Ugr¨¢s a f? tartalomra

MUNKA AZ IKEA CSOPORTN¨¢L

Egy¨¹tt dolgoz¨® emberek

A legt?bb ember IKEA term¨¦keket l¨¢t.
Mi viszont inspir¨¢l¨® szerepeket l¨¢tunk, amik seg¨ªtenek l¨¦trehozni ?ket.
IKEA termékek.
M¨¢shogy l¨¢tod a dolgokat?
Mi is.
Az IKEA-n¨¢l hisz¨¹nk az emberekben. Minden term¨¦k m?g?tt szer¨¦ny ¨¦s lelkes csapatok ¨¢llnak, melyek tagjai seg¨ªtettek a l¨¦trehoz¨¢sukban. Gyere ¨¦s l¨¢sd m¨¢shogyan a dolgokat, vel¨¹nk.
MUNKA AZ IKEA CSOPORTN¨¢L: KULT¨²RA ¨¦S ¨¦RT¨¦KEK | SOKSZ¨ªN?S¨¦G ¨¦S BEFOGAD¨¢S
FEJL?D¨¦S ¨¦S LEHET?S¨¦GEK | MUNKAHELY ¨¦S JUTTAT¨¢SOK
KULT¨²RA ¨¦S ¨¦RT¨¦KEK
Hisz¨¹nk az emberekben rejl? lehet?s¨¦gekben.
J¨®zan gondolkod¨¢s¨², ?szinte emberek v¨¢ltozatos csoportja vagyunk, akiknek a lakberendez¨¦s a szenved¨¦lye. A vil¨¢g minden t¨¢j¨¢r¨®l ¨¦rkezt¨¹nk, m¨¦gis mindannyian osztunk egy k?z?s, inspir¨¢l¨® elk¨¦pzel¨¦st: ?szebb h¨¦tk?znapokat teremteni az emberek t?bbs¨¦ge sz¨¢m¨¢ra.¡± Ennek az elk¨¦pzel¨¦snek a megval¨®s¨ªt¨¢sa k?z?s emberi ¨¦rt¨¦keinken alapszik. Ezek az ¨¦rt¨¦kek szolg¨¢lnak munk¨¢nk, illetve befogad¨®, egy¨¹tt ¨¦rz?, nyitott ¨¦s ?szinte kult¨²r¨¢nk alapj¨¢ul. Minden a k?z?ss¨¦gi szellemen ¨¦s a lelkesed¨¦sen alapszik. Kem¨¦nyen dolgozunk, de j¨®l ¨¦rezz¨¹k magunkat. Folyamatosan keress¨¹k azokat az embereket, akik osztj¨¢k pozit¨ªv hozz¨¢¨¢ll¨¢sunkat ¨¦s ¨¦rt¨¦keinket.
Három IKEA munkatárs egy szobában, egy narancssárga íróasztallal, székekkel fehér fiókos szekrényekkel és nyitott polcokkal.
Kőfal egy kavicsos út mellett, piros kunyhóval az út végén.
K?z?ss¨¦g ¨¦s lelkesed¨¦s
A k?z?ss¨¦g az IKEA kult¨²ra sz¨ªve. Ha b¨ªzunk egym¨¢sban, er?sek vagyunk, ugyanarra haladunk ¨¦s j¨®l ¨¦rezz¨¹k magunkat.
¨®vjuk az embereket ¨¦s a bolyg¨®t
Pozit¨ªv v¨¢ltoz¨¢st akarunk teremteni. Lehet?s¨¦g¨¹nk van, hogy jelent?s ¨¦s tart¨®s v¨¢ltoz¨¢st teremts¨¹nk - most ¨¦s a k?vetkez? gener¨¢ci¨®k sz¨¢m¨¢ra.
K?lts¨¦gtudatoss¨¢g
A lehet? legt?bb ember sz¨¢m¨¢ra el¨¦rhet?v¨¦ kell tenni a gy?ny?r? ¨¦s funkcion¨¢lis otthonokat. Folyamatos kih¨ªv¨¢sokat ¨¢ll¨ªtunk magunk ¨¦s m¨¢sok el¨¦, hogy t?bbet teremts¨¹nk kevesebb?l, a min?s¨¦g fel¨¢ldoz¨¢sa n¨¦lk¨¹l.
Egyszer?s¨¦g
Egyszer?, egy¨¦rtelm? ¨¦s k¨¦t l¨¢bbal a f?ld?n ¨¢ll¨® hozz¨¢¨¢ll¨¢sunk a Sm?land ?r?ks¨¦g r¨¦sze. ?nmagunk vagyunk ¨¦s nem rugaszkodunk el a val¨®s¨¢gt¨®l. K?zvetlenek vagyunk, pragmatikusak ¨¦s a b¨¹rokr¨¢ci¨¢t tekintj¨¹k a legnagyobb ellens¨¦g¨¹nknek.
¨¢lland¨® t?rekv¨¦s a meg¨²jul¨¢sra
Folyamatosan ¨²jabb ¨¦s jobb m¨®dszereket keres¨¹nk az el?re halad¨¢sra. B¨¢rmit is tegy¨¹nk ma, holnap jobban csin¨¢lhatjuk. Az, hogy megold¨¢sokat keres¨¹nk a szinte lehetetlen kih¨ªv¨¢sokra, a siker¨¹nk r¨¦sze ¨¦s inspir¨¢ci¨®t ny¨²jt, hogy a k?vetkez? kih¨ªv¨¢ssal foglalkozhassunk.
Legf?bb IKEA ¨¦rt¨¦kek
¨²gy hissz¨¹k, minden egy¨¦n k¨ªn¨¢lhat valami ¨¦rt¨¦keset, mi pedig arra t?reksz¨¹nk, hogy ¨¢t¨¹ltethess¨¹k ezeket az ¨¦rt¨¦keket a munkam¨®dszereinkbe.
Merj¨¹nk m¨¢sok lenni!
Az IKEA nem olyan, mint a t?bbi v¨¢llalat ¨¦s nem is akarunk olyanok lenni. Szeretj¨¹k megk¨¦rd?jelezni a megl¨¦v? megold¨¢sokat, szeret¨¹nk szokatlan m¨®don gondolkodni, k¨ªs¨¦rletezni ¨¦s mer¨¹nk hib¨¢zni - mindig j¨® okkal.
