Ugr¨¢s a f? tartalomra

Munka az IKEA CSOPORTN¨¢L
Minden term¨¦k m?g?tt
tal¨¢lhat¨® egy t?rt¨¦net
Arra b¨¢tor¨ªtunk, hogy k?vesd a szenved¨¦lyeidet, pr¨®b¨¢lj ki ¨²j szerepeket vagy fejl?dj abban a poz¨ªci¨®ban, amit szeretsz. Fedezd fel n¨¦h¨¢ny munkat¨¢rsunk t?rt¨¦net¨¦t ¨¦s megl¨¢tod, hogy minden utaz¨¢s egyedi ¨¦s gy¨¹m?lcs?z?. A te IKEA utaz¨¢sod milyen lesz?
IKEA termékek sziluettjei.
IKEA munkatárs
Alm¨¢si Buda Beatrix
IKEA Buda?rs, vev?kapcsolati vezet?
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l, ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
2000-ben kezdtem r¨¦szmunkaid?s munkat¨¢rsk¨¦nt az ¨¦tteremben dolgozni. P¨¢r ¨¦v m¨²lva a logisztik¨¢n dolgoztam, el?sz?r k¨¦szletgazdak¨¦nt, majd k¨¦szletgazd¨¢lkod¨¢si csoportvezet?k¨¦nt. K?vetkez? l¨¦p¨¦sk¨¦nt voltam ¨¢ruh¨¢zi kontroller, vev?kapcsolati vezet? ¨¦s szem¨¦lyzeti vezet?k¨¦nt folytattam. 2013-ban sz¨¹letett meg a kisfiam, ¨¦s otthon voltam p¨¢r ¨¦vig sz¨¹l¨¦si szabads¨¢gon. 2016-ban r¨¦szmunkaid?sk¨¦nt j?ttem vissza a HR oszt¨¢lyra, majd hamarosan ¨²jra bet?lthettem r¨¦gebbi munkak?r?met, ¨ªgy jelenleg vev?kapcsolati vezet?k¨¦nt dolgozom r¨¦szmunkaid?ben.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-n¨¢l dolgozni?
A f¨¦rjem dolgozott itt el?sz?r, Buda?rs?n ? volt az els? f¨¦rfi kassz¨¢s, akkor m¨¦g csak randev¨²zgattunk. Sok j¨®t mes¨¦lt az IKEA-r¨®l ¨¦s beadtam a jelentkez¨¦semet.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok
a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
Egyr¨¦szt a vev?kapcsolati ter¨¹letek fejleszt¨¦se annak ¨¦rdek¨¦ben, hogy a mai v¨¢s¨¢rl¨®i ig¨¦nyeknek, elv¨¢r¨¢soknak meg tudjunk felelni. M¨¢sr¨¦szt a munkat¨¢rsaim vezet¨¦se, mert szeretem az embereket ¨¦s j¨® l¨¢tni, ha tudom seg¨ªteni ?ket a c¨¦ljaik el¨¦r¨¦s¨¦ben.
Mit tartasz a legfontosabbnak az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
A vev?kapcsolat egy nagyon sz¨ªnes, mozgalmas ¨¦s v¨¢ltozatos ter¨¹let. Fontosak a szab¨¢lyok, de tudni kell, hogy milyen esetekben kell elt¨¦rni t?l¨¹k, annak ¨¦rdek¨¦ben, hogy mind a v¨¢s¨¢rl¨®knak, mind az IKEA-nak a legjobb megold¨¢st tal¨¢ljuk. Gyere rot¨¢lni erre a ter¨¹letre, hogy megl¨¢sd milyen j¨® itt dolgozni!
Hogy vannak jelen az IKEA ¨¦rt¨¦kek a mindennapi munk¨¢d sor¨¢n?
Az ¨¦rt¨¦k alap¨² kiv¨¢laszt¨¢s meghat¨¢roz¨®. ¨ªgy tudjuk azt biztos¨ªtani, hogy mindegy melyik ter¨¹leten, szervezetben dolgozik valaki, ugyanazokat az ¨¦rt¨¦keket k¨¦pviselje. Emellett sz¨¢momra fontos a p¨¦lda¨¦rt¨¦k? vezet¨¦s, mert tudat alatt azt m¨¢soljuk. Az, ahogyan a h¨¦tk?znapokban dolgozom, mutatja meg a munkat¨¢rsaimnak, hogy mit k¨¦pviselek. Az eddigi IKEA-s p¨¢lyafut¨¢som alatt azt tapasztaltam, hogy rajtam m¨²lik, hogy hova jutok. B¨¢rmi lehetek, ha azt t¨¦nyleg szeretn¨¦m. Ez az IKEA k¨¹l?nlegess¨¦ge, hogy nem kell egy ter¨¹leten megragadnunk, hanem lehet?s¨¦g¨¹nk van m¨¢s ter¨¹leteket is kipr¨®b¨¢lni.
IKEA munkatárs
IKEA munkatárs
Domonkos G¨¢bor
IKEA Buda?rs, rakt¨¢ros
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l, ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
2013 ¨®ta dolgozom az IKEA-n¨¢l ¨¦s t?bbf¨¦le ter¨¹leten kipr¨®b¨¢lhattam magam: t?bbek k?z?tt az egyik szerel?csapat tagjak¨¦nt, a z?ldn?v¨¦ny-l¨¢mpa oszt¨¢lyon, vagy a logisztik¨¢ban. Jelenleg pedig a k¨¦szletgazd¨¢lkod¨¢si csoporton bel¨¹l a lelt¨¢roz¨¢si feladatokat l¨¢tom el.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-n¨¢l dolgozni?
