IKEA cre?te ?mpreun? cu noi. Pentru ca ?i tu s? cre?ti ?mpreun? cu IKEA, afl? pozi?iile diferite din cadrul companiei.
No Youtube Player
Carierele ?n cadrul companiei IKEA sunt diferite. Afl? cateva din experien?ele colegilor no?tri.
Vrei s? lucrezi al?turi de noi?
Caut? pozi?iile disponibile
Un angajat IKEA din magazin ajută un client să găsească informaţii pe calculator.
Un angajat IKEA la centrul de distribuţie
Rela?ii Clien?i
Fiecare are rolul s?u bine stabilit, ?n ?i ?n afara magazinului, de la recep?ie pan? la call center.
IT
Sus?inem IKEA cu cele mai bune solu?ii. Departamentul nostru de IT ofer? solu?ii rapide, eficiente, nu doar tehnologie.
Marketing
Misiunea noastr? este de a construi brandul IKEA ?i de a inspira oamenii s? vin? la magazin ?i s? g?seasc? ?ntotdeauna produse de calitate.
Resurse Umane
Ne ocup?m cu recrutarea, preg?tirea profesional? ?i beneficiile oferite angaja?ilor. Misiunea noastr? este de a-i atrage, dezvolta ?i inspira pe to?i colegii no?tri.
Restaurant (IKEA FOOD)
Cei pasiona?i de arta culinar? pot aplica pentru o pozi?ie ?n cadrul Restaurantului IKEA, Bistroului ?i Magazinului cu delicatese suedeze.
Achizi?ii
C?ut?m ?n permanen?? cel mai bun raport calitate-pre?, atat pentru IKEA, cat ?i pentru clien?ii no?tri.
Financiar ?i Business
?ndeplinim toate standardele financiare ?i c?ut?m cele mai bune solu?ii pentru a cre?te ?mpreun?.
Logistic?
Avem grij? ca fluxul de bunuri de la furnizor pan? la client s? se desf??oare ?n cele mai bune condi?ii. Iar pachetele plate ne ajut? s? ne ?ndeplinim misiunea cu succes.
Vanz?ri
Suntem pasiona?i de vanz?ri ?i de oameni; lucr?m ?n fiecare zi cu gama de produse IKEA ?i cu conceptul de autoservire.
Design ?i dezvoltarea produselor
Ca designeri ?i dezvoltatori de produs, misiunea noastr? este de a crea ?i de a ?mbun?t??i permanent gama de produse.
Communicare ?i design interior
Prin strategii ?i concept, promov?m gama noastr? de produse ¨C ?n magazin ?i prin alte mijloace de comunicare.
Sustainabilitate
Misiunea noastr? se reg?se?te ?n toate etapele dezvolt?rii de produse ?i pe tot parcursul lan?ului logistic. ?mbun?t??im permanent calitatea produselor noastre.
LUCR?ND PENTRU IKEA GROUP: CINE SUNTEM | LOCUL NOSTRU DE MUNC? | POSIBILIT??ILE NOASTRE | BENEFICII
BENEFICIILE NOASTRE
Lucrand cu noi ai beneficii
Credem ?n oameni. Fiecare coleg are propriile idei ?i talentul necesar pentru munca de zi cu zi - de aceea IKEA este un loc de munc? minunat. Vrem s? ne asigur?m c? fiecare angajat este pre?uit ?i tratat cum se cuvine ?i c? are posibilitatea de a-?i valorifica poten?ialul. Ne dezvolt?m ?mpreun?, a?a c? indiferent unde te afli, ai o verietate de beneficii.
Iat? doar cateva.
Angajaţii IKEA iau o pauză de cafea
Programul de loialitate al IKEA Group
Tack! este felul nostru de a ne ar?ta aprecierea fa?? de angaja?i ?i fa?? de loialitatea acestora pentru companie. Prin programul Tack! (care ?nseamn? ¡®mul?umesc¡¯ ?n suedez?), angaja?ii primesc o contribu?ie suplimentar? la fondul de pensii. To?ii angaja?ii eligibili pentgru acest program primesc aceea?i sum?, indiferent de unitatea unde lucreaz?, pozi?ia ocupat? sau salariu.
Programul One IKEA Bonus
Programul One IKEA Bonus este un sistem de loialitate pentru to?i angaja?ii IKEA Group, bazat pe performan??. Acest program este bazat pe valorile noastre, iar to?i angaja?ii IKEA colaboreaz? pentru atingerea acelora?i obiective.
2 angajaţi IKEA şi o cameră nou amenajată
?nv??are ?i dezvoltare
Investim ?n dezvoltarea angaja?ilor oferind o varietate de programe de preg?tire interne - pentru cei care ?nva?? ceva nou ?i vor s? se dezvolte. Fiecare angajat IKEA are posibilitatea de a-?i crea un plan de dezvoltare. ?mpreun? cu managerul direct, stabile?ti obiectivele pentru urm?torul an ?i pentru viitor.
Pre?uri ?i mai mici
La IKEA, pre?urile sunt ?ntotdeauna accesibile. ?i, dac? lucrezi la noi, ai discount la cump?r?turi, ?n oricare magazin IKEA din lume.
Angajată IKEA
TE-AR PUTEA INTERESA ?I:
OAMENII ?I PLANETA
Pentru un viitor sustenabil
Afl? ce ?nseamn? sustenabilitatea pentru compania IKEA ?i rolul pe care ni-l asum?m pentru a avea grij? de oameni ?i de planet?. Oamenii ?i Planeta
O tânără din India într-o sală de curs
INFORMA?II DESPRE COMPANIE
Organiza?ia noastr?
Dac? dore?ti s? afli mai multe despre activitatea noastr? ?nainte de a aplica pentru o pozi?ie disponibil?, intr? aici. Informa?ii despre companie
Tânăr servind cafeaua la Restaurantul IKEA