A felel?ss¨¦g v¨¢llal¨¢sa ¨¦s deleg¨¢l¨¢sa
Hisz¨¹nk az emberek jogainak t¨¢mogat¨¢s¨¢ban. A felel?ss¨¦g v¨¢llal¨¢sa ¨¦s deleg¨¢l¨¢sa seg¨ªts¨¦g¨¦vel egy¨¦nileg is fejl?dhet¨¹nk. B¨ªzunk egym¨¢sban, pozit¨ªvak vagyunk ¨¦s mindenkit arra akarunk inspir¨¢lni, hogy hozz¨¢j¨¢ruljanak a fejl?d¨¦shez.
A p¨¦lda hatalma
Tettk¨¦nt tekint¨¹nk a vezet¨¦sre, nem poz¨ªci¨®k¨¦nt. El?sz?r mindig az emberek ¨¦rt¨¦keit n¨¦zz¨¹k, csak ut¨¢na a kompetenci¨¢jukat ¨¦s a tapasztalatukat. Azokat az embereket keress¨¹k, akik nem csak besz¨¦lnek, hanem cselekednek is, ¨¦s j¨® p¨¦ld¨¢val j¨¢rnak el?l. Legjobb form¨¢nkat akarjuk hozni ¨¦s m¨¢sokb¨®l is a legjobbat akarjuk kihozni.

Olvasd el az Ingvar Kamprad ¨¢ltal megfogalmazott IKEA ¨¦rt¨¦keket:
Egy b¨²torkeresked? testamentuma (PDF)
Egy IKEA termék.
A legt?bben egy p¨¢rn¨¢t l¨¢tnak.
IKEA
25 ¨¦ve folyamatos lelkesed¨¦sben tart az IKEA, ez az els? munkahelyem! Lelkes¨ªt ¨¦s inspir¨¢l, ha megoldunk egy feladatot.
Moln¨¢r P¨¦ter
Elad¨®
Budapest, ?rs vez¨¦r tere
IKEA
Fontos a munka ¨¦s a csal¨¢d k?z?tti eg¨¦szs¨¦ges egyens¨²ly ¨¦s a biztons¨¢g megteremt¨¦se. Az IKEA-n¨¢l siker¨¹lt megtal¨¢lnom mindezt.
M¨¦sz¨¢rosn¨¦ V¨¢rszegi M¨®nika
¨¦ttermi munkat¨¢rs
Budapest
IKEA
Az eddigi IKEA-s p¨¢lyafut¨¢som alatt azt tapasztaltam, hogy rajtam m¨²lik, hogy hova jutok. B¨¢rmi lehetek, ha azt t¨¦nyleg szeretn¨¦m.
Alm¨¢si Buda Beatrix
vev?kapcsolati vezet?
Buda?rs
IKEA
Folyamatosan ¨²jabbn¨¢l ¨²jabb kih¨ªv¨¢sokra, megoldand¨® feladatokra sz¨¢m¨ªthatok, amihez megkapom a sz¨¹ks¨¦ges h¨¢tteret ¨¦s t¨¢mogat¨¢st.
Domonkos G¨¢bor
Elad¨®
Buda?rs
MUNKA AZ IKEA CSOPORTN¨¢L: KULT¨²RA ¨¦S ¨¦RT¨¦KEK | SOKSZ¨ªN?S¨¦G ¨¦S BEFOGAD¨¢S
FEJL?D¨¦S ¨¦S LEHET?S¨¦GEK | MUNKAHELY ¨¦S JUTTAT¨¢SOK
Soksz¨ªn?s¨¦g ¨¦s befogad¨¢s
?nmagunkat adjuk, egyedis¨¦g¨¹nk hozz¨¢j¨¢rul¨¢s¨¢val pedig mindannyian fejl?d¨¹nk
Az emberekkel val¨® t?r?d¨¦s, a soksz¨ªn?s¨¦g ¨¦s a befogad¨¢s j?v?k¨¦p¨¹nkben, valamint ¨¦rt¨¦keink k?zt is megtal¨¢lhat¨®k. Mi itt, az IKEA Csoportn¨¢l hissz¨¹k, hogy a soksz¨ªn?s¨¦g ¨¦s a befogad¨¢s a helyes dolog. Ha felismerj¨¹k munkat¨¢rsaink k¨¹l?nbs¨¦geit, az hozz¨¢j¨¢rul a kreativit¨¢shoz ¨¦s t¨¢mogatja a fejl?d¨¦s¨¹nket is. Soksz¨ªn? ¨¦s befogad¨® munkak?rnyezet kialak¨ªt¨¢s¨¢ra t?reksz¨¹nk, ahol a munkat¨¢rsak ¨¦rt¨¦kelve ¨¦rezhetik magukat egyedis¨¦g¨¹k miatt, elismer¨¦sre tehetnek szert v¨¢ltozatos tehets¨¦g¨¹knek k?sz?nhet?en, ¨¦s ?nmaguk lehetnek.
Egyszer?en fogalmazva: Hisz¨¹nk abban, hogy minden szem¨¦ly egyedis¨¦ge jobb¨¢ teszi az IKEA-t!
IKEA munkatárs, sárga és fekete ingben, két vásárlónak segít az áruházban.
Ki¨¢llunk az egyenjog¨²s¨¢g¨¦rt ¨¦s az emberi jogok¨¦rt
Az¨¢ltal, hogy t¨¢mogatjuk munkat¨¢rsainknak jog¨¢t, hogy teljesen ?nmagukat adhass¨¢k, innovat¨ªvabb ¨¦s k¨ªv¨¢natosabb munkahelyet teremthet¨¹nk; valamint ¨¹zleti el?nyh?z juthatunk.
