? puslap?

Apie IKEA prekes

Planavimo programos

Tapkite interjero dizaineriu su IKEA nam? planavimo programomis. M迂s? nesud?tinga programin? ?ranga leid?ia pasirinkti baldus, kurie tiksliai atitinka j迂s? patalp? matmenis. Eksperimentuokite su ?vairiais deriniais, sukeiskite daiktus vietomis ir tol bandykite ?vairius stilius, kol liksite patenkinti rezultatu. Galite pa?i迂r?ti ir atsispausdinti geriausius variantus su visais matmenimis 每 visai kaip architektas.

Kai jau b迂site patenkinti savo planu, i?saugokite j? IKEA planavimo programoje ir apsilankykite IKEA parduotuv?je Vilniuje arba IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietoje Kaune arba Klaip?doje.
Grey line
IKEA nam? planavimo programa
Naudodamiesi IKEA nam? planavimo programa, gal?site susikurti virtuv?s, valgomojo, vonios ir darbo kambario plan? bei interjer? 2D arba 3D formatu.
Ap?i迂r?kite IKEA prekes 3D formatu, ir gaukite i?sam? jums patikusi? preki? s?ra??. I?saugokite j? arba atspausdinkite savo interjero projekt? ir atvykite ? m迂s? parduotuv? arba paskambinkite mums ir su?inokite, kaip j? ?gyvendinti.

Norime atkreipti d?mes?, kad nor?dami u?tikrinti savo ir pirk?j? saugum?, informacijos i? asmenini? informacijos laikmen?, pavyzd?iui, USB rakt? ar kompaktini? disk?, IKEA parduotuv?je per?i迂r?ti negalime.
Virtuvės planavimo programa
Virtuvės planavimo programa
Grey line
BESTÅ svetainės planavimo programa Biuro baldų planavimo programa
Biuro bald? planavimo programa
Susiplanuokite naujuosius biuro baldus tiesiog per piet? pertrauk?.
Vonios kambario planavimo programa
Vonios kambario planavimo programa
?i vonios kambario planavimo programa pad?s jums susiplanuoti svajoni? vonios kambar?.
PAX planavimo programa
Pasinaudokite PAX planavimo programa ir susikurkite poreikius idealiai atitinkan?i? norimo stiliaus spint? su daugybe prakti?k? funkcij?.
BEST? planavimo programa
Liaukit?s svajoti apie tobul? svetain? 每 sukurkite j? su m迂s? BEST? planavimo programa.
VALLENTUNA sėdimųjų baldų planavimo programa
VALLENTUNA planavimo programa
Ie?kote individualaus sprendimo, kur patogiai s?d?ti, miegoti ir laikyti daiktus? I?bandykite VALLENTUNA planavimo program?.
Šviestuvai
?viestuv? planavimo programa
Susikurkite savo svajoni? ?viestuv?. Derini? ir galimybi? ?vairov? 每 did?iul?, tad pirmyn! I?bandykite ?viestuv? planavimo program?.
ALGOT planavimo programa
S?DERHAMN planavimo programa
Susikurkite norim? daikt? laikymo derin?, labiausiai tinkant? j迂s? poreikiams bei turimai erdvei. I?bandykite ALGOT planavimo program?.
B迂tent tokia, kokios nor?jote 每 suplanuokite savo ideali? sof? su S?DERHAMN planavimo programa.
ELVARLI planavimo programa
EKET planavimo programa
VIMLE planavimo programa
STUVA planavimo programa
Sugalvokite tobul? daikt? laikymo derin?, kur? pasikeitus poreikiams gal?site papildyti 每 su ELVARLI planavimo programa tai paprasta.
Raskite tinkamiausi? sprendim?, nepriklausomai nuo to, kiek daikt? reikia sutalpinti ar kokio dyd?io
b迂stas 每 i?m?ginkite
EKET planavimo program?.
Kaip atrodyt? tobula sofa, idealiai atitinkanti j迂s? gyvenimo b迂d?? Erdvi, kompakti?ka ir/ar i?skirtinai funkcionali ir prakti?ka? Susikurkite norim? derin? su VIMLE planavimo programa.
Ie?kote vaiki?k? bald? derinio, kur? ateityje b迂t? galima pritaikyti prie besikei?ian?i? ?eimos poreiki?? Susikurkite tok? jau dabar 每 i?bandykite STUVA planavimo program?.
BYOD planavimo programa
Vienas, du, trys 每 ir ra?omasis stalas atrodo b迂tent taip, kaip pageidaujate j迂s. Suplanuokite savo tobul? derin? su BYOD planavimo programa.
BYOOC planavimo programa
Svajojate apie idealiai j迂s? skon? ir poreikius atitinkan?i? biuro k?d?, kuri b迂t? tokia patogi, kad darbai eit?si dar skland?iau? I?m?ginkite BYOOC planavimo program?.
Susikurkite savo valgomojo k?des ir ?sirenkite ?imtu procent? j迂s? skon? atitinkan?i? valgomojo erdv? su BYOC planavimo programa.
BYODC planavimo programa
Grey line
?Windows※ sistemos reikalavimai: 1 GHz arba spartesnis procesorius, 32 MB vaizdo plok?t?, 1 024 x 768 ekrano rai?ka, pla?iajuos?io interneto ry?ys, ?Win XP※ ar naujesn? operacin? sistema.

?Mac※ sistemos reikalavimai: 1 GHz arba spartesnis procesorius, 32 MB vaizdo plok?t?, 1 024 x 768 ekrano rai?ka, pla?iajuos?io interneto ry?ys.

Yra trys programos priedai: vienas skirtas ?Windows Internet Explorer※, kitas 每 ?Mozilla FireFox※, o tre?ias 每 ?Intel Mac※ veikian?iai ?Leopard※ (?Safari※ ir ?FireFox※). ?ved? IKEA nam? planavimo programos URL adres?, rasite puslap?, kur gal?site atsisi?sti tinkam? programos pried?, jeigu jis dar ne?diegtas. Tas pats prisijungimo priedas naudojamas visoms ?alims ir kalboms.

Nor?dami ?diegti ?Mac※ programos pried?, sekite nurodymus ekrane. ?ia pateikiame papildom? informacij?.

  1. ? Atsisi?skite (i?saugokite) disko vaizdo fail? 2020PluginInstaller.dmg.
  2. ? Paruo?kite disko vaizd? (atidarykite / paleiskite atsisi?st? fail?), jeigu nebus paruo?ta automati?kai
  3. ? Suraskite ?2020PluginInstaller※ lang? (gali b迂ti u? lango vir?uje).
  4. ? Tempkite lego detal? ? aplank? (jeigu j迂s neturite administratoriaus privilegij?, jums bus pasi迂lyta patvirtinti).
  5. ? I? naujo paleiskite nar?ykl? (neu?tenka u?daryti nar?ykl?s lang?, reikia i? naujo paleisti nar?ykl?s program?).
  6. ? Prisijung? prie tos pa?ios nuorodos ir paspaud? mygtuk? ?Prad?ti※, gal?site planuoti savo kambar?.

* Atkreipkite d?mes?, kad parduotuv?je negalime atidaryti plano i? USB atmintin?s ar kompaktinio disko, tod?l b迂tinai i?saugokite savo plan? IKEA planavimo programoje, prie? apsilankydami parduotuv?je.

Nuolat atnaujiname IKEA nam? planavimo programas, tod?l dabar dar lengviau naudotis nuostabiomis id?jomis ir sprendimais. Nepamir?kite nuolat patikrinti ?io puslapio ir pa?i迂r?ti, ar n?ra pakeitim? ir atnaujinim?.