Livrare

Serviciul de livrare

Serviciul de livrare
Te putem ajuta noi cu transportul produselor, direct la tine acas? sau la birou. Serviciul este disponibil oriunde ?n ?ar?, iar cump?r?turile ??i sunt livrate pan? ?n fa?a u?ii locuin?ei, indiferent de etaj.

Pre?uri:
- 100 lei pentru comenzile cu o greutate de pan? la 1000 kg (pentru comenzile livrate doar ?n Bucure?ti, Ilfov, Prahova)
- 140 lei pentru comenzile cu o greutate de pan? la 1000 kg (pentru comenzile livrate ?n restul ??rii)

Programarea serviciului se face la punctele de vanzare din magazin.

Condi?ii:
Produsele sunt livrate la domiciliul t?u cu grij?. Pentru o livrare eficient? te rug?m s? te asiguri c?:
- Este cineva acas? la data ?i ora stabilite pentru livrare;
- Produsele ?ncap pe u?ile de acces pan? la u?a domiciliului;
- Accesul la sc?ri sau la lift este liber.

Not?:
Serviciul nu este valabil pentru transportul plantelor naturale si al metrajelor.
Serviciul de livrare este valabil ?i pentru produsele achizi?ionate din zona ¡°A?A CUM SUNT¡±, pentru livr?ri ?n Bucure?ti, Ilfov ?i Prahova.
De asemenea, te rug?m s? te ocupi tu de demontarea, ?nfolierea ?i securizarea acestor produse ?n vederea transportului.

Descarc? Bro?ura de servicii IKEA (PDF)