Olyan helyen szerettem volna dolgozni, ahol megbecs¨¹lik az odaad¨®, kitart¨® munk¨¢t, ¨¦s az IKEA ilyen k¨¦pet festett mag¨¢r¨®l. Kalandos ¨²t vezetett od¨¢ig, am¨ªg beadtam a jelentkez¨¦semet. Mindk¨¦t magyarorsz¨¢gi ¨¢ruh¨¢zba elmentem, ¨¦s v¨¢s¨¢rl¨®k¨¦nt besz¨¦lgettem a dolgoz¨®kkal, mi a v¨¦lem¨¦ny¨¹k a munk¨¢ltat¨®jukr¨®l, munk¨¢jukr¨®l. Annyira meggy?z?, lelkes¨ªt? v¨¢laszokat kaptam, hogy m¨¦g aznap beadtam a jelentkez¨¦semet.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok
a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
Nincs k¨¦t egyforma nap. Folyamatosan ¨²jabbn¨¢l ¨²jabb kih¨ªv¨¢sokra, megoldand¨® feladatokra sz¨¢m¨ªthatok, amihez megkapom a sz¨¹ks¨¦ges h¨¢tteret, t¨¢mogat¨¢st. Minden megoldott feladat ¨²jabb lehet?s¨¦get teremt, ¨¦s ¨ªgy lesz¨¹nk egyre hat¨¦konyabbak. Mentork¨¦nt pedig a tapasztalataimat, lelkesed¨¦semet magabiztosan adhatom tov¨¢bb az ¨²j ¨¦s egyben a r¨¦gi koll¨¦g¨¢k sz¨¢m¨¢ra is!
Mit tartasz a legfontosabbnak az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
A munkak?r alapj¨¢t a pontoss¨¢g ¨¦s a hiteless¨¦g adja. Nagyon fontos, hogy ezt tudatosuljon benn¨¹nk. Emellett sz¨¹ks¨¦ges a pozit¨ªv szeml¨¦let ¨¦s az m¨¢r csak hab a tort¨¢n, ha mind csapatban, mind ?n¨¢ll¨®an ugyanolyan hat¨¦konyan, lelkesen tudunk dolgozni. Proakt¨ªvan kell keresni, ¨¦s megragadni a lehet?s¨¦geket a hat¨¦konyabb, eredm¨¦nyesebb munk¨¢ra.Igyekezz¨¹nk mindig kritikus szemmel tekinteni saj¨¢t magunkra, t?bbet v¨¢rjunk el magunkt¨®l, mint amit alap esetben elv¨¢rn¨¢nak t?l¨¹nk.
Hogy vannak jelen az IKEA ¨¦rt¨¦kek a mindennapi munk¨¢d sor¨¢n?
Az egyik legfantasztikusabb dolog az IKEA-n¨¢l az, hogy ?szint¨¦n elmondhatja az ember: hat¨¢r a csillagos ¨¦g, itt minden csak rajtam m¨²lik, hiszen lehet?s¨¦gem van fejleszteni magam, ¨²j kih¨ªv¨¢sok kalandok fel¨¦ l¨¦pni.?sszess¨¦g¨¦ben szil¨¢rd szakmai ¨¦s erk?lcsi alapokra ¨¦p¨¹l? v¨¢llalatn¨¢l dolgozhatunk, olyan vil¨¢gc¨¦gn¨¦l, mely tiszt¨¢ban van vele, hogy siker¨¦nek titka az egyszer?en, de ¨¦sszer?en gondolkod¨®, sz¨ªnes egy¨¦nis¨¦g? koll¨¦g¨¢k.¨¦letem nagyon fontos r¨¦sz¨¦t alkotja az IKEA. B¨¹szke vagyok a munk¨¢mra ¨¦s a munkahelyemre, ¨¦s ami a legfontosabb: a koll¨¦g¨¢imra. Olyan embereket ismerhettem meg az IKEA ¨¢ltal, ami m¨¦g sz¨ªnesebb¨¦ teszi az ¨¦letem.
IKEA munkatárs
IKEA munkatárs
M¨¦sz¨¢rosn¨¦ V¨¢rszegi M¨®nika
IKEA Budapest, ¨¦ttermi munkat¨¢rs
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l, ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
2008-ban kezdtem az IKEA budapesti ¨¢ruh¨¢z¨¢ban dolgozni, mint ¨¦ttermi munkat¨¢rs, amely t?bb feladatk?rt takar: a vev?k?r sz¨ªnvonalas kiszolg¨¢l¨¢sa, hidegt¨¢lak ¨¦s sal¨¢t¨¢k elk¨¦sz¨ªt¨¦se (hidegkonyha), s¨¹tem¨¦nyek el?k¨¦sz¨ªt¨¦se (pultos), reggeliztet?s munkat¨¢rs ¨C szak¨¢cs (kantin ¨¦s ¨¦tterem hideg ¨C meleg reggelik elk¨¦sz¨ªt¨¦se). Ezeket a munkater¨¹leteket az ¨¦vek folyam¨¢n siker¨¹lt magas sz¨ªnvonalon elsaj¨¢t¨ªtanom! Minden kezdet neh¨¦z, amikor ¨²j munkater¨¹letet ¨¦s koll¨¦g¨¢kat kell megismerni. A munkat¨¢rsak ¨¦s a vezet?s¨¦g is nagy seg¨ªts¨¦gemre voltak a beilleszked¨¦sben. Imm¨¢ron 9-ik ¨¦ve vagyok az IKEA ¨¦tterem csapat¨¢nak lelkes tagja, melyre b¨¹szke vagyok. Most ¨¦n seg¨ªtek m¨¢soknak, hogy a lehet? legk?nnyebben tudjanak beilleszkedni.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-n¨¢l dolgozni?
