? puslap?

Kad gyvenimas namuose b¨±t? gra?esnis

ISTAD ¨C mai?elis, pilnas g?rio
Ar 1,4 mlrd. u?darom? mai?eli? gali paskatinti reik?mingus poky?ius? Nuo?ird?iai viliam?s, kad taip. Tod?l d?iaugiam?s, gal?dami pristatyti savo pirm?j? tokiomis apimtimis gaminam? ir naudojam? gamin? i? bioplastiko ¨C nuo ?iol mai?eliai ISTAD did?i?ja dalimi gaminami i? atsinaujinan?ios med?iagos ¨C cukranendri? pluo?to. Tikim?s, kad ?ios permainos leis sutaupyti 75 000 bareli? naftos ir reik?mingai suma?ins i?skiriamo CO2 kiek?.
Su?inokite daugiau apie ISTAD ir m¨±s? pastangas d?l tvaresn?s ateities
Med?iagos, lemian?ios poky?ius ? gera
Didelis verslas rei?kia ir didel? atsakomyb? ¨C tiek m¨±s? planetai, tiek visiems, kurie ja dalijasi. Tod?l net ir stengdamiesi pasi¨±lyti kuo ?emesnes savo preki? kainas, nedarome to bet kokia kaina. Tarkime, ISTAD ¨C u?daromus, daugkartinio naudojimo mai?elius dabar gaminame ne i? ?prasto plastiko, o i? bioplastiko. D?l ?ios permainos gamybos ka?tai i?augo, bet pirk?j? mokama kaina u? mai?elius ISTAD liko tokia pati. Bendradarbiaudami su kitais ir keldami vis didesnius i??¨±kius sau, siekiame u?tikrinti ilgalaik? prieig? prie tvari? ?aliav? ir pakeisti ?prastas pramonin?s veiklos taisykles.
Su?inokite daugiau apie tai, kaip pasirenkame med?iagas
Judame link savo tikslo naudoti vien perdirbtą ir/ar atsinaujinantį plastiką. Šiandien iš tokio plastiko gaminame maždaug trečdalį savo plastikinių prekių.
I?skirtin? kava i? serijos P?T?R: auk?tos kokyb?s r¨±?in? 100 % arabika i? Ugandos
Uganda ¨C daugiausiai kavos eksportuojanti Afrikos valstyb?, ta?iau ?ia vienas kavos ¨±kis vidutini?kai teu?ima 0,25 ha plot? ¨C kitaip tariant, ketvirtadal? futbolo aik?t?s. Disponuojant tokiais ma?ais i?tekliais, vystyti pelning? versl? nelengva. Kad pad?t? kavos ¨±kininkams kav? auginti tvariau, IKEA ?m?si bendradarbiauti su Ugandos kavos augintojais. Did?iuodamiesi galime pristatyti bendr? pastang? rezultat? ¨C tapome pirmuoju ma?menininku pasaulyje, gaminan?iu r¨±?in? kav? i? Baltojo Nilo regiono.
Su?inokite daugiau apie i?skirtin? kav? P?T?R ir IKEA socialinio verslo iniciatyvas
Išskirtinė serijos PÅTÅR kava yra rūšinė aukštos kokybės 100 % arabika iš Baltojo Nilo regiono Ugandoje. Ji gaivaus, vaisinio aromato aromato, vidutiniškai skrudinta, su maloniu vanilės ir karamelės prieskoniu.
Puikios kavos puodeliui
IKEA kavos pupel?s auginamos ?eim? ¨±kiuose ir nedideliuose Piet? Amerikos kooperatyvuose, o neseniai prie ?io garbingo s?ra?o prisijung? ir smulk¨±s Ugandos kavos augintojai Afrikoje. Visa m¨±s? kava atitinka grie?tus UTZ sertifikato reikalavimus bei EU ekologi?kos ?emdirbyst?s standartus ¨C ji auginama be chemini? tr??? ir pesticid?. UTZ sertifikatas taip pat rei?kia ir tai, kad pupel?s auginamos u?tikrinant geresnes s?lygas darbininkams bei tvaresnius ¨±kininkavimo b¨±dus. Taip suma?inami ka?tai, pager?ja derliaus, o kartu ir ¨±kinink? gyvenimo kokyb?. Darbininkai u?dirba daugiau, gauna s??iningesn? atlyg?, j? vaikai gali lankyti mokykl? ir skirti laiko ?aidimams.
Su?inokite daugiau apie maist?, suderint? ne tik su k¨±no, bet ir planetos gerove
Rankomis renkamas prisirpusių kavos pupelių derlius.
Aud?iant keli? ? gra?esn? ateit?
