? puslap?

RISATORP 每 svajojantiems apie ?vie?i? maist? kasdien
Ar jau apsisprend?te gyventi sveikiau? Prad?kite nuo sveikos mitybos. Sutikite 每 sveiku maistu b迂tina m?gautis. Jums pavyks, jei jis bus skanus ir ?vie?ias.

Kitas ?ingsnis 每 i?tes?kite pa?ad? pirkti tai, k? valgysite, ir suvalgyti tai, k? nusipirksite. Deja, retam pavyksta suplanuoti pirkinius, tod?l maisto nusiperkame per daug. Galiausiai, greitas gyvenimo tempas padiktuoja savo taisykles. ?iumpame pirm? po ranka pasitaikius? u?kand? ir skubame toliau.
Gra?u ir patogu virtuv?je bei kituose kambariuose.
Be to, pad?s r迂pintis sveika gyvensena.
Tvarumas. Puikiai tinka laikyti vaisius ir dar?oves, kad ?ie nepasimest? ?aldytuve
Gamini? k迂r?ja Flavia Melesi atskleid?ia, kad jos komanda ?iuo gaminiu siek? kurti gra?esn? ir sveikesn? gyvenim? daugeliui ?moni?. ?Susipa?in? su ?moni? ?pro?iais, supratome, kad norime pad?ti jiems valgyti daugiau dar?ovi? ir vaisi?. M迂s? gaminys leis jiems i?laikyti ir suvalgyti parsine?tus vaisius ir dar?oves dar ?vie?ius. Juk kiekvienam svarbu laikytis pa?ad? 每 ypa? kai jie padeda gyventi sveikiau※, 每 sako F. Melesi.

Ve?im?lyje ir krep?iuose RISATORP gamtos g?rybes laikyti kur kas patogiau nei ?aldytuve, kuriame jas lengva pamir?ti. Matomoje vietoje pastatytame ve?im?lyje ar krep?iuose sud?ti vaisiai ir dar?ov?s ne tik primins apie save ir kvies j? paragauti, bet ir suteiks virtuv?s interjerui gaivi? spalv?.
Dizaineri? sukurtas ve?im?lis puikiai tinka laikyti vaisius ir dar?oves, kai neb迂tina pad?ti ? ?aldytuv?. Per plieno krep?i? akutes maistas geriau v?dinasi, tod?l ilgiau i?lieka ?vie?ias.
Forma. Sukuria lengvumo ir atvirumo ?sp迂d? ir u?tikrina, kad daiktai visuomet b迂t? ?po ranka※
Nusprend?te apsitvarkyti? Ant stalo ar komodos sud?tus laikra??ius, ?urnalus ir kitas susikaupian?ias smulkmenas patogiai susid?kite ? ve?im?l?. Galite j? nusiridenti ten, kur ?io labiausiai reikia 每 ? svetain? ar prie?kambar?. Atsive?kite ve?im?l? RISATORP ? vonios kambar? ir tvarkingai sud?kite rank?luos?ius ir kosmetikos priemones 每 truksite tik kelias minutes. Dideli? pastang? neprireiks, kadangi ratukai laisvai juda bet kuria kryptimi.

O jei apsispr?site gyventi sveikiau 每 stumtel?kite ve?im?l? RISATORP ? virtuv? ir skanaukite ?vie?i? dar?ovi? ir vaisi?.