? puslap?

IKEA Slapuk? politika

Naudodami slapukus, u?tikriname patog? nar?ym? jums. Vieni j? yra btini kai kuri? tinklapio skil?i? veikimui, kiti C skirti rinkti informacij? ir naudoti statistik?, kad gal?tum?me tobulinti tinklalap? ateityje. Vieni slapukai dings i? nar?ykl?s nustatym? nutraukus sesij? tinklapyje, kiti pasiliks nar?ykl?s nustatymuose. Taip pat naudojame su vykdomomis kampanijomis susijusius slapukus, jie i? nar?ykl?s nustatym? dings kampanijai pasibaigus.

Kai kurie slapukai yra btini deramam tinklapio veikimui, kiti yra skirti pad?ti tobulinti tinklapio veikim?.

Tinklapio veikimui btini slapukai:
? Skirti atsiminti, k? ?sid?jote ? pirkini? krep?el?

Funkciniai slapukai:
? Skirti atsiminti js? prisijungimo duomenis
? Skirti u?tikrinti js? duomen? saugum?, prisijungus
? Skirti u?tikrinti nuosekl? tinklapio veikim?
? Skirti tiesioginio pokalbio internetu veikimui

I?pildymo slapukai:
? Pagerinti tinklapio veikim?
? Pagerinti vartotoj? atsiliepimus

Tikslin?s auditorijos slapukai:
? Suteikia galimyb? dalintis ir m?gti
? Suteikia galimyb? dalintis tinklapio informacija kituose tinklapiuose

Naudojimo pavyzd?iai:

Slapukai naudojami patobulinti puslapio veikim? ir padaryti j? patogesniu vartotojams, ?tai keli pavyzd?iai:
? Slapukai suteikia galimyb? atpa?inti jus, kaip vartotoj?, kad ateityje nereik?t? rinkti pasikartojan?ios informacijos
? Slapukai leid?ia atpa?inti kiek unikali? vartotoj? nar?o tinklapyje, tai padeda u?tikrinti skland? ir greit? jo veikim?
? Slapukai leid?ia i?analizuoti surinkt? informacij? apie unikali? vartotoj? nar?ym?, tai padeda tinklapio veikim? pritaikyti prie js? poreiki?

Jei nusprend?te atsisakyti slapuk?, naudojantis tinklapiu, turime jus persp?ti, kad kai kurios jo skiltys gali neveikti. Pavyzd?iui, pirkini? krep?elio paslauga neveiks skland?iai.

Jei norite i?trinti ankstesnio apsilankymo metu js? kompiuteryje ?diegtus slapukus, savo nar?ykl?je ie?kokite skilties Pagalba, joje bus pateikta reikiama informacija.

Taip pat apie slapukus, kaip juos i?trinti ar valdyti, su?inosite apsilank? tinklapyje www.aboutcookies.org