?iandien IKEA¡®oje galima rasti did?iul? rank? darbo kilim? ?vairov?. Skirting? dyd?i?, form? ir med?iag? kilimai unikal¨±s ne tik savo i?vaizda, bet ir i?skirtine kokybe, mat aud?iami patyrusi?, savo amat? puikiai i?manan?i? meistr?. Be to, visi kilimai aud?iami oficialiai IKEA¡®os ir m¨±s? tiek?j? ?kurtuose audimo cechuose Indijoje ir Banglade?e, u?tikrinant tinkamas darbo s?lygas ir s??ining? atlyg?. Naujausi rank? darbo kilim? ?eimos nariai ¨C BR?NDEN, KOLLUND ir K?PENHAMN.
Su?inokite daugiau apie rank? darbo kilimus ir j? lemiamas permainas
BRÖNDEN – trumpo plauko įvairių spalvų kilimas, audžiamas rankomis Indijoje ir Bangladeše.
Grey line
Svarbiausi faktai apie IKEA
Vyras, važiuojantis dviračiu, kurio bagažinė pilna IKEA prekių pakuočių
IKEA koncepcija
IKEA koncepcijos esm? ¨C m¨±s? vizija, kuria i?rei?kiame siek? kurti gra?esn? kasdien? gyvenim? daugeliui ?moni?.
IKEA tiki, kad gero dizaino sprendimai skirti visiems. Stengiamės kurti gaminius, kurie yra gražūs, funkcionalūs, tvarūs, aukštos kokybės ir už prieinamą kainą. Pavyzdžiui, kavos staliukas LISABO su uosio lukštu, gavęs tarptautinį Red Dot dizaino apdovanojimą.
Demokratinis dizainas
Manome, kad geras dizainas turi atitikti penkis reikalavimus: form?, kokyb?, tvarum? ir ?em? kain?. J? vadiname ?Demokratiniu dizainu¡° ir esame ?sitikin?, kad kiekvienas ?mogus turi teis? d?iaugtis gero dizaino sprendimais savo namuose.
Mes įsitikinę, kad žaliavas reikia rinktis atsakingai. Savo gamyboje siekiame naudoti kiek įmanoma daugiau atsinaujinančių, perdirbtų arba perdirbamų medžiagų.
Med?iag? pasirinkimas
Savo preki? ?aliavas renkam?s atsakingai ir visais ?manomais atvejais stengiam?s naudoti atsinaujinan?ias, perdirbtas ar perdirbamas med?iagas.
Moteris ir vaikais smagiai žaidžia virtuvėje METOD.
Apie IKEA
Esame vertyb?mis besivadovaujanti kompanija ir mus visus vienija aistra gyvenim? namuose daryti gra?esn?. 2017-?j? met? rugpj¨±?io m?nesio duomenimis, IKEA turi priklauso 403 parduotuvi? 49 ?alyse.
Nuotrauka moters su džinsiniu sijonu. Šalia šios nuotraukos – paveikslėlis su trimis puodelio, širdies formos pagalvėlės ir laistytuvo siluetais. Dvi moterys apžiūrinėja antracito spalvos dureles, pagamintas iš 100 % perdirbtų atliekų.
?mon?s ir planeta
Siekdami teigiam? ?monijos ir planetos poky?i?, skatiname sveikesn? ir tvaresn? gyvenimo b¨±d? namuose, taupesn? energijos ir i?tekli? naudojim? bei atsakomyb? u? ?moni? ir bendruomeni? gerov?.
Nuotrauka moters su džinsiniu sijonu. Šalia šios nuotraukos – paveikslėlis su trimis puodelio, širdies formos pagalvėlės ir laistytuvo siluetais. Dvi moterys apžiūrinėja antracito spalvos dureles, pagamintas iš 100 % perdirbtų atliekų.
Darbas IKEA
Mes ?sitikin?, kad kiekvienas ?mogus gali pasi¨±lyti ko nors vertingo. Susipa?inkite su darbo IKEA¡®oje pob¨±d?iu ir pasi?i¨±r?kite, koki? darbo viet? ?iuo metu galime pasi¨±lyti.
Dvi moterys apžiūrinėja antracito spalvos dureles, pagamintas iš 100 % perdirbtų atliekų.
Sve?iuose pas tiek?jus
Esame ?sitikin?, kad geros id?jos gali aplankyti bet kur ir bet kada. Kartu su tiek?jais nuolat ie?kome nauj?, sumanesni? b¨±d?, kaip gal?tume patobulinti veikl?.
Lankytojai mėgaujasi atokvėpio valandėle ir puodeliu kavos IKEA restorane.
?iniasklaidai
Su?inokite, kad naujo IKEA¡®oje.