A f¨¦rjem dolgozik az IKEA-n¨¢l, ¨¦s ? aj¨¢nlotta, hogy jelentkezzek. Hossz¨² t¨¢vban gondolkodtam, ¨¦s fontos volt, hogy csal¨¢dbar¨¢t munkahelyet tal¨¢ljak. Sz¨¢momra fontos a munka ¨¦s a csal¨¢d k?z?tti eg¨¦szs¨¦ges egyens¨²ly ¨¦s a biztons¨¢g megteremt¨¦se. Az IKEA-n¨¢l siker¨¹lt megtal¨¢lnom mindezt.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok
a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
Az ¨²j ¨ªzek, dolgok, feladatok ¨¦s kih¨ªv¨¢sok inspir¨¢lnak a legjobban. Az ¨²jdons¨¢g er?t ad a folytat¨¢shoz, hogy szebb h¨¦tk?znapokat teremts¨¹nk a v¨¢s¨¢rl¨®ink ¨¦s saj¨¢t magunk sz¨¢m¨¢ra.
Mit tartasz a legfontosabbnak az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
Ha szeretsz dolgozni, fejl?dni ¨¦s tanulni, k?zt¨¹nk a helyed! L¨¦gy ?szinte, pozit¨ªv, add ?nmagad!
Hogy vannak jelen az IKEA ¨¦rt¨¦kek a mindennapi munk¨¢d sor¨¢n?
Az IKEA els?sorban abban egyedi, hogy az emberi ¨¦rt¨¦keket ismeri fel, ¨¦s ehhez m¨¦rten lehet?s¨¦geket biztos¨ªt a fejl?d¨¦sre, ¨ªgy fontosnak ¨¦rezz¨¹k magunkat. Minden IKEA-¨¦rt¨¦k fontos, de hozz¨¢m a legk?zelebb az ?sszetartoz¨¢s ¨¦s a lelkesed¨¦s ¨¢ll: egy¨¹tt k¨¦pesek vagyunk megoldani a l¨¢tsz¨®lag megoldhatatlan probl¨¦m¨¢kat is. Hiszen nap mint nap ezt tessz¨¹k.
IKEA munkatárs
IKEA munkatárs
Moln¨¢r P¨¦ter
IKEA Budapest, ?rs vez¨¦r tere, elad¨®
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l, ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
1991-ben csatlakoztam a budapesti IKEA ¨¢ruh¨¢zhoz, mint konyhab¨²tor elad¨®, 1999-ben pedig egy ¨¦vet dolgoztam az IKEA BUSINESS ter¨¹leten. Jelenleg a konyhab¨²toroszt¨¢lyon a h¨¢ztart¨¢si g¨¦pek ¨¦s a rendel¨¦ses munkalapok szak¨¦rt?je vagyok, emellett oktat¨¢sokat tartok, az ¨²j bel¨¦p?ket mentor¨¢lom.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-n¨¢l dolgozni?
Egyr¨¦szt szeretem a kreat¨ªv b¨²torokat, folyamatosan sok ¨²jdons¨¢g ¨¦s fejleszt¨¦s t?rt¨¦nik. M¨¢sr¨¦szt az IKEA fiatalos, k?zvetlen st¨ªlus¨² munkahely. ¨ªgy ma is megnyer? k?rnyezet? v¨¢llalatnak tartom, ahol k?zvetlen a kommunik¨¢ci¨® a vezet?kkel.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok
a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
H¨¢ztart¨¢si g¨¦p ¨²jdons¨¢gok kezel¨¦se, kapcsolattart¨¢s a szervizzel, rendel¨¦ses munkalap oktat¨¢sa, kapcsolattart¨¢sa a gy¨¢rral. Konyhatervez? programmal kapcsolatos probl¨¦m¨¢k kezel¨¦se, kapcsolattart¨¢s az IT-val ¨¦s a buda?rsi koll¨¦g¨¢kkal. Ezek mellett oktat¨¢sok tart¨¢sa ¨¦s a koll¨¦g¨¢k visszajelz¨¦sei is er?t ¨¦s energi¨¢t adnak a folyamatos meg¨²jul¨¢shoz.
Mit tan¨¢csoln¨¢l azoknak, akik ezen a munk¨¢n t?rik a fej¨¹ket?
Legyenek mindig kitart¨®akk, nyitottak az ¨²jdons¨¢gokra, ¨¦s a lelkesed¨¦s¨¹ket ?rizz¨¦k meg. ¨¦rdemes a r¨¦szletekbe belem¨¦lyedni, inform¨¢ci¨®kat gy?jteni ak¨¢r az IKEA internetes fel¨¹let¨¦r?l. Tov¨¢bb¨¢ mindenki felel?s a saj¨¢t fejl?d¨¦s¨¦¨¦rt. ¨¦n is folyamatosan fejlesztem saj¨¢t ¨¦s koll¨¦g¨¢im tud¨¢s¨¢t az oktat¨¢sok sor¨¢n.
Hogy vannak jelen az IKEA ¨¦rt¨¦kek a mindennapi munk¨¢d sor¨¢n?
¨¢lland¨® t?rekv¨¦s a meg¨²jul¨¢sra, k?lts¨¦gtudatoss¨¢g, a felel?ss¨¦g v¨¢llal¨¢sa ¨¦s ad¨¢sa azok az ¨¦rt¨¦kek, amelyek fontosak a mindennapi munk¨¢nk sor¨¢n. Az kov¨¢csolja egys¨¦gbe a csapatot, hogy azonos ¨¦rt¨¦keket vallunk, azonos c¨¦lok¨¦rt dolgozunk. Az IKEA-kult¨²ra egyfajta ir¨¢nyad¨¢s. 25 ¨¦ve folyamatos lelkesed¨¦sben tart az IKEA, ez az els? munkahelyem! Szeretem a csapatmunk¨¢t, lelkes¨ªt ¨¦s inspir¨¢l, ha megoldunk egy feladatot ¨¦s a v¨¢s¨¢rl¨®k el¨¦gedetten t¨¢voznak az ¨¢ruh¨¢zb¨®l. Az IKEA fejleszt ¨¦s fejl?dik a munkat¨¢rsai r¨¦v¨¦n, illetve mindig szem el?tt tartja a v¨¢s¨¢rl¨®i ig¨¦nyeket.
