? puslap?

?MOGUS IR PLANETA

Pakeliui ? aplink? tausojan?i? ateit?

Norime kurti ir prisid?ti prie teigiam? ?monijos ir planetos poky?i?. ?tai kod?l IKEA ?viestuv? skyriuje prekiaujame vien tik ?viesos diod? LED ?viestuvais ir lemput?mis, o gaminiams naudojame ekologi?kai ir atsakingai u?augint? medviln?.
U?sibr???me tiksl?, kad iki 2020-?j? visa IKEA naudojama mediena bt? gaunama i? tvaresni? ?altini?. Be to, d?l naujo IKEA Fondo ?sipareigojim? kovai su klimato kaita skirta daugiau nei 1 milijardas EUR. Nesiruo?iame sustoti C tai tik prad?ia.
Canadian wind turbine park
Mergaitės lupa apelsinus virtuvėje, apstatytoje produktais, palengvinančiais buitį.
APLINK? TAUSOJANTIS GYVENIMAS NAMUOSE
Du vyrai tvirtina saulės baterijas ant IKEA parduotuvės stogo.
ENERGIJA IR I?TEKLIAI
Moteris ir vaikas skurdžiame kaime Indijoje.
?MOGUS IR BENDRUOMEN?
APIE IKEA
Sveiki atvyk? namo
Apsi?valgykite, kuo mes u?siimame. ?ia gal?site su?inoti, kaip kuriamas bei vystomas IKEA produkt? dizainas ir daug daugiau.
Daugiau
Klientai mėgaujasi puodeliu kavos IKEA Restorane.
RESTORANAS
K? ?iandien ragausite?
Ateikite su visa ?eima ? restoran? ir paskanaukite gard?i? patiekal?. I?bandykite ?vedi?k? virtuv? arba dienos patiekal?.
Restorano akcijos ir meniu