? puslap?

Kolekcija YPPERLIG

Gra?u ¨C kas paprasta
?? spal? did?iuojam?s gal?dami pristatyti savo naujausi? kolekcij?, sukurt? drauge su garsia dan? dizaino kompanija HAY. Tad pasitikite bendr? IKEA ir HAY pastang? rezultat? ¨C puikaus dizaino, ?iuolaikinio ?mogaus poreikius ir l¨±kes?ius atitinkan?i? reikalingiausi? bald? ir nam? apyvokos preki? kolekcij? YPPERLIG.

Pasi?i¨±r?kite kolekcij? YPPERLIG
?Mes IKEA¡®oje esame ypa? smals¨±s ir tikime bendradarbiavimo galia. Juk kartu galime pasiekti kur kas daugiau ¨C pasi¨±lyti dar geresni? preki? ir sprendim? daugeliui ?moni?¡°

- Marcusas Engmanas, IKEA ?vedija dizaino skyriaus vadovas.
Kolekcija YPPERLIGKolekcija YPPERLIGKolekcija YPPERLIG
Kolekcija YPPERLIG
Susipa?inkite su Mette ir Rolfu HAY
Dizaino kompanijos HAY ?k¨±r?jai ir id?jiniai vadai yra sutuoktiniai Mett? ir Rolfas Hay. Nuo 2002 met? Danijoje veikianti ?mon? kuria ir gamina modernaus stiliaus baldus. ?kv?pimo ?i dizaineri? pora semiasi i? aplinkos: architekt¨±ros, mados, meno, o j? kurti daiktai pasi?ymi funkcionalumu, minimalizmu ir esteti?ku dizainu.
?Kartu su Rolfu HAY apib¨±diname kaip nepakartojam? architekt¨±ros, mados ir meno derin?. M¨±s? baldai labai architekt¨±ri?ki, o interjero detal?s ¨C artimai susijusios su mados sritimi.¡°

Mett? Hay, HAY bendra?k¨±r?ja
Kolekcija YPPERLIGKolekcija YPPERLIGKolekcija YPPERLIG
Sofa dien?, spyruoklinis ?iu?inys nakt?
K¨±r?j? komanda nor?jo suprojektuoti ne tik gra?i?, bet ir miegoti patogi? sof?-lov?, tod?l s?dim?j? dal? padar? i? spyruoklinio ?iu?inio. Abipusi? pastang? d?ka, gim? puikaus dizaino baldas, ant kurio patogu ir s?d?ti, ir gul?ti. ?ia sapnai i?ties bus sald¨±s!
Visiems patinka ry?k¨±s ?prie? ir po¡° poky?iai
?? kart? tokius poky?ius patyr? pasaulyje labiausiai atpa??stama IKEA prek? ¨C m?lynasis krep?ys. HAY dizaineriai suteik? jam nauj? i?vaizd?, pernelyg nenutoldami nuo originalo.
Ploniausias i? ploniausi?
Ne?prastai plonas ?viesos diod? LED ?viestuvas su jutikliniu ?viesos ry?kumo reguliatoriumi ¨C ?vies? gal?site reguliuoti prisilietimu. ?viestuvo korpusas ir gaubtas lankst¨±s, tod?l patogu nukreipti ?vies? ? reikiam? pus?.
K?d?s YPPERLIG k¨±rimo u?kulisiai
?Galima sakyti, kad HAY ir IKEA ¨C labai skirtingos kompanijos. Ta?iau prad?jus bendrauti, tapo akivaizdu, kad m¨±s? po?i¨±ris ? dizain? daugeliu atvej? sutampa.¡°

Rolfas Hay, HAY bendra?k¨±r?jas
xxxxxx