IKEA munkatárs
Hector Bianchi, Projektkontroller, Projektmenedzsment
Hector Bianchi
Projektkontroller,
Projektmenedzsment
IKEA termékek sziluettjei.
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
Az IKEA-s utam az Egyes¨¹lt ¨¢llamokban kezd?d?tt, v¨¢s¨¢rl¨®k¨¦nt. Im¨¢dtam az IKEA-t. A bar¨¢tn?m munk¨¢t kapott az IKEA-n¨¢l, ez¨¦rt Sv¨¦dorsz¨¢gba k?lt?zt¨¹nk. R¨¢j?ttem, hogy ¨¦n is szeretn¨¦k az IKEA-nak dolgozni ¨¦s n¨¦h¨¢ny h¨®nap eltelt¨¦vel term¨¦kkommunik¨¢tork¨¦nt kezdtem dolgozni az IKEA Kommunik¨¢ci¨®n¨¢l. Az Egyes¨¹lt ¨¢llamokban web designnal ¨¦s online marketinggel foglalkoztam. Ut¨¢na pedig szimb¨®lumokkal, utas¨ªt¨¢sokkal ¨¦s csomagol¨¢ssal. A szerel¨¦si utas¨ªt¨¢sok nagyon m¨®k¨¢sak abb¨®l a szempontb¨®l, hogy csup¨¢n k¨¦pek seg¨ªts¨¦g¨¦vel pr¨®b¨¢lunk kommunik¨¢lni. Fantasztikus volt, mert mindig pr¨®b¨¢ltuk jobb¨¢ ¨¦s ¨¦rthet?bb¨¦ tenni ?ket. Nagyon szerettem volna projektvezet¨¦si tapasztalatot szerezni, ez¨¦rt elkezdtem n¨¦zel?dni az IKEA of Sweden (K¨ªn¨¢lat ¨¦s Ell¨¢t¨¢s) k?rny¨¦k¨¦n. Tal¨¢lkoztam egy k?zvet¨ªt?vel ¨¦s munk¨¢t kaptam, mint Projektkontroller. Az ?tletekb?l akci¨®terveket k¨¦sz¨ªt¨¹nk, amiket k¨¦s?bb fizikai term¨¦kekk¨¦ alak¨ªtunk az ¨¢ruh¨¢zban. ¨¦n tartom id?ben a projektet, illetve ¨¦n kezelem az ¨¹temterveket ¨¦s a kock¨¢zatokat.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-val dolgozni?
Az egyik dolog, ami az IKEA-hoz vonzott, azok a v¨¢llalat ¨¦rt¨¦kei voltak. ¨¦n is osztom ezeket az ¨¦rt¨¦keket. Szerintem a j¨®zan ¨¦sz dikt¨¢lja ?ket. Sok olyan dolgot tesz¨¹nk, ami j¨® a v¨¢s¨¢rl¨®knak ¨¦s a k?rnyezetnek. Ebb?l k?vetkez?en j¨®k az IKEA-nak is. Nem pedig ford¨ªtva. T¨¦nyleg szebb ¨¦letet akarunk teremteni.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
¨²gy ¨¦rzem, val¨®ban megv¨¢ltoztatjuk az emberek ¨¦let¨¦t. Minden nap dolgozni j?v?k ¨¦s ¨²gy ¨¦rzem, hogy sok apr¨® v¨¢ltoz¨¢st hozhatok. Az ¨¦n felel?ss¨¦gem, hogy a projektek id?ben elk¨¦sz¨¹ljenek, de val¨®j¨¢ban csapatmunk¨¢r¨®l van sz¨®. Egy¨¹tt ¨¦p¨ªtj¨¹k a tervet ¨¦s egy¨¹tt is kell k¨¦zben tartatnunk. Sz¨¢momra ez a leghasznosabb feladat, hiszen egy csoportk¨¦nt ¨¦p¨ªtkezhet¨¹nk.
Mit tan¨¢csoln¨¢l azoknak, akik ezen a munk¨¢n t?rik a fej¨¹ket?
Nagyon-nagyon m¨®k¨¢s feladat. Az IKEA pedig sokf¨¦le k¨¹l?nb?z? n¨¦z?ponttal rendelkezik a lakberendez¨¦si ¨¹zletben. Ell¨¢t¨¢s, term¨¦kfejleszt¨¦s, kereskedelem ¨¦s ¨ªgy tov¨¢bb. Sokf¨¦le m¨®don kiveheted a r¨¦szedet. Ez egy fantasztikus hely, ahol emberileg ¨¦s szakmailag is fejl?dhetsz.
Mi a kedvenc szempontod az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
Az egyik nagy ¨¦rt¨¦k, amivel azonosulni tudok, az a k?lts¨¦gtudatoss¨¢g. Ez nem olcs¨® b¨²torok k¨¦sz¨ªt¨¦s¨¦t jelenti, hanem tart¨®s ¨¦s az otthon sz¨¢m¨¢ra j¨® b¨²torok k¨¦sz¨ªt¨¦s¨¦t. Szebb ¨¦letet akarunk teremteni mindenki sz¨¢m¨¢ra. K¨ªs¨¦rletezhet¨¹nk, hib¨¢zhatunk ¨¦s kipr¨®b¨¢lhatunk dolgokat, hiszen tudjuk, hogy ez az ¨²t vezet a siker fel¨¦. J¨®l ¨¦rzem magam az IKEA ¨¦rt¨¦keit?l, de kih¨ªv¨¢st is jelentenek sz¨¢momra.
szürke vonal
Samuel Blom, Operátor, IKEA Industry
Samuel Blom
Oper¨¢tor,
IKEA Industry
Egy IKEA termék sziluettje
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
Ny¨¢ri munk¨¢val kezdtem. Emiatt aj¨¢nlottak fel egy ¨¢lland¨® szerz?d¨¦st. R¨¦szletesebben bemutatt¨¢k a gy¨¢rt¨®sort, most pedig m¨¢r ¨¦n ¨¹zemeltetem az egyik nagy pr¨¦sg¨¦pet. Ez nagy felel?ss¨¦g. Mindennek j¨®l ¨¦s biztons¨¢gosan kell m?k?dnie.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-val dolgozni?
