Asamblare

Dore?ti suport pentru asamblarea mobilei tale?

Asamblare
?n echip?, lucrurile merg mai u?or. Dac? ?i se pare c? nu te descurci singur, e?ti prea ocupat sau pur ?i simplu nu vrei s? pierzi timpul asambland, noi putem s?-?i d?m o man? de ajutor. Serviciul se aplic? tuturor produselor de mobilier ?i accesoriilor IKEA ce necesit? asamblare sau fixare pentru a deveni func?ionale.
Serviciul nu se aplic? Buc?t?riilor IKEA*.
* Buc?t?rie IKEA - Orice sistem format din minimum cinci corpuri de mobilier din gama METOD/FYNDIG ?mpreun? cu electrocasnicele ?i accesoriile aferente este considerat a fi Buc?t?rie ?i va fi taxat conform serviciului integrat ?Asamblare ?i Instalare Buc?t?riiĦħ.

Programarea serviciului se face la punctele de vanzare din magazin.

Pre?: 9% din valoarea produselor ce necesit? serviciul de asamblare, calculat la valoarea de vanzare a produselor din ziua ?ncheierii contractului, dar nu mai pu?in de 59 lei, dac? valoarea rezultat? din procentul de 9% este mai mic?.
Serviciul include:
- Asamblarea conform instruc?iunilor corespunz?toare fiec?rui produs IKEA
- Prinderea ?i securizarea produselor conform instruc?iunilor de asamblare IKEA, f?r? alte costuri suplimentare c?tre beneficiar
- Instalarea blaturilor, inclusiv decuparea lor pentru chiuvet?/plit?
- Ridicarea ambalajelor IKEA, ?n cazul ?n care clientul nu solicit? p?strarea lor ?n procesul verbal de execu?ie

Prestatorul nu are dreptul sa intervin? asupra configura?iei ini?iale sau a pieselor de mobilier.
Prestatorul va l?sa locul de execu?ie curat ?i ordonat.
Asamblarea se consider? finalizat? atunci cand produsele sunt func?ionale, curate ?i gata pentru utilizare.

Serviciul nu include:
- Transportul mobilierului sau accesoriilor ?n spa?iul de asamblare
- Lucr?ri de racordare la re?eaua de energie electric?, ap?, gaze sau canalizare
- Lucr?ri de repara?ii, ?nt?rire sau finisare a pere?ilor
- Debit?ri speciale ?n ateliere de profil (ex: debitare longitudinal? pentru blaturi ?i t?blii, aplicare cant ABS)
- Orice alte interven?ii asupra configura?iei ini?iale sau asupra pieselor de mobilier
- Mascarea centralelor termice cu elemente de mobilier

Serviciul este disponibil doar pentru Bucure?ti, Ilfov ?i Prahova.
Descarc? Bro?ura de servicii IKEA ?n format PDF