Az IKEA Csoportn¨¢l ki¨¢llunk a tisztess¨¦ges b¨¢n¨¢sm¨®d¨¦rt ¨¦s az egyforma lehet?s¨¦gek¨¦rt, ¨¦s mindenki sz¨¢m¨¢ra t¨¢mogatjuk az emberi jogokat ¨¦letkort¨®l, nemi identit¨¢st¨®l, szexu¨¢lis orient¨¢ci¨®t¨®l, fizikai k¨¦pess¨¦gt?l, etnikumt¨®l, rasszt¨®l, nemzetis¨¦gt?l, vall¨¢st¨®l, csal¨¢di ¨¢llapott¨®l, vagy b¨¢rmilyen m¨¢s identit¨¢st¨®l f¨¹ggetlen¨¹l. Humanit¨¢rius, ¨¦rt¨¦kk?zpont¨² v¨¢llalatk¨¦nt az az egyetlen j¨¢rhat¨® ¨²t sz¨¢munkra, ha t¨¢mogatjuk munkat¨¢rsaink azon jog¨¢t, hogy ?nmaguk lehessenek. Tudjuk, hogy a soksz¨ªn? ¨¦s befogad¨® csapatok kreat¨ªvabbak ¨¦s innovat¨ªvabbak, mivel a tagok kih¨ªv¨¢sokat ¨¢ll¨ªtanak egym¨¢s el¨¦, hogy m¨¢sk¨¦ppen gondolkodjanak ¨¦s cselekedjenek.
Vezet?ink felel?ss¨¦ge, hogy azonos¨ªts¨¢k a soksz¨ªn?s¨¦get ¨¦s befogad¨¢st akad¨¢lyoz¨® t¨¦nyez?ket a szervezet r¨¢juk es? r¨¦sz¨¦ben, illetve hogy minimaliz¨¢lj¨¢k ezeket. A befogad¨¢s minden munkat¨¢rs felel?ss¨¦ge; azzal kezd?dik, hogy mindenki befogad¨® munkak?rnyezetben akar dolgozni, ¨¦s hisz is ebben. Ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak ki kell ¨¢llnunk magunk¨¦rt ¨¦s m¨¢sok¨¦rt is.
Az emberi jogok ¨¦s az egyenjog¨²s¨¢g t¨¢mogat¨¢sa ¨¦rdek¨¦ben az IKEA Csoport elfogadta ¨¦s hozz¨¢j¨¢rult az ENSZ ¨¹zleti Magatart¨¢si Norm¨¢ihoz az LGBT+ szem¨¦lyek ellen ir¨¢nyul¨® diszkrimin¨¢ci¨® lek¨¹zd¨¦s¨¦vel kapcsolatban, ami 2017 szeptember¨¦ben ker¨¹lt bevezet¨¦sre, glob¨¢lis szinten. ?Humanit¨¢rius ¨¦s ¨¦rt¨¦kk?zpont¨² v¨¢llalatk¨¦nt teljesen befogad¨® munkak?rnyezetet ¨¦s pozit¨ªv v¨¢ltoz¨¢st akarunk teremteni az ¨¹zlet ¨¦s a t¨¢rsadalom minden ter¨¹let¨¦n. Ezen magatart¨¢si norm¨¢k elfogad¨¢sa egy ¨®ri¨¢si l¨¦p¨¦s ebbe az ir¨¢nyba. Nagyon b¨¹szk¨¦k vagyunk, k?zben viszont ¨®ri¨¢si nyom¨¢s nehezedik r¨¢nk, hogy j¨® p¨¦ld¨¢t mutassunk ¨¦s val¨®ban befogad¨® munkahelyet teremts¨¹nk¡±, mondja Sari Brody, az IKEA Csoport Egyenl?s¨¦gi ¨¦s Vezet?s¨¦gi Vezet?je.
N¨¦zd meg az ¨¢ll¨¢saj¨¢nlatokat
Az IKEA Csoportnál kiállunk a tisztességes bánásmódért és az egyforma lehetőségekért, és mindenki számára támogatjuk az emberi jogokat életkortól, nemi identitástól, szexuális orientációtól, fizikai képességtől, etnikumtól, rassztól, nemzetiségtől, vallástól, családi állapottól függetlenül.
Soksz¨ªn?s¨¦g, minden form¨¢ban ¨¦s m¨¦retben
Az IKEA Csoportn¨¢l sz¨ªvesen l¨¢tjuk a soksz¨ªn?s¨¦g minden form¨¢j¨¢t. A v¨¢ltozatos ¨¦s befogad¨® munkahely a munkat¨¢rsak, a v¨¢s¨¢rl¨®k ¨¦s az ¨¹zlet sz¨¢m¨¢ra is j¨®. A k¨¹l?nbs¨¦gek teszik lehet?v¨¦, hogy egy¨¦nileg ¨¦s szervezetk¨¦nt is fejl?dhess¨¹nk.
Két női IKEA munkatárs.
Nemek k?z?tti egyenl?s¨¦g
A nemek k?z?tti egyenl?s¨¦g emberi jog. Arra t?reksz¨¹nk, hogy olyan nemek k?z?tti egyenl?s¨¦get ¨¦rhess¨¹nk el az IKEA Csoportn¨¢l, ami minden szinten ¨¦s poz¨ªci¨®ban t¨²lmutat az 50-50% nemi egyens¨²lyon. A nemek k?z?tti egyenl?s¨¦g c¨¦lja az is, hogy olyan befogad¨® kult¨²r¨¢t teremthess¨¹nk, ahol minden nemet annak egyedi hozz¨¢j¨¢rul¨¢s¨¢¨¦rt ¨¦rt¨¦kelhet¨¹nk.
Ez¨¦rt van az, hogy... t?bb, mint egy ¨¦vtizede foglalkozunk a nemek k?z?tti egyenl?s¨¦ggel. B¨¹szk¨¦k vagyunk, hogy a r¨¦szesei lehet¨¹nk az els? magas szint? ENSZ-panelnek a N?k Gazdas¨¢gi Emancip¨¢ci¨®j¨¢val kapcsolatban, hogy a n?k sz¨¢m¨¢ra is megny¨ªlhassanak a lehet?s¨¦gek, ¨¦s teljes m¨¦rt¨¦kben kivehess¨¦k a r¨¦sz¨¹ket a gazdas¨¢gb¨®l, illetve el¨¦rhess¨¦k a p¨¦nz¨¹gyi f¨¹ggetlens¨¦get.
Egy férfi IKEA munkatárs beszélget két vásárlóval.