A lehet?s¨¦gek miatt ¨¦rdekl?dtem az IKEA ir¨¢nt. P¨¦ld¨¢ul biztons¨¢ggal kapcsolatos k¨¦pz¨¦sen ¨¦s oktat¨¢son vehettem r¨¦szt, ezt a tud¨¢st pedig k¨¦s?bb megoszthattam a koll¨¦g¨¢immal. Nagyon j¨® volt m¨¢s munkat¨¢rsakat tan¨ªtani.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
Szerintem az adja nekem a legt?bb energi¨¢t, hogy tudom, mi ¨¢llunk a v¨¢llalatunk m?veleteinek a k?z¨¦ppontj¨¢ban, ez¨¦rt k¨¦pesnek kell lenn¨¹nk azonos¨ªtani minden probl¨¦m¨¢t. Eleinte nem igaz¨¢n ismertem a g¨¦peket, de most tanulhatok r¨®luk. Rengeteget tanultam a k?r¨¹l?ttem l¨¦v? emberekt?l. Sokat tanultam a mechanik¨¢r¨®l ¨¦s a dolgok m?k?d¨¦s¨¦r?l. Minden nap ¨²j dolgokat ismerhetek meg. Nagyon nagy m¨¦retben m?k?d¨¹nk. Neh¨¦z elhinni, hogy mennyire nagyban.
Mit tan¨¢csoln¨¢l azoknak, akik ezen a munk¨¢n t?rik a fej¨¹ket?
A legjobb tan¨¢cs, hogy ha hajland¨® vagy dolgozni, sokat tanulhatsz ¨¦s fejl?dhetsz. A munkat¨¢rsak inspir¨¢lnak ¨¦s seg¨ªtenek. Tan¨ªtani akarnak. Id?t szak¨ªtanak r¨¢d. Ha k¨ªv¨¢ncsi vagy a v¨¢laszokra, megmutatj¨¢k ¨¦s el¨¢rulj¨¢k ?ket. Ez nagyon tetszett nekem. Szeretek k¨¦rdezni, ?k pedig v¨¢laszoltak nekem.
Mi a kedvenc szempontod az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
Fejl?dni akarok. Jobb ¨¹zemeltet? akarok lenni, mint amilyen tegnap voltam. M¨¦g mindig el¨¦g ¨²j ez az eg¨¦sz dolog, de kezdem ¨¦rteni ¨¦s oktathatom az embereket. Arra is lehet?s¨¦gem van, hogy ¨²j m¨®dokon fejl?djek. Az az ¨¢lmom, hogy a biztons¨¢ggal foglalkozhassak, az emberek k¨¦pz¨¦se pedig egy l¨¦p¨¦s ebbe az ir¨¢nyba. Ez egy nagy v¨¢llalat, ez¨¦rt sok lehet?s¨¦ged van. A HR nyitott a k¨¹l?nb?z? munk¨¢k ir¨¢nt. M¨¦g ha oper¨¢tork¨¦nt is kezdesz, akkor is fejl?dhetsz. Kipr¨®b¨¢lhatsz dolgokat. A vezet?k nem ¨¢llnak felett¨¹nk. Egyenl?k¨¦nt kezelnek minket. Ez egy ¨²j tapasztalat a sz¨¢momra.
szürke vonal
Souzan Meana, Csapatvezető, IKEA Üzleti megoldások
Souzan Meana
Csapatvezet?,
IKEA ¨¹zleti megold¨¢sok
Egy IKEA termék sziluettje
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
K¨¦t ¨¦vvel ezel?tt kezdtem, amikor egy IKEA menedzsment gyakornoki programra jelentkeztem, Sv¨¦dorsz¨¢gban. IT h¨¢tt¨¦rrel rendelkezem, a program r¨¦szek¨¦nt pedig a CIO-val osztottak p¨¢rba. Alig ismertem az IKEA-t, azt¨¢n pedig hirtelen a vezet?kkel dolgoztam. Leny?g?z? volt, de kem¨¦ny is. Szerencs¨¦s lehettem, hogy r?vid id? alatt ilyen j¨®l megismerhettem az IKEA-t. A k?vetkez? l¨¦p¨¦s az volt, hogy tudtam, vezet? akarok lenni. Csapatvezet? lettem. Nagyon j¨® ¨¦lm¨¦ny volt. Az benne a legjobb, hogy sok mindent kipr¨®b¨¢lhatok, illetve mindenf¨¦le vezet?i ¨¦s ir¨¢ny¨ªt¨¢si t¨ªpust megtapasztalhatok. Minden nap sokat hib¨¢zom, de biztons¨¢gos k?rnyezetben ¨¦rzem magam, ahol a csapatommal egy¨¹tt pr¨®b¨¢lkozhatok ¨¦s hib¨¢zhatok.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-val dolgozni?
