? puslap?

Dizaineri? sukurta k?d? JANINGE - lengva pamilti ir paprasta pri?i迂r?ti
K?des vie?ose vietose nuo t?, kurias pasistatome namuose, skiria plonyt? nematoma linija. Sulankstoma k?d? verslo konferencijoje atrodo puikiai, ta?iau toki? ?sitaisius virtuv?je, vaizdas b迂t? li迂dnokas. IKEA k?d?s JANINGE k迂r?jams pavyko i?trinti rib? tarp vie?os ir priva?ios erdvi? 每 ji universali. Be to, ?io baldo dizain? suk迂rusi ?ved? studija ?Form Us With Love※ k迂rybi?kai pritaik? legendini? dizaineri? ?Eams※ estetik?.

Dizaineri? komandos 每 Petrus Palm谷r (?vedija), John L?fgren (?vedija), Caroline Brahme (?vedija), Paul Vaugoyeau (Pranc迂zija) ir Jonas Pettersson (?vedija) - IKEA papra?? sukurti i?skirtin? k?d?. Ji tur?jo atitikti ?vairius poreikius ir b迂ti esteti?ka, kad tikt? namuose. Trumpiau tariant, k?d? tur?jo atrodyti gra?iai.

JANINGE dizaineriams tai buvo tikras i??迂kis. Jie tur?jo sukurti ypa? patvari? k?d?, kuri kasdien i?tikimai tarnaut? kavin?se ir restoranuose, bet kartu b迂t? stilinga ir patogi, kad nor?t?si ?sigyti ir parsine?ti namo. Vis d?lto dizaineriams buvo ypa? ?domu projektuoti ?vairius poreikius atitinkan?i? k?d?, kuri? b迂t? lengva pamilti ir paprasta pri?i迂r?ti, ir drauge atskleisti savo stili?. JANINGE k迂r?j? komanda rado puik? sprendim?, vienijant? gra?i? form?, funkcionalum? ir auk?t? kokyb? u? prieinam? kain?.
Patogi, tvirta, stabili ir tiesiog stilinga
k?d? visiems atvejams
FORMA.
Patogi ir grak?ti
k?d? kiekvienam, vertinan?iam stili?
ir kokyb?
JANINGE dizainas paprastas, primenantis ??uolin?s senos skandinavi?kos k?d?s r?m?. ?i patogi, grak?ti ir tvirta k?d? puikiai dera kiekvieno interjero dizaino gerb?jo namuose. K?d?s atkalt? ir s?dyn? yra pakankamai plona ir lenkta, tod?l prisitaiko prie k迂no formos. Keturios u?apvalintos kojos truput? ske?iasi ? i?or?, kad s?d?ti b迂t? stabiliau.

Vienas i? dizaineri? J. Petterssonas prisipa?ino, kad komanda ilgai svarst?, kaip sukurti k?d?, kuri b迂t? ir gra?i, ir tvirta, ir ilgaam?? 每 juk ?ios savyb?s da?niausiai b迂dingos kavin?s k?d?ms. Kurdami form?, dizaineriai i?tyrin?jo sen? skandinavi?k? medini? k?d?i? dizain? ir pripa?ino, kad jos turi ypatingo ?avesio. Jie taip pat kruop??iai apskai?iavo, kokia apkrova tenka skirtingoms k?d?s dalims.

K?d?i? JANINGE nereikia surinkti 每 galima s?d?ti i? karto arba sud?ti vien? ant kitos, kad neu?imt? vietos, kai yra nenaudojamos. Tai puikus sprendimas, kai vienu metu reikia pasodinti daug ?moni?.
Dizaineri? sukurta k?d? JANINGE - stilinga ir patogi namuose bei
kavin?se. J? lengva pamilti ir
paprasta pri?i迂r?ti.
FUNKCIJA.
Patvari naudoti
viduje ir lauke,
kavin?je ir namie.
JANINGE puikiai tinka vie?ose erdv?se 每 poilsio vietose, kavin?se ir restoranuose. Be to, i? polipropileno plastiko ir stiklo pluo?to pagamintas k?des galima naudoti ir lauke bei pasirinkti ?? bald? su porankiais arba be j?.

Kalbama, kad IKEA ?k迂r?jas Ingvaras Kampradas yra ?sitikin?s, jog IKEA restoranuose k?d?s turi b迂ti su porankiais. Jo manymu, valytojams patogiau plauti grindis po stalais, kai k?des galima kilstel?ti u? poranki? ir pakabinti ant stalvir?io, u?uot apvertus ir u?k?lus ant stalo. Gamini? k迂r?ja ?sa Hederberg prisimin?, kaip kart?, naujos IKEA parduotuv?s atidarymo dien?, Ingvaro pra?ymu buvo pakeistos visos be poranki? buvusios restorano k?d?s. ?Buvome tikri, kad k?d?s JANINGE su porankiais bus naudojamos tik m迂s? restoranuose, 每 pasakojo ?sa. 每 Bet pamat? rezultat?, supratome, kad tokios k?d?s praverst? ir namuose. Jos i?ties labai patogios.※

Atsi?velgiant ? ?i? situacij?, baigiant kurti JANINGE, dizaineri? komandos buvo netik?tai papra?yta papildomai sukurti ir k?des su porankiais. Dviej? r迂?i? k?d?i? gamybai b迂t? reik?j? sukonstruoti dvi gamybos linijas vietoje vienos. Kadangi ?is gaminys tur?jo pasi?ym?ti ?ema kaina, komanda negal?jo sau leisti padvigubinti investicij? ? gamyb?.

Sprendimo ie?kojo visi u? ?io projekto ?gyvendinim? atsakingi komandos nariai 每 dizaineriai, gamini? k迂r?jai ir gamintojai. Sprendim? pasi迂l? IKEA partneriai Italijoje 每 jie suk迂r? gamybos aparat? su nuimamu kai??iu, gaminant? k?des su porankiais, o j? nu?mus 每 be poranki?.

Smalsu, k? rei?kia pavadinimas JANINGE? Jis gim? sujungus du ?vedi?kus vardus 每 Jan ir Inge.
Demokratinis dizainas 每 kokybi?ki daiktai,
patogesn? kasdienyb?
Demokratinio dizaino id?ja kilo i? IKEA vizijos 每 kurti gra?esn? gyvenim? daugeliui ?moni? 每 ir nuostatos, kad kiekvienas tokio nusipelno. ?m?si projektuoti ir gaminti prekes pagal penkis demokratinio dizaino principus tapome i?skirtiniai. Si迂lome puikias prekes, kurias patys m?gstame ir kuriomis did?iuojam?s.

Kokyb? atsiranda kuriant kiekvienam ?perkamas, inovatyvias prekes. Mes kuriame tam, kad ?kv?ptume ?mones atnaujinti, gra?inti namus ir pasilengvinti kasdienyb? funkcionaliais sprendimais.

Mums r迂pi gamtos gerov?, tod?l preki? gamyboje naudojame pa?angias technologijas, atsakingai atrinktas ?aliavas ir skiriame itin daug d?mesio preki? konstrukcijai bei dizainui. Toks po?i迂ris nulemia ir auk?t? preki? kokyb?

Daug kas gali pagaminti puiki? preki?, jei kaina nesvarbi. Demokratinio dizaino principas 每 gaminti jas taip, kad b迂t? prieinamos daugeliui ?moni?.

Dauguma IKEA preki? turi savo istorij?. Norite jas su?inoti ar susipa?inti su Demokratiniu dizainu? Ie?kokite m迂s? parduotuv?je daugiau preki? prie specialaus ?enklo ?Demokratinis dizainas※.