? puslap?

IKEA Kaunas
IKEA Kaunas
IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietos informacija
Adresas:
Jonavos g. 60, Kaunas
Darbo laikas:
  • I每VI 10.00每20.00
  • VII 10.00每18.00
Telefonai:
Pirk?j? aptarnavimas: +370 5 250 00 55
Skambinkite mums darbo dienomis 9 每 18 val.
arba ra?ykite info@ikea.lt
IKEA Kaunas dirba vis? ?ven?i? dienomis, gruod?io 24 d. ir 31 d. 10.00每18.00,
i?skyrus gruod?io 25 d., sausio 1 d. ir Velyk? sekmadien?.
IKEA ? Kaun?
Mieli kaunie?iai, nuo ?iol turime galimyb? susitikti da?niau ir ar?iau j迂s? nam? 每 IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietoje Kaune.

Kas yra IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vieta?
Pasi?i迂r?kite ->
Kas yra IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vieta?
M?gstate apsipirkti ir u?sukti ? parduotuv? IKEA bei interneto svetain? www.IKEA.lt pasisemti nam? ?rengimo id?j? ar net pritaikote si迂lomus sprendimus namuose? Nuo ?iol turime galimyb? susitikti da?niau ir ar?iau j迂s? nam? 每 IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietoje.

IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vieta n?ra parduotuv?, ta?iau ?ia ?rengtoje Ekspozicij? sal?je galite ap?i迂r?ti 2每3 t迂kstan?ius preki? pavyzd?i?, o u?sisakyti 每 vis? IKEA asortimente esan?i? preki? (j? yra beveik 8 t迂kstan?iai!).

Pamatykite, pajuskite, palieskite, pris?skite ar atsigulkite, rinkit?s pagal spalvas ir matmenis, pasinaudokite nemokamomis internetin?mis planavimo programomis ir m迂s? teikiamomis preki? pristatymo, bald? surinkimo, montavimo, matavimo ir pirkimo i?simok?tinai paslaugomis.

Laukiame j迂s? IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietoje Kaune!
Kaip apsipirkti IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietoje?
1. Ap?i迂r?kite ir i?sirinkite
I?sirinkite prekes i? rodom? ekspozicijoje, i? IKEA katalogo arba interneto svetain?s www.IKEA.lt.
2. Pasidarykite pirkini? s?ra??
U?sira?ykite patikusi? preki? pavadinimus, j? kodus ir kreipkit?s ? darbuotoj?.
3. Parsive?kite jau netrukus
J迂s? u?sakytos prek?s bus pristatytos ? Kaun? per kelias dienas. Prane?ime, kai jos bus paruo?tos atsiimti.
4. Preki? pristatymas
Galime atve?ti j迂s? pirkinius tiesiai ? namus.
5. Bald? surinkimas
Surinkti baldus patiems ne visada paprasta, tod?l galime juos surinkti u? jus.
6. Persigalvojote? Gr??inkite
?sigytas prekes galite gr??inti arba pakeisti per 90 dien?. Tiesiog atve?kite prek? originalioje pakuot?je ir tur?kite kasos kvit?.