Jelent¨¦st keresek mindenben, amit teszek, ez¨¦rt a ?szebb ¨¦letet teremteni az emberek t?bbs¨¦ge sz¨¢m¨¢ra¡± v¨ªzi¨® nagyon sokat mond sz¨¢momra. Tetszik, hogy ez egy csal¨¢dalap¨² v¨¢llalkoz¨¢s, ¨¦s hogy nem szerepel a t?zsd¨¦n. Ez azt jelenti, hogy hossz¨² t¨¢von gondolkodhatunk.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
Szeretem vezetni az embereket ¨¦s seg¨ªteni a fejl?d¨¦s¨¹ket. ¨¢m ezt k?nnyebb mondani, mint csin¨¢lni. Ezzel akartam a legink¨¢bb foglalkozni, de tele van kih¨ªv¨¢sokkal. Ez a poz¨ªci¨® sokkal t?bb enn¨¦l. Kem¨¦nyen pr¨®b¨¢lkozom, hogy megfelel? k?r¨¹lm¨¦nyeket teremthessek a munkat¨¢rsaimnak, hogy j¨®l v¨¦gezhess¨¦k a munk¨¢jukat. Boldog vagyok, ha ez siker¨¹l.
Mit tan¨¢csoln¨¢l azoknak, akik ezen a munk¨¢n t?rik a fej¨¹ket?
B¨ªzz magadban ¨¦s l¨¦gy hiteles magaddal szemben. Ha m¨¢s b?r¨¦be pr¨®b¨¢lok b¨²jni, akkor nem tudom a legjobb form¨¢mat ny¨²jtani. Akkor vagyok a legjobb, ha ?szinte vagyok magammal ¨¦s azzal kapcsolatban, hogy mire vagyok k¨¦pes. B¨ªzik bennem a vezet?m, ¨ªgy valaki biztosan hisz bennem.
Mi a kedvenc szempontod az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
Sz¨¢momra az ?sszetartoz¨¢s, mert ez az egyik legalapvet?bb ¨¦rt¨¦k. Sok embert toborzok ¨¦s ez az egyik olyan dolog, amit keresek. Ha egy¨¹tt fogunk dolgozni, neked is osztanod kell ezt az ¨¦rt¨¦ket.
szürke vonal
Bill Lo, Termékelőírási Mérnök, Tervezés és Termékfejlesztés
Bill Lo
Term¨¦kel?¨ªr¨¢si M¨¦rn?k,
Tervez¨¦s ¨¦s Term¨¦kfejleszt¨¦s
Egy IKEA termék sziluettje
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
Hongkongban ¨¦ltem ¨¦s egy irodab¨²tor-gy¨¢rt¨® c¨¦gnek dolgoztam, amikor megl¨¢ttam az ¨¢ll¨¢shirdet¨¦st az IKEA weboldal¨¢n. Tov¨¢bbfejl?d¨¦si lehet?s¨¦geket kerestem, ez a munka pedig j¨®nak t?nt. Megkaptam a munk¨¢t ¨¦s Sv¨¦dorsz¨¢gba k?lt?ztem. Sokat kell tanulnom, k?zben viszont a koll¨¦g¨¢imt¨®l is sokat tanultam. Mindent megtan¨ªtottak a term¨¦kfejleszt¨¦si folyamatr¨®l, az anyagokr¨®l, illetve a term¨¦kek h¨¢tter¨¦ben ¨¢ll¨® k?vetelm¨¦nyekr?l. A v¨¢s¨¢rl¨®ink n¨¦ha l¨¢tnak egy asztalt ¨¦s arra gondolnak, hogy az csak egy asztal. ¨¢m a h¨¢tt¨¦rben rengeteg dolgot tett¨¹nk az anyagokkal, fel¨¹letekkel, biztons¨¢ggal, tart¨®ss¨¢ggal, stb. kapcsolatban.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-val dolgozni?
Az egyik legf?bb ok az, hogy az IKEA-nak nagyon j¨® h¨ªre van. Amikor megl¨¢ttam a hirdet¨¦st, jelentkeztem ¨¦s ut¨¢nan¨¦ztem a dolgoknak. A v¨¢llalattal kapcsolatos visszajelz¨¦sek ¨¦s v¨¦lem¨¦nyek mind pozit¨ªvak. ¨²gy gondoltam, nagyon boldog lenn¨¦k, ha az IKEA-n¨¢l dolgozhatn¨¦k.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
Szeretek olyan term¨¦kekkel foglalkozni, amik ¨²j anyagokat haszn¨¢lnak. Ezut¨¢n ¨²j k?vetelm¨¦nyeket kell kifejleszten¨¹nk, illetve meg kell vizsg¨¢lnunk az olyan t¨¦nyez?ket, mint a mechanikus tulajdons¨¢gok, az UV ellen¨¢ll¨¢s, hogyan reag¨¢l a h?re ¨¦s a nedvess¨¦gre, stb. Ez ¨²j dolog sz¨¢momra ¨¦s nagyon ?r¨¹l?k, hogy ezzel foglalkozhatok. Szerintem nagyon j¨® dolog, hogy az IKEA hajland¨® ¨²j anyagokkal dolgozni. Kor¨¢bban is dolgoztam m¨¢r a b¨²toriparban, de ott nem haszn¨¢ltunk ¨²j anyagokat. Az IKEA-n¨¢l pr¨®b¨¢lkozunk. Lehet, hogy nem fog siker¨¹lni, de tov¨¢bb akarunk haladni, hiszen ez k?rnyezetbar¨¢t dolog.
Mit tan¨¢csoln¨¢l azoknak, akik ezen a munk¨¢n t?rik a fej¨¹ket?
Ez egy j¨® v¨¢llalat, mert sok szabads¨¢got kapsz, sok t¨¢mogat¨¢st a t?bbiekt?l. Az IKEA-n¨¢l elfogadjuk a hib¨¢kat ¨¦s tanulunk bel?l¨¹k. Eml¨¦kszem, amikor a vezet?nk azt mondta, hogy soha ne k¨¦rj¨¹nk enged¨¦lyt, ink¨¢bb bocs¨¢natot.