LGBT+
T¨¢mogatjuk LGBT+ munkat¨¢rsaink jogait, hogy ?nmaguk lehessenek; az IKEA Csoportn¨¢l egyforma lehet?s¨¦geket biztos¨ªtunk a fejl?d¨¦sre, illetve hozz¨¢j¨¢rul¨¢st az ¨¹zlethez. Akt¨ªv c¨¦lunk, hogy teljesen befogad¨® munkak?rnyezetet teremts¨¹nk, hozz¨¢j¨¢rulva a pozit¨ªv v¨¢ltoz¨¢shoz az ¨¹zlet ¨¦s a t¨¢rsadalom minden ter¨¹let¨¦n.
Ez¨¦rt van az, hogy... csatlakoztunk a Workplace Pride-hoz, egy non-profit erny?szervezethez, ami a leszbikus, meleg, biszexu¨¢lis ¨¦s transznem? (LGBT) emberek nagyobb elfogad¨¢s¨¢ra t?rekszik a munkahelyen. Ez¨¦rt fogadtuk el ¨¦s j¨¢rultunk hozz¨¢ az ENSZ ¨¹zleti Magatart¨¢si Norm¨¢ihoz az LGBT+ szem¨¦lyek ellen ir¨¢nyul¨® diszkrimin¨¢ci¨® lek¨¹zd¨¦s¨¦vel kapcsolatban, ami 2017 szeptember¨¦ben ker¨¹lt bevezet¨¦sre, glob¨¢lis szinten.
A BEFOGADÁS MINDANNYIUNK FELELŐSSÉGE
?A BEFOGAD¨¢S MINDANNYIUNK
FELEL?SS¨¦GE¡±
Befogad¨¢s
Az IKEA Csoportn¨¢l arr¨®l sz¨®l a befogad¨¢s, hogy olyan munkak?rnyezetet teremts¨¹nk, melyben az¨¦rt lehetnek sikeresek a munkat¨¢rsaink, mert ¨²gy ¨¦rezhetik, hogy sz¨ªvesen l¨¢tj¨¢k, tisztelik, t¨¢mogatj¨¢k ¨¦s elismerik ?ket. Arr¨®l, hogy egy¨¹ttm?k?d? munkam¨®dszerekkel fejlessz¨¹nk infrastrukt¨²r¨¢t; arr¨®l, hogy napi szinten gyakoroljuk a befogad¨® viselked¨¦st, ¨¦s hogy a legt?bbet hozhassuk ki a k¨¹l?nbs¨¦geinkb?l.
Ismerd meg Irina Sukhareva-t és nézőpontját a sokszínűségről és befogadásról, Oroszországban.
Irina Sukhareva
Disztrib¨²ci¨®s K?zpont Vezet?, Soksz¨ªn?s¨¦gi ¨¦s Befogad¨¢si Nagyk?vet, IKEA Oroszorsz¨¢g
Lila téglalap
Befogad¨¢s
a gyakorlatban
Egy val¨®ban befogad¨® munkahely hozz¨¢j¨¢rul a kreativit¨¢sunkhoz
¨¦s az ¨¹zleti eredm¨¦nyeinkhez.
Szia Irina! Mes¨¦lj nek¨¹nk a munk¨¢dr¨®l az IKEA Csoportn¨¢l.
2004-ben csatlakoztam az IKEA-hoz ¨¦s k¨¹l?nb?z? szerepekben dolgoztam a Hum¨¢n Er?forr¨¢s oszt¨¢lyon. 2016 janu¨¢rj¨¢ban kezdtem meg a jelenlegi munk¨¢mat, mint Disztrib¨²ci¨®s K?zpont Vezet?.
Azt szeretem a legjobban a munk¨¢mban, hogy l¨¢thatom, mennyi mindenre lehet¨¹nk k¨¦pesek, illetve hogy milyen nagyszer?ek lehet¨¹nk, amikor egy¨¹tt dolgozunk. Hat¨¦konynak ¨¦s inspir¨¢l¨®nak tal¨¢lom, hogy l¨¢thatom, hogyan v¨¢ltozunk, tanulunk ¨¦s fejl?d¨¹nk, amikor elkezd¨¹nk odafigyelni egym¨¢sra.
2015-ben lettem Soksz¨ªn?s¨¦gi ¨¦s Befogad¨¢si (Diversity & Inclusion ¨C D&I) Nagyk?vet. A szem¨¦lyes h¨¢tterem miatt mindig is szenved¨¦llyel viszonyultam a soksz¨ªn?s¨¦ghez ¨¦s az egyenl?s¨¦ghez. A csal¨¢dom nagyon gyakran k?lt?z?tt, ¨ªgy els? k¨¦zb?l tudom, milyen ¨¦rz¨¦s idegennek lenni egy ¨²j helyen.
Multikultur¨¢lis csal¨¢db¨®l sz¨¢rmazom ¨¦s ¨¢t¨¦rzem azoknak az embereknek a helyzet¨¦t, akik "kil¨®gnak", k¨¹l?nb?znek a t?bbiekt?l. Izgatottan csatlakoztam a Soksz¨ªn?s¨¦gi ¨¦s Befogad¨¢si Nagyk?vetek h¨¢l¨®zat¨¢hoz, miut¨¢n r¨¦szt vettem egy nagyszer? D&I workshopon Oroszorsz¨¢gban, amit k¨¹l?nb?z? szervezetek vezet?i tartottak.
A Soksz¨ªn?s¨¦g ¨¦s Befogad¨¢s az IKEA ¨¦rt¨¦kek sz¨ªv¨¦ben tal¨¢lhat¨®k. Mit jelent ez sz¨¢modra?
Im¨¢dom, hogy az emberek ir¨¢nti t?r?d¨¦s, illetve a Soksz¨ªn?s¨¦g ¨¦s a Befogad¨¢s (D&I) jelen vannak j?v?k¨¦p¨¹nkben ¨¦s az ¨¦rt¨¦keinkben. Humanit¨¢rius v¨¢llalatk¨¦nt ¨²gy hissz¨¹k, mindenkinek joga van a tisztess¨¦ges b¨¢n¨¢sm¨®dhoz ¨¦s az egyenl? lehet?s¨¦gekhez, h¨¢tt¨¦rt?l f¨¹ggetlen¨¹l.
