? puslap?

H?RTE 每 LEDinis ?viestuvas
Visuomet stengiam?s b迂ti atviri geroms id?joms 每 net jei ?ios mus pasiekia pa?iais netik??iausiais b迂dais. Vienas i? toki? laiming? atsitiktinum? ir l?m? tai, kad legendinis ?viestuvas H?RTE toks universalus.

H?RTE 每 stalinis LED ?viestuvas, kur? galima jungti ne tik ? ?prast? elektros, bet ir ? kompiuterio USB lizd?. K? tai rei?kia? Galite dirbti patogiai ir d?iaugtis geru ap?vietimu bet kurioje pasirinktoje vietoje. Paprasto dizaino lengvai namuose pritaikomas ?viestuvas i? dailiai sulenkto metalinio vamzdelio gali keliauti kartu visur, kur tik sumanote pasiimti savo ne?iojam?j? kompiuter?.

Tai i?ties puikus pavyzdys, kaip galima padaryti kuo daugiau i? kuo ma?iau. Bet vis d?lto H?RTE gal?jo b迂ti kiek kitoks 每 tik ?prastas stalinis ?viestuvas, ir tiek.
Susipa?inkite
su H?RTE istorija
?is u? prieinam? kain? parduodamas ?viesos diod? LED ?viestuvas skleis ?vies? ilgiau nei
25 000 valand?.
Funkcionalumas.
?vies? galima reguliuoti, nukreipti auk?tyn arba ?emyn ir prakti?kai i?naudoti net
ma?iausi? erdv?.
Geniali USB ki?tuko id?ja kilo atsitiktinai u?sukusiam detali? k迂rimo in?inieriui, nepriklausiusiam H?RTE k迂r?j? komandai.

?Gaminio k迂rimo etap? buvome u?baig? ir jau pasirink? kitok? ki?tuk?, kai atsitiktinai u?suko vienas i? m迂s? koleg? ir lyg tarp kitko mestel?jo: ?O kod?l nenaudojate USB? Ma?iau kainuot? ir b迂t? prakti?kiau※, 每 prisimena gamini? k迂r?ja Elin Wrengler. 每 Teko gr??ti prie eskiz?. ?i detal? visk? pakeit?.§
Dirbkite, kur jums patogiausia 每 ?viestuv? H?RTE galima jungti ? kompiuterio USB
arba ?prast? elektros lizd? bet kurioje
pasirinktoje vietoje.
Tvarumas. ?viesos diodai suvartoja 85 % ma?iau elektros energijos ir ?vie?ia 20 kart? ilgiau nei kaitinamosios lemput?s.
Darbo vietos ?iais laikais atrodo kitaip nei anks?iau. Nors dalis m迂s? vis dar s?di prie ra?omojo stalo, bet vis da?niau, pasi?m? ne?iojam?j? kompiuter?, keliaujame ten, kur t? akimirk? mums dirbti patogiau. M?gaujam?s ?ia laisve, ta?iau neretai gero ap?vietimo pritr迂kstame. Iki ?iol. Su H?RTE geras ap?vietimas keliauja drauge su kompiuteriu.

Beje, ar min?jome, kad ?is u? prieinam? kain? parduodamas ?viesos diod? LED ?viestuvas skleis ?vies? ilgiau nei 25 000 valand?? Tad galite ramiai m?gautis kiekviena minute, praleista prie H?RTE, kad ir kur b迂tum?te.