Mi a kedvenc szempontod az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
Tillsammans. Mindent csapatk¨¦nt csin¨¢lunk ¨¦s t¨¢mogatjuk egym¨¢st. Tetszik a merj-m¨¢s-lenni kult¨²r¨¢nk. Nem el¨¦gsz¨¹nk meg a jelenlegi k¨ªn¨¢latunkkal. M¨¦g t?bb mindent fejleszt¨¹nk, k¨¹l?nb?z? designok ¨¦s anyagok seg¨ªts¨¦g¨¦vel. Mindig feltessz¨¹k a k¨¦rd¨¦st: Tudn¨¢nk jobban is csin¨¢lni?
szürke vonal
David Johansson, Termékfejlesztő, IKEA Food/Étterem
David Johansson
Term¨¦kfejleszt?,
IKEA Food/¨¦tterem
Egy IKEA termék sziluettje
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
A kezdetek ¨®ta s¨¦f vagyok. Mindenf¨¦le ¨¦tteremben dolgoztam m¨¢r. Sv¨¦d k¨¢v¨¦z¨®l¨¢ncom volt New Yorkban, vagyis m¨¢r hozz¨¢szoktam ahhoz, hogy bemutassam a nemzetk?zi k?z?ns¨¦gnek a sv¨¦d ¨¦teleket. Akkor kezdett foglalkoztatni az ?tlet, hogy az IKEA-val dolgozzak, amikor visszak?lt?ztem Sv¨¦dorsz¨¢gba. Kapcsolatba l¨¦ptem az IKEA Food-dal, akik felaj¨¢nlottak nekem egy term¨¦kfejleszt?i poz¨ªci¨®t. K¨¦t ¨¦ven kereszt¨¹l dolgoztam itt, ami nagyszer? volt, de ¨²gy ¨¦reztem, hogy a t¨¦nyleges term¨¦kfejleszt¨¦s igencsak korl¨¢tozott. Ez¨¦rt azt javasoltam, hogy valakinek a receptfejleszt¨¦sre kellene specializ¨¢l¨®dnia. Siker¨¹lt megteremtenem a saj¨¢t poz¨ªci¨®mat. Manaps¨¢g olyan csapatokkal dolgozunk, mint akik az IKEA b¨²torokat is fejlesztik.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-val dolgozni?
Glob¨¢lis szinten akartam tenni valamit, hogy sok emberre lehessek hat¨¢ssal. Az IKEA-n¨¢l sok hely jut a "j¨¢t¨¦kra", hiszen ¨¦tteremmel, bisztr¨®val, sv¨¦d finoms¨¢gok boltj¨¢val, meleg ¨¦s hideg ¨¦telekkel is rendelkez¨¹nk. A demokratikus design a b¨²torokra vonatkozik, ¨¢m ha jobban belegondolsz, az ¨¦telek ugyanilyenek. Sz¨®val megpr¨®b¨¢lunk azokkal a dolgokkal foglalkozni, amikben j¨® az IKEA, ¨¦s ezeket ¨¢t¨¹ltetj¨¹k az ¨¦telekbe.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
Az a legm¨®k¨¢sabb, hogy a besz¨¢ll¨ªt¨®kkal dolgozhatok, hogy ¨²j term¨¦keket teremthessek. Egy¨¹tt v¨¢ltoz¨¢st teremthet¨¹nk. Igaz¨¢b¨®l m¨¦g csak most kezdt¨¹k, de az a legizgalmasabb, hogy m¨¢ris ¨¦rezhet? a v¨¢ltoz¨¢s.
Mit tan¨¢csoln¨¢l azoknak, akik ezen a munk¨¢n t?rik a fej¨¹ket?
Nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy trend jelent¨¦seket olvasok, hogy milyen term¨¦kekre lesz sz¨¹ks¨¦g¨¹nk, illetve hogy hogyan alak¨ªthatjuk ¨¢t azokat az IKEA arculat¨¢ra. Ut¨¢na pedig kezd?dhet a f?z¨¦s, a tesztel¨¦s ¨¦s a besz¨¢ll¨ªt¨®kkal val¨® tal¨¢lkoz¨®k.
Mi a kedvenc szempontod az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
Tetszik, hogy nem csup¨¢n a bolyg¨®ra, hanem az emberekre is gondolunk. ¨¦rdekl?d¨¦st mutatunk a term¨¦kek h¨¢tter¨¦ben tal¨¢lhat¨® emberek ir¨¢nt. Eg¨¦szs¨¦ges, boldog emberekkel akarunk dolgozni, megfelel? k?r¨¹lm¨¦nyek k?z?tt. Nagyon egyedi, hogy valaki glob¨¢lis szinten foglalkozik ilyesmivel. Glob¨¢lis c¨¦g vagyunk, m¨¦gis lok¨¢lis a mentalit¨¢sunk. Hatalmasak vagyunk, de kicsiben gondolkodunk, ami ¨®ri¨¢si. Sz¨¢momra az volt a legleny?g?z?bb, hogy megteremthettem a saj¨¢t poz¨ªci¨®mat, illetve hogy az IKEA hallgat r¨¢m. Szerintem nem sok v¨¢llalat tenn¨¦ meg ugyanezt.
szürke vonal
Eldin Topic, Sales & Supply Support vezető, Logisztika
Eldin Topic
Sales & Supply Support vezet?,
Logisztika
Egy IKEA termék sziluettje
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
A ?lmhulti disztrib¨²ci¨®s k?zpontban kezdtem, mint targoncavezet? ¨¦s hat ¨¦vig dolgoztam ott. K¨¦t ¨¦vvel ezel?tt logisztikai munkat¨¢rsk¨¦nt kezdtem dolgozni az egyik IKEA ¨¢ruh¨¢zban. Ezut¨¢n csatlakoztam egy "aspir¨¢ns" programhoz ¨¦s ¨²j munk¨¢t tal¨¢ltam a Sales & Supply Supportn¨¢l. Eg¨¦sz ¨¦letemben a logisztik¨¢val foglalkoztam, de nagyobb kih¨ªv¨¢sra v¨¢gytam. Ez¨¦rt d?nt?ttem ¨²gy, hogy elhagyom a komfortz¨®n¨¢mat. Ezzel az ¨²j munk¨¢val bel¨¦phetek az elad¨¢sok vil¨¢g¨¢ba, ami nagyon ¨¦rdekes.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-val dolgozni?