B¨¹szk¨¦nek ¨¦rzem magam, amikor l¨¢tom, hogyan v¨¢ltoznak az emberek ¨¦s "kiny¨ªlnak", amikor egy olyan v¨¢llalatot tal¨¢lnak, ahol ?nmaguk lehetnek, ahol elfogadj¨¢k ?ket, ahol ¨²j lehet?s¨¦gek ny¨ªlnak meg el?tt¨¹k, ¨¦s ahol szem¨¦lyesen ¨¦s szakmailag is fejl?dhetnek.
T¨ªz ¨¦vvel ezel?tt m¨¦g szinte teljesen a f¨¦rfiak munk¨¢j¨¢nak tekintett¨¦k a Disztrib¨²ci¨®t. Eml¨¦kszem, amikor m¨¦g csup¨¢n egyetlen n? dolgozott a M?veleti r¨¦szlegen. Kih¨ªv¨¢st jelentett elhitetni a n?kkel, hogy ?k is k¨¦pesek berakodni a kamionokat, hogy ?k is nagyszer? targoncavezet?k lehetnek, ¨¦s alkalmasak, hogy ugyanazt a munk¨¢t v¨¦gezz¨¦k, mint a f¨¦rfiak!
Most m¨¢r sokkal jobb a helyzet ¨¦s nem meglep? a n?i munk¨¢sok jelenl¨¦te. Ez fantasztikus! A soksz¨ªn?s¨¦gnek k?sz?nhet?en egyre jobb ¨¦s hat¨¦konyabb csapatt¨¢ v¨¢lunk.
Ismerd meg Alejandra Pinolt és nézőpontját a sokszínűségről és befogadásról, Kínában.
Alejandra Pi?ol
Orsz¨¢gos Hum¨¢n Er?forr¨¢s Vezet?, Soksz¨ªn?s¨¦gi ¨¦s Befogad¨¢si Nagyk?vet, IKEA K¨ªna
Szia Alejandra! Mes¨¦lj nek¨¹nk a munk¨¢dr¨®l az IKEA Csoportn¨¢l.
Orsz¨¢gos Hum¨¢n Er?forr¨¢s Vezet?k¨¦nt dolgozom K¨ªn¨¢ban. Az ¨¦n felel?ss¨¦gem az emberek napirendj¨¦nek ir¨¢ny¨ªt¨¢sa az orsz¨¢gban, az elk¨¦pzel¨¦st?l a cselekv¨¦sig. V¨¦lem¨¦nyem szerint nagyon fontos, hogy merj¨¹nk nagyot ¨¢lmodni, hogy konkr¨¦t napirendd¨¦ alak¨ªthassuk ezt az ¨¢lmot, ¨¦s hogy konzisztens ¨¦s befoly¨¢sol¨® m¨®don mozd¨ªthassuk el?re ezt a napirendet a v¨¢llalkoz¨¢s fejl?d¨¦se szempontj¨¢b¨®l, illetve hogy pozit¨ªv hat¨¢st gyakorolhassunk az emberek ¨¦let¨¦re.
K¨ªn¨¢ban felhaszn¨¢l¨®-k?zpont¨²ak akarunk lenni, ¨¦s mindannyiunkat fel kell hatalmaznunk arra, hogy a v¨¢llalkoz¨®i gondolkod¨¢sm¨®ddal rendelkez? lehet?s¨¦gek szerint vezess¨¹nk. ¨²gy gondoljuk, a v¨¢ltoz¨¢s benn¨¹nk kezd?dik, mi pedig nagyon koncentr¨¢lunk arra, hogy a legjobb form¨¢nkat adjuk.
Ha a legjobb form¨¢nkat adjuk, azzal mindenki nyer: nek¨¹nk ¨¦s az ¨¹zletnek is j¨®... Igaz¨¢n profit¨¢l¨®!
A Soksz¨ªn?s¨¦g ¨¦s Befogad¨¢s az IKEA ¨¦rt¨¦kek sz¨ªv¨¦ben tal¨¢lhat¨®k. Mit jelent ez sz¨¢modra?
¨²gy v¨¦lem, nagyszer? dolog egy olyan v¨¢llalatnak dolgozni, ami ilyen nagy hangs¨²lyt fektet a soksz¨ªn?s¨¦gre ¨¦s a befogad¨¢sra. A Soksz¨ªn?s¨¦gi ¨¦s Befogad¨¢si napirend igaz¨¢n szil¨¢rd, ¨¦s minden orsz¨¢got arra inspir¨¢l, hogy kit?lts¨¦k a hi¨¢nyoss¨¢gokat.
K¨ªn¨¢ban kifejezetten b¨¹szke vagyok a nemek k?z?tti egyens¨²lyra, ha az egyenl? b¨¢n¨¢sm¨®dr¨®l ¨¦s a n?k/f¨¦rfiak ar¨¢ny¨¢r¨®l van sz¨® a szervezetben. 2017-ben minden vezet?s¨¦gi szinten el¨¦rt¨¹k a nemek k?z?tti egyens¨²lyt (50/50%), illetve az egyenl? ¨¦rt¨¦k? munk¨¢k azonos d¨ªjaz¨¢s¨¢t. ?r¨¹l?k, hogy a D&I h¨¢l¨®zat r¨¦szese lehetek. Az a k?z?s c¨¦lunk, hogy soksz¨ªn? ¨¦s befogad¨® munkak?rnyezetet teremthess¨¹nk, illetve hogy pozit¨ªv hat¨¢ssal legy¨¹nk az ¨¹zletre ¨¦s a t¨¢rsadalomra. ¨²gy gondolom, hogy az egyed¨¹l ¨¢lmodott ¨¢lmok ¨¢lmok is maradnak; a k?z?s ¨¢lmok viszont egy ¨²j val¨®s¨¢g kezdet¨¦t jelentik.
