? puslap?

2018 M. IKEA KATALOGAS
Kam gyvenime nor?tum?te
skirti daugiau vietos?
328 ?kv?pimu
pulsuojantys puslapiai.
No Youtube Player
?VILGTEL?KITE
?iais metais kvie?iame visus ? ?kv?pimo pasaul? C atverkime namus viskam, ko i? tikr?j? norime ir kas gyvenime svarbiausia.
NAUJA IR ?VIE?IA
IKEA visuomet kuo nors nustebina: naudingomis id?jomis, naujomis prek?mis ar kitokiu po?iriu ? nam? interjer?.
BENDRADARBIAVIMAS
Kas sieja IKEA ir gars?j? brit? dizainer? Tom? Dixon?? J? bendras projektas C i? ar?iau.
IKEA katalogas 2018 kartu su jumis C visur ir visada
Spausdintas IKEA katalogas
M?gaukit?s kiekvienu da?ais kvepian?iu naujausio katalogo puslapiu: pasisemkite min?i?, kaip ?sirengti savo jaukius namus, atraskite stebinan?i? sprendim?, susipa?inkite su naujomis prek?mis ir tikromis istorijomis.
Elektroninis IKEA katalogas
Susipa?inkite su naujausiu elektroniniu IKEA katalogu, kuriame dar daugiau nauj? IKEA preki? ir ?auni? id?j? apie gyvenim? namuose. M?gaukit?s ?kvepian?iu turiniu, ?traukian?iomis istorijomis, vaizdingais filmukais ir naudingais interjero patarimais.

Pavartykite elektronin? IKEA katalog?
Mobilioji program?l?
Gausyb? paveiksl?li?, filmuk? ir istorij?, be to C 3D funkcija, suteikianti galimyb? virtualiai apsidairyti trima?iuose 360 interjeruose ir pamatyti, kaip i?sirinktas baldas atrodys js? namuose.

Atsisi?skite turiniu ir i?vaizda atsinaujinusi? IKEA katalogo program?l?:
Bro?iros
IKEA bro?iros suteikia dar daugiau ?kv?pimo ir i?samesn?s informacijos apie IKEA prekes. ?ias bro?iras galite pavartyti internetu, paspaud? ?emiau esan?ias nuorodas, arba parsisiunt? IKEA katalogo mobili?j? program?l?. Spausdint? IKEA bro?ir? ie?kokite parduotuv?je.
Spintos
Vonios kambarys
Virtuv?
Verslui
Dar daugiau su IKEA
Spintos
Spintos