SERVICII IKEA

Serviciul de asamblare ?i instalare buc?t?rii

Serviciul de asamblare și instalare bucătării
O buc?t?rie nou? nu ?nseamn? doar mobilier. Pe lang? asamblare, te putem ajuta s? instalezi corpurile de iluminat, chiuveta, ma?ina de sp?lat vase, ma?ina de sp?lat rufe, plita sau cuptorul. Totul este coordonat ?ntr-un singur serviciu complet, pentru ca buc?t?ria visurilor tale s? devin? realitate.Buc?t?ria IKEA este un sistem format din minimum cinci corpuri de mobilier din gama METOD, ?mpreun? cu electrocasnicele ?i accesoriile aferente. Aceasta va fi taxat? conform serviciului integrat ?Asamblare ?i Instalare Buc?t?riiˇ±, iar dac? sunt mai pu?in de cinci corpuri, atunci se aplic? tarifele ?i condi?iile serviciului ˇ°Asamblare Mobilierˇ±.

Serviciul este disponibil doar pentru Bucure?ti, Ilfov ?i Prahova.

Programarea serviciului se face la punctele de vanzare din departamentul Buc?t?rii.

Pre? unic pe serviciu integrat:
?870 lei, indiferent de valoarea buc?t?riei achizi?ionate.

Ca s? te bucuri de o experien?? complet?, f?r? griji, te putem ajuta prin colectarea produselor de pe lista ta de cump?r?turi, livrarea lor direct la tine acas? ?i asamblarea ?i instalarea buc?t?riei.
Costul complet al acestor servicii cumulate este de 999 lei.
Serviciul de Asamblare ?i Instalare Buc?t?rii include:
- Asamblarea tuturor cabinetelor, accesoriilor ?i instalarea electrocasnicelor, corpurilor de iluminat care intr? ?n componen?a buc?t?riei, conform planific?rii e ecutate ?n Instrumentul de Planificare Buc?t?rii
- Instalarea blaturilor, inclusiv decuparea lor pentru chiuvet? ?i/sau plit? - Instalarea ?i conectarea bateriei ?i chiuvetei* la sistemul de alimentare cu ap? ?i canalizare
- Instalarea ?i conectarea la sistemul electric al electrocasnicelor*
- Instalarea ?i conectarea la re?eaua de gaze a electrocasnicelor*
- Instalarea ?i conectarea sistemelor de iluminat IKEA din structura mobilierului de buc?t?rie
- Instalarea panourilor laterale, a manerelor, sistemelor de organizare ?i depozitare din interiorul cabinetelor (de exemplu: co?uri, sertare, poli?e etc.), a plintei, picioarelor sau a oric?ror altor accesorii necesare asambl?rii finale a produselor achizi?ionate de la magazinul IKEA ?i cuprinse ?n planificarea buc?t?rie
- Prinderea ?i securizarea produselor conform instruc?iunilor de asamblare IKEA f?r? alte costuri suplimentare
- Ridicarea ambalajelor, ?n cazul ?n care clientul nu solicit? p?strarea lor ?n procesul verbal de execu?ie

*Instalarea ?i conectarea electrocasnicelor, bateriei ?i chiuvetei pot fi executate ?i pentru produsele non IKEA, f?r? costuri suplimentare, o singur? dat?. ?n acest caz, clientul ??i asum? ?ntreaga responsabilitate asupra compatibilit??ii produselor cu mobilierul IKEA, precum ?i a calit??ii acestora.
Responsabilitatea compatibilit??ii produselor non IKEA cu mobilierul IKEA este ?n sarcina cump?r?torului, prestatorul de servicii nu este responsabil de aceasta. Dac?, din motive de incompatibilitate a produselor non IKEA cu mobilierul IKEA, serviciul de instalare ?i conectare a electrocasnicelor, bateriei ?i chiuvetei nu poate fi executat, acesta nu va fi reprogamat ?i va fi considerat prestat.
?n cazul ?n care se constat? nonconformitatea aparatelor care trebuie instalate ?i conectate la sistemele de electricitate, ap?, canalizare sau gaz, Prestatorul va refuza executarea serviciului pentru produsele ?n cauz? ?i va consemna acest lucru ?n procesul verbal de execu?ie a lucr?rii. ?n cazul nonconformit??ii produselor IKEA, acestea vor fi ?nlocuite conform gaan?iei ?i instalate f?r? alte costuri suplimentare. ?n cazul nonconformit??ii produselor non IKEA, acestea nu vor beneficia de reprogamare, serviciul considerandu-se efectuat.

Prestatorul nu are dreptul s? intervin? asupra configua?iei ini?iale sau a pieselor de mobilier.

Prestatorul trebuie sa aib? toate uneltele ?i accesoriile suplimentare necesare execut?rii asambl?rii ?i prinderii/asigur?rii mobilierului ?n perete atunci cand este necesar.

Asamblarea, Instalarea ?i Conectarea se consider? finalizate atuncicand produsele sunt func?ionale, curate ?i gata de a fi folositeconform utilit??ii lor. Prestatorul va l?sa locul de execu?ie curat ?i ordonat.
Serviciul de Asamblare ?i Instalare Buc?t?rii nu include:
- Transportul mobilierului sau accesoriilor ?n spa?iul de asamblare ?i instalare
- Modificarea cabinetelor , mutarea conexiunilor la gaz, electricitate, ap? sau canalizare (mut?ri care presupun lucr?ri de amenajare sau construc?ie)
- Debit?ri speciale ?n ateliere de profil (ex: debitare longitudinal? pentru blaturi ?i t?blii, aplicare cant ABS)
- Mascarea centralelor termice cu elemente de mobilier
- Lucr?ri de repara?ii, ?nt?rire sau finisare a pere?ilor
- Executarea g?urilor de ventila?ie necesare hotelor cu evacuare exterioar?, dac? ?nc?perea nu este prev?zut? cu a?a ceva

Serviciul este disponibil doar pentru Bucure?ti, Ilfov ?i Prahova.
Descarc? Bro?ura de servicii IKEA (PDF)