MUNKA AZ IKEA CSOPORTN¨¢L: KULT¨²RA ¨¦S ¨¦RT¨¦KEK | SOKSZ¨ªN?S¨¦G ¨¦S BEFOGAD¨¢S
FEJL?D¨¦S ¨¦S LEHET?S¨¦GEK | MUNKAHELY ¨¦S JUTTAT¨¢SOK
FEJL?D¨¦S ¨¦S LEHET?S¨¦GEK
Egyedi karrierek
Kiv¨¦teles karriert ¨¦s tanul¨¢si lehet?s¨¦geket k¨ªn¨¢lunk az IKEA-n¨¢l. Arra b¨¢tor¨ªtunk, hogy pr¨®b¨¢lj ki m¨¢s szerepeket is, v¨¢lts beoszt¨¢st ¨¦s k?lt?zz k¨¹lf?ldre (ha szeretn¨¦l). Fejl?d¨¦si terved ¨¦s j?v?beli c¨¦ljaid alapj¨¢n megtervezheted saj¨¢t karrieredet. Hisz¨¹nk abban, hogy mindenki k¨¦pes a fejl?d¨¦sre. Mert ahogy te fejl?dsz, ¨²gy fejl?dik az IKEA is. Fejl?dj az IKEA-val ¨¦s fedezd fel a k¨¹l?nb?z? munkater¨¹leteket vagy n¨¦zd meg az ¨¢ll¨¢saj¨¢nlatokat.
No Youtube Player
Az IKEA karrierek m¨¢sok. Hallgasd meg munkat¨¢rsaink tapasztalatait.
N¨¦zd meg, mit csin¨¢lunk
Sokkal t?bb minden rejlik a lakberendez¨¦sben, mint gondoln¨¢d!
Sokf¨¦le ter¨¹leten k¨ªn¨¢lunk lehet?s¨¦geket:
Egy IKEA termék.
Fenntarthat¨®s¨¢g
Az¨¦rt dolgozunk, hogy minimaliz¨¢ljuk m?veleteink k?rnyezeti hat¨¢sait, illetve hogy seg¨ªts¨¹nk az embereknek a fenntarthat¨®bb otthoni ¨¦let el¨¦r¨¦s¨¦ben.
Egy IKEA termék.
Beszerz¨¦s
Vil¨¢gszerte az¨¦rt dolgozunk, hogy a legjobb ¨¢r/¨¦rt¨¦k ar¨¢nyt ny¨²jthassuk az IKEA-nak ¨¦s a v¨¢s¨¢rl¨®inknak.
Egy IKEA termék sziluettje.
¨¹gyf¨¦lkapcsolatok
Az ¨¢ruh¨¢zon bel¨¹l ¨¦s k¨ªv¨¹l is fontos szerepeket t?lt¨¹nk be, a recepci¨®t¨®l a p¨¦nzt¨¢rakon kereszt¨¹l a csere ¨¦s visszav¨¦teli pultig.
Egy IKEA termék sziluettje.
Emberi er?forr¨¢sok
Mi gondoskodunk a toborz¨¢sr¨®l, a k¨¦pz¨¦sekr?l ¨¦s a juttat¨¢sokr¨®l. A mi feladatunk a munkat¨¢rsak fejleszt¨¦se ¨¦s inspir¨¢l¨¢sa.
Egy IKEA termék sziluettje.
Elad¨¢s
Szenved¨¦ly¨¹nk a kereskedelem ¨¦s az emberek. Napi szinten foglalkozunk az IKEA k¨ªn¨¢lattal ¨¦s az ?nkiszolg¨¢l¨® koncepci¨®val.
Egy IKEA termék sziluettje.
G¨¦p¨¦szet ¨¦s min?s¨¦g
Fontos szerepet t?lt¨¹nk be term¨¦kfejleszt¨¦sben, illetve az IKEA ell¨¢t¨¢si l¨¢nc¨¢ban. Az¨¦rt dolgozunk, hogy minden szempontb¨®l jav¨ªtsuk a term¨¦kmin?s¨¦get.
Egy IKEA termék sziluettje.
E-kereskedelem
Nemzeti ¨¦s glob¨¢lis szinten fejlesztj¨¹k az IKEA online v¨¢s¨¢rl¨¢si ¨¦lm¨¦ny¨¦t.
Egy IKEA termék sziluettje.
P¨¦nz¨¹gyi ¨¦s ¨¹zleti navig¨¢ci¨®
Mi felel¨¹nk az IKEA p¨¦nz¨¹gyei¨¦rt ¨¦s mi hozzuk meg a n?veked¨¦s¨¦rt felel?s strat¨¦giai ¨¹zleti d?nt¨¦seket.
Egy IKEA termék sziluettje.
Tervez¨¦s ¨¦s term¨¦kfejleszt¨¦s
Tervez?k ¨¦s term¨¦kfejleszt?k vagyunk, akik az IKEA term¨¦kk¨ªn¨¢lat¨¢nak kialak¨ªt¨¢s¨¢val ¨¦s jav¨ªt¨¢s¨¢val foglalkoznak.
Egy IKEA termék sziluettje.
Marketing ¨¦s kommunik¨¢ci¨®
K¨¹ldet¨¦s¨¹nk, hogy ¨¦p¨ªts¨¹k az IKEA brandet ¨¦s hogy arra inspir¨¢ljuk az embereket, hogy ¨¦rt¨¦ket tal¨¢ljanak a k¨ªn¨¢latunkban.
Egy IKEA termék sziluettje.
Kommunik¨¢ci¨® ¨¦s lakberendez¨¦s
Strat¨¦giai ¨¦s vizu¨¢lis tehets¨¦g¨¹nk t?bb ezer IKEA term¨¦ket kelt ¨¦letre ¨C az ¨¢ruh¨¢zban ¨¦s egy¨¦b m¨¦diumokban.
Egy IKEA termék sziluettje.
¨¢ruh¨¢zvezet¨¦s
Csapatk¨¦nt dolgozunk, hogy vezess¨¹k egy IKEA ¨¢ruh¨¢z m?k?dtet¨¦s¨¦nek aspektusait. Gyors temp¨®j¨² kereskedelem, amit im¨¢dunk!
Egy IKEA termék sziluettje.
IKEA ¨¹zleti megold¨¢sok
¨¹zleti megold¨¢sokkal t¨¢mogatjuk az IKEA-t. Gyors ¨¦s felhaszn¨¢l¨®bar¨¢t szolg¨¢ltat¨¢sokban hisz¨¹nk, nem csup¨¢n a technol¨®gi¨¢ban.
Egy IKEA termék sziluettje.
