Originea suedez?

Designul suedez este o alt? piatr? de temelie a gamei de produse IKEA, care continu? s? fie creat? ?n Suedia. Produsele de mobilier ?i decora?iuni sunt moderne, dar nu de dragul tendin?elor momentului, func?ionale ?i ?n acela?i timp atr?g?toare, create cu grij? fa?? de oameni ?i sigure pentru copii. Ele reprezint? stilul de via?? suedez, proasp?t ?i s?n?tos, datorit? culorior ?i materialelor atent alese. Aceste idei sunt ?n strans? leg?tur? cu faptul c? r?d?cinile IKEA au pornit din Sm?land, sudul Suediei, unde oamenii muncesc mult ?i tr?iesc modest, folosind la maximum resursele limitate de care dispun.
 
R?d?cinile suedeze
 
Nu ?ntampl?tor culorile siglei IKEA sunt galben ?i albastru. Acestea sunt culorile steagului suedez.
 
?n Suedia, natura ?i casa sunt foarte importante pentru oameni. De altfel, una dintre cele mai reu?ite modalit??i de a descrie stilul suedez de amenajare a casei este natura - plin? de lumin? ?i aer curat, ?i totu?i limitat? ?i simpl?.

Stilul de via?? suedez


Suedia este, ?n general, asociat? cu un stil de via?? proasp?t ?i s?n?tos. Acest stil de via?? se reflect? ?n gama de produse IKEA. Prospe?imea aerului curat se reg?se?te ?n culorile ?i materialele folosite ?i ?n impresia de l?rgime pe care acestea o creeaz?: lemn deschis la culoare, materiale textile naturale ?i suprafe?e netratate. ?ntr-o ?ar? care ?n cea mai mare parte a anului este rece ?i ?ntunecat?, aceste spa?ii luminoase ?i deschise creeaz? senza?ia unei veri str?lucitoare ?n interiorul casei tot timpul anului.

Influen?e istorice


La sfar?itul anilor 1800, arti?tii Carl ?i Karin Larsson au ?mbinat influen?ele clasice cu stilurile populare suedeze, mai calde. Ei au creat astfel un model reprezentativ pentru designul suedez care este ast?zi recunoscut ?n toat? lumea. ?n anii 1950 stilurile modernismului ?i func?ionalismului s-au dezvoltat ?n timp ce ?n Suedia se dezvolta o societate bazat? pe egalitatea social?. Gama de produse IKEA, modern? - dar nu doar de dragul tendin?elor momentului - func?ional? ?i ?n acela?i timp atr?g?toare, cu grij? fa?? de oameni ?i sigur? pentru copii, duce mai departe tradi?ia suedez? care a inspirat-o ?n privin?a mobil?rii locuin?ei.

To?i venim din Sm?land


Conceptul IKEA, ca ?i fondatorul s?u, provine din Sm?land - o zon? din sudul Suediei cu sol neroditor ?i resurse pu?ine. Locuitorii de acolo sunt recunoscu?i pentru c? muncesc mult, se mul?umesc cu pu?in ?i folosesc cu iscusin?? resursele limitate de care dispun. Acest mod de lucru este vectorul care direc?ioneaz? activitatea IKEA c?tre men?inerea celor mai mici pre?uri posibile. ?i asta f?r? a face niciodat? vreun compromis ?n privin?a calit??ii. Suedia este renumit? ?n toat? lumea pentru siguran?a ?i calitatea mai presus de orice ?ndoial?, iar magazinele IKEA din lume ofer? aceea?i calitate suedez?.

Societatea suedez?


IKEA a fost fondat? pe vremea cand Suedia ?ncepea s? devin? un exemplu de asisten?? ?i egalitate social?. ?i aceasta este o tem? ce concorda cu viziunea IKEA. Pentru a le putea oferi o via?? de zi cu zi mai bun? celor mai mul?i oameni, noi lucr?m ?n parteneriat cu clien?ii. Dac? ace?tia ??i transport? ?i ??i asambleaz? singuri mobila, noi le-o putem oferi la un pre? mai mic. Gama de produse este sigur? ?i u?or de folosit pentru copii ?i acoper? nevoile ?ntregii familii, fie tineri, fie adul?i. Astfel, ?mpreun?, contribuim la crearea unei vie?i de zi cu zi mai bun? pentru cat mai mul?i oameni.

Materialele noastre

Descarc? documentul anual IKEA Group

Istoria noastr?

Cum s-a transformat IKEA dintr-o mic? afacere ?ntr-un retailer global.