? puslap?


Ta pati kokyb?, nauja ?emesn? kainaNuo pat IKEA ?krimo nuolat stengiam?s, kad ir taip ?emos ms? preki? kainos tapt? dar ?emesn?s.

U?tikrindami, kad prek?s bt? gabenamos kompakti?kai ir i? tiek?j? ? parduotuves atkeliaut? tiesiogiai, ma?iname transportavimo ka?tus. Tai, k? sutaupome, galime pasilyti savo pirk?jams. Sutaupyti padedate ir js.

Kuo ms? prek?s populiaresn?s, tuo stambesnius u?sakymus galime daryti. Ms? tiek?jams tai suteikia finansinio saugumo, tad jie mums atsid?koja ma?indami kainas. Ir v?l C tuo, k? sutaupome, galime pasidalinti su jumis, tas pa?ias prekes parduodami dar geresn?mis kainomis nei pra?jusiais metais.

?iame puslapyje matote tik dal? preki?, kuri? kaina ?iais metais tapo dar geresn?. Daugiau toki? preki? ie?kokite ms? svetain?je C jos pa?ym?tos priera?u ?Nauja ?emesn? kaina.

Daugiau apie demokratin? dizain?
Nauja ?emesn? kaina

LEDARE LED lemput? E27 1800 liumen?

11,99

9,99

Nauja ?emesn? kaina

BRICKAN Veidrodis su lentyn?l./skyreliais

49

29,99

Nauja ?emesn? kaina

IDOLF K?d?

49,99

39,99

Nauja ?emesn? kaina

GLITTRAN Virtuvinis mai?ytuvas

99,99

79,99

Nauja ?emesn? kaina

BRIMNES Spinta su 3 durimis

129

119

Nauja ?emesn? kaina

BJURSTA I?traukiamasis stalas

144

119

Nauja ?emesn? kaina

TUSTNA Ant?iu?inis

169

155