IKEA FOOD/¨¦tterem
Szeretj¨¹k az ¨¦teleket! Els?sorban az IKEA ¨¢ruh¨¢zak ¨¦ttermeiben, a Bisztr¨®ban ¨¦s a Sv¨¦d finoms¨¢gok boltj¨¢ban dolgozunk.
Egy IKEA termék sziluettje.
Logisztika
A mi feladatunk, hogy a term¨¦kek a lehet? legjobb m¨®don jussanak el a besz¨¢ll¨ªt¨®kt¨®l a v¨¢s¨¢rl¨®khoz. A lapos csomagol¨¢sban mi vagyunk a legjobbak!
Egy IKEA termék sziluettje.
Sz¨¢ll¨ªt¨¢s
Kem¨¦nyen dolgozunk, hogy a lehet? legjobb sz¨¢ll¨ªtm¨¢nyoz¨¢si megold¨¢sokat biztos¨ªthassuk az IKEA term¨¦keinek, a vil¨¢g minden t¨¢j¨¢n.
Egy IKEA termék sziluettje.
Ingatlan
Mi fejlesztj¨¹k ¨¦s kezelj¨¹k az IKEA k¨¹l?nb?z? ingatlanjait szerte a vil¨¢gon.
Egy IKEA termék sziluettje.
Gy¨¢rt¨¢s
L¨¢tod az IKEA term¨¦keket? Szorosan egy¨¹ttm?k?d¨¹nk a besz¨¢ll¨ªt¨®kkal, hogy elk¨¦sz¨¹lhessenek.
Egy IKEA termék sziluettje.
Projektmenedzsment
K¨¦zben tartjuk az IKEA projekteket, hogy mindig id?ben ¨¦s k?lts¨¦gvet¨¦sen bel¨¹l k¨¦sz¨¹ljenek el.
Egy IKEA termék sziluettje.
IKEA Ipar
A gy¨¢rt¨¢si oldalon dolgozunk ¨¦s olyan IKEA term¨¦keket k¨¦sz¨ªt¨¹nk, melyek jav¨ªtj¨¢k az otthoni ¨¦letet, a vil¨¢g minden t¨¢j¨¢n.
Egy IKEA termék sziluettje.
IKEA K?zpontok
Mi kezelj¨¹k ¨¦s fejlesztj¨¹k azokat a kereskedelmi ¨¢llom¨¢sokat, amelyek az IKEA ¨¢ruh¨¢zakkal egy¨¹tt ¨¦p¨¹lnek.
Egy IKEA termék sziluettje.
Egyebek
Igen, enn¨¦l is t?bb ter¨¹lettel rendelkez¨¹nk! V¨¦gtelen lehet?s¨¦geket tal¨¢lhatsz az IKEA hatalmas vil¨¢g¨¢ban!
Egy IKEA termék sziluettje.
A legt?bben egy locsol¨®kann¨¢t l¨¢tnak.
IKEA munkatárs, Eldin Topic
?Arra inspir¨¢lhatom a munkat¨¢rsaimat, hogy fejlessz¨¦k magukat.¡±
Eldin Topic
Sales & Supply Support vezet?,
Logisztika
IKEA munkatárs, Maria Andersson
?Folyamatosan ¨²j m¨®dszereket termethetek a fejl?d¨¦shez.¡±
Maria Andersson
K?zpontvezet?,
IKEA K?zpontok
IKEA munkatárs, Jakob Dackander
?A munk¨¢mmal lehet?s¨¦gem van az utaz¨¢sra.¡±
Jakob Dackander
H¨¢l¨®szobai elad¨¢s,
Elad¨¢s
IKEA munkatárs, Souzan Meana
?Nem sz¨¢m¨ªt, hol kezdesz, b¨¢rhov¨¢ eljuthatsz.¡±
Souzan Meana
Csapatvezet?,
IKEA ¨¹zleti megold¨¢sok
MUNKAHELY ¨¦S JUTTAT¨¢SOK
Egy v¨¢ltozatos munkahely, ahol ¨¦rezheted, hogy ide tartozol
Ha az IKEA Csoportn¨¢l dolgozol, akkor egy inspir¨¢l¨®, m¨®k¨¢s ¨¦s gyors temp¨®j¨² k?rnyezet r¨¦szese lehetsz. Mi vagyunk a vil¨¢g legnagyobb lakberendez¨¦si keresked?i, t?bb, mint 137 000 munkat¨¢rssal ¨¦s 30 orsz¨¢gban zajl¨® m?veletekkel, de szeret¨¹nk v¨¢ltozatos ¨¦s befogad¨® k?rnyezetben dolgozni. Itt mindig ?nmagad lehetsz. S?t, erre biztatunk!
Az IKEA-n¨¢l arra b¨¢tor¨ªtunk, hogy mutasd meg a val¨®di ¨¦nedet! Tisztelj¨¹k egym¨¢st, a k¨¹l?nbs¨¦geinket ¨¦s nyitottak vagyunk egym¨¢s ?tleteire. Nem sz¨¢m¨ªt, hol dolgozol a vil¨¢gban, val¨®sz¨ªn?leg emberek soksz¨ªn? csoportja vesz k?r¨¹l ¨C k¨¹l?nb?z? t?rt¨¦netekkel, k¨¦szs¨¦gekkel ¨¦s pozit¨ªv hozz¨¢¨¢ll¨¢ssal.
A jelentkez¨¦s ¨¦s a fejl?d¨¦s sor¨¢n mindenki sz¨¢m¨¢ra egyenl? es¨¦lyeket biztos¨ªtunk ¨C ¨¦letkort¨®l, nemi identit¨¢st¨®l, szexu¨¢lis ir¨¢nyults¨¢gt¨®l, fizikai k¨¦pess¨¦gekt?l, etnikai ¨¦s faji hovatartoz¨¢st¨®l, nemzetis¨¦gt?l, vall¨¢st¨®l vagy b¨¢rmilyen m¨¢s jellemz?t?l f¨¹ggetlen¨¹l. ¨²gy gondoljuk, a befogad¨® munkahely megteremt¨¦se mindannyiunk felel?ss¨¦ge.
Kávészünetet tartó IKEA munkatársak.
Megvan az el?nye annak, ha vel¨¹nk dolgozol
Hisz¨¹nk az emberekben. Munkat¨¢rsaink minden nap magukkal hozz¨¢k egyedi ?tleteiket ¨¦s tehets¨¦g¨¹ket ¨C ?k teszik nagyszer?v¨¦ az IKEA-t. Azt akarjuk, hogy minden munkat¨¢rsunk j¨®l ¨¦s ¨¦rt¨¦kelve ¨¦rezze mag¨¢t, illetve hogy lehet?s¨¦get kapjanak a fejl?d¨¦sre. Hiszen ha a munkat¨¢rsaink fejl?dnek, az IKEA is fejl?dik. Nem sz¨¢m¨ªt, hol vagy a vil¨¢gon, sz¨¢mos el?ny v¨¢r r¨¢d.
N¨¦h¨¦ny k?z¨¹l¨¹k:
- Dolgoz¨®i v¨¢s¨¢rl¨¢si kedvezm¨¦ny
- Dolgoz¨®i kantin
- 5 nap extra szabads¨¢g 5 ¨¦v munkaviszony ut¨¢n
- A jogszab¨¢lyban el?¨ªrt ?sszeget meghalad¨® h¨¦tv¨¦gi ¨¦s ¨¦jszakai p¨®tl¨¦k
- Aj¨¢nd¨¦k jelent?sebb ¨¦letesem¨¦nyekkor
IKEA munkatársak az áruházban
B¨®nuszprogram
A One IKEA B¨®nuszprogram egy teljes¨ªtm¨¦nyalap¨² b¨®nuszrendszer az IKEA Csoport munkat¨¢rsai sz¨¢m¨¢ra. Az egyszer?s¨¦g ¨¦s az ?sszetartoz¨¢s ¨¦rt¨¦kein alapul, hiszen mindenki ugyanazok¨¦rt a c¨¦lok¨¦rt dolgozik. A k?z?s c¨¦lok seg¨ªtenek abban, hogy ?egy¡± IKEA-k¨¦nt dolgozhassunk egy¨¹tt.
Tack! h?s¨¦gprogram
Munkat¨¢rsaink teszik azz¨¢ az IKEA-t, ami. K?sz?netk¨¦pp ¨C a nagyszer? munk¨¢¨¦rt ¨¦s a siker¨¹nkh?z val¨® hozz¨¢j¨¢rul¨¢s¨¦rt ¨C l¨¦trehoztuk a Tack! programot. A Tack! seg¨ªts¨¦g¨¦vel (ami sv¨¦d¨¹l annyit tesz, ?K?sz?nj¨¹k!¡±) az arra jogosult munkat¨¢rsak kieg¨¦sz¨ªt? hozz¨¢j¨¢rul¨¢st kapnak a nyugd¨ªjalapjukhoz. Nem sz¨¢m¨ªt, milyen egys¨¦gben, poz¨ªci¨®ban dolgozol, vagy hogy mekkora a fizet¨¦sed ¨C az orsz¨¢gon bel¨¹l mindenki ugyanakkora ?sszeget kap.
No Youtube Player
Egy IKEA munkatárs, az IKEA önkiszolgáló raktárában
Tanul¨¢s ¨¦s fejl?d¨¦s
Befektet¨¦sk¨¦nt tekint¨¹nk munkat¨¢rsaink fejl?d¨¦s¨¦re, ez¨¦rt sokf¨¦le bels? k¨¦pz¨¦si programot k¨ªn¨¢lunk sz¨¢mukra ¨C azoknak, akik szeretn¨¦nek fejl?dni ¨¦s valami ¨²jat tanulni. Minden IKEA munkat¨¢rs lehet?s¨¦get kap, hogy fejl?d¨¦si tervet k¨¦sz¨ªthessen. Vezet?ddel k?z?sen t?zhettek ki c¨¦lokat az elk?vetkez? ¨¦vre ¨¦s a j?v?re n¨¦zve.
¨¢ll¨¢saj¨¢nlatok
Egy IKEA termék sziluettje.
A legt?bben egy b?gr¨¦t l¨¢tnak.
IKEA munkatárs, David Johansson
?Ez egy glob¨¢lis v¨¢llalat, ami lok¨¢lisan gondolkodik.¡±
David Johansson
Term¨¦kfejleszt?,
IKEA Food/¨¦tterem
IKEA munkatárs, Sofie Johansson
?Nem l¨¢tok k¨¹l?nbs¨¦get a vezet?k ¨¦s a munkat¨¢rsak k?z?tt.¡±
Sofie Johansson
Csere ¨¦s visszav¨¦tel,
Vev?kapcsolatok
IKEA munkatárs, Josefin Matsdotter
?Az IKEA seg¨ªt, hogy m¨¦g er?sebb legy¨¦l abban, amiben a legjobb vagy.¡±
Josefin Matsdotter Berggren
Lakberendez?,
Kommunik¨¢ci¨® ¨¦s Lakberendez¨¦s
IKEA munkatárs, Stefania Nervi
?A vezet?mnek mindig van ideje r¨¢m.¡±
Stefania Nervi
Glob¨¢lis Katal¨®gus Tartalom Specialista,
Marketing ¨¦s Kommunik¨¢ci¨®
IKEA munkatárs, Tobias Johansson
?Mindenki sz¨¢m¨¢ra m¨¦lt¨¢nyos el?ny?ket l¨¢tok, ez pedig leny?g?z?.¡±
Tobias Johansson
Elemz?,
E-kereskedelem
EZEK IS ¨¦RDEKELHETNEK:
EMBEREK ¨¦S K?RNYEZET
A fenntarthat¨®bb j?v?¨¦rt
Fedezd fel, mit jelent sz¨¢munka a fenntarthat¨®s¨¢g ¨¦s milyen szerepet j¨¢tszunk az Emberek ¨¦s a K?rnyezet ¨¦let¨¦ben.
Indiai nő
AZ IKEA CSOPORTR¨®L
Szervezet
Ha jelentkez¨¦s el?tt m¨¦g t?bbet szeretn¨¦l megtudni r¨®lunk, olvass tov¨¢bb. Az IKEA Csoportr¨®l
Fiatal férfi kávézik egy IKEA áruház éttermében