Tanultam, ez¨¦rt kellett egy munkahely. A disztrib¨²ci¨®s k?zpont ut¨¢n megragadtam a lehet?s¨¦get, hogy IKEA ¨¢ruh¨¢zban dolgozhassak, annak ellen¨¦re, hogy a fizet¨¦sem kevesebb volt. Ny¨¢ri munkak¨¦nt kezdtem, heti 6 ¨®r¨¢t dolgoztam. Megragadtam a lehet?s¨¦get, rem¨¦lve, hogy valami t?bb lehet bel?le.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
Abb¨®l mer¨ªtek inspir¨¢ci¨®t, hogy azt ¨¦reztethetem a munkat¨¢rsaimmal, hogy t?bbre k¨¦pesek, illetve hogy tudnak fejl?dni. Ez viszont m¨¢r rajtuk m¨²lik, nem tehetem meg helyett¨¹k. Lehet?s¨¦get ¨¦s t¨¢mogat¨¢st ny¨²jtok nekik, de nekik kell megtenni¨¹k ezt a l¨¦p¨¦st. Sz¨¢momra nagyon fontos, hogy inspir¨¢ljam ?ket. A v¨¢s¨¢rl¨®k jelentik a legnagyobb felel?ss¨¦get. Minden nap az ? ig¨¦nyeiket akarjuk teljes¨ªteni. Azt szoktam mondani a munkat¨¢rsaimnak, hogy nem csup¨¢n raklapokat mozgatnak, hanem az emberek ¨¢lmait.
Mit tan¨¢csoln¨¢l azoknak, akik ezen a munk¨¢n t?rik a fej¨¹ket?
Ne munk¨¢t v¨¢lassz, hanem vezet?t.
Mi a kedvenc szempontod az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
Mindig jobb megold¨¢sokat keres¨¹nk. Nem csup¨¢n olcs¨®bbakat, de jobbakat is. Minden, amit tesz¨¹nk azt a v¨¢s¨¢rl¨®k¨¦rt tessz¨¹k, nem pedig magunk¨¦rt. Meg akarunk felelni az elv¨¢r¨¢saiknak. Az IKEA vezet?i mindenkiben megl¨¢tj¨¢k a lehet?s¨¦get. N¨¦ha olyan dolgokra vagyunk k¨¦pesek, amire nem is gondoln¨¢nk. Amikor munkat¨¢rsk¨¦nt dolgoztam, sosem gondoltam arra, hogy vezet? legyek. Az ¨¦n vezet?m viszont megl¨¢tta bennem a lehet?s¨¦get ¨¦s elk¨¹ld?tt az "aspir¨¢ns" programra. Ez egy olyan dolog, ami nagyon egyedi az IKEA-ban.
szürke vonal
Jakob Dackander, Hálószobai eladás, Eladás
Jakob Dackander
H¨¢l¨®szobai elad¨¢s,
Elad¨¢s
Egy IKEA termék sziluettje
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
2014 nyar¨¢n kezdtem foglalkozni a h¨¢l¨®szobai elad¨¢sokkal. Ny¨¢ron dolgoztam, hogy kifizethessem az Ausztr¨¢li¨¢ba sz¨®l¨® jegyemet ¨¦s a v¨ªzumot. Ezut¨¢n jelentkeztem egy ¨¢ll¨¢sra a sydney-i IKEA-hoz, ahol logisztik¨¢val foglalkoztam. H¨¦tv¨¦gente azt tehettem, amit szerettem, vagyis az ¨¢gyak elad¨¢s¨¢val foglalkozhattam. Furcsa volt, mert ott elt¨¦r? a k¨ªn¨¢lat. N¨¦gy ¨¦s f¨¦l h¨®napon kereszt¨¹l csin¨¢ltam ezt, ut¨¢na pedig utazgatni kezdtem. Az Ausztr¨¢li¨¢ban t?lt?tt id? alatt kapcsolatban maradtam az ?lmhulti vezet?mmel ¨¦s amikor visszat¨¦rtem Sv¨¦dorsz¨¢gba, felaj¨¢nlottak nekem egy ny¨¢ri munk¨¢t. Ennek m¨¢r csaknem egy ¨¦ve, ¨¦n pedig ism¨¦t ¨¢gyakat ¨¦rt¨¦kes¨ªtek.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-val dolgozni?
A legf?bb okot az utaz¨¢si ¨¦s a nemzetk?zi lehet?s¨¦gek jelentett¨¦k. Tudtam, hogy ha az IKEA-n¨¢l dolgozn¨¦k, akkor volna erre lehet?s¨¦gem. B¨¢rmelyik orsz¨¢gban csin¨¢lhatom azt, amit itt ?lmhultben.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
A leginspir¨¢l¨®bb dolog az, hogy seg¨ªthetek az embereknek. P¨¦ld¨¢ul most els?sorban a h¨¢l¨®szoba oszt¨¢lyon dolgozom, de nagyon bonyolult feladat kiv¨¢lasztani a megfelel? ¨¢gyat, ha nem tudod, mit csin¨¢lsz. A tud¨¢somat az IKEA k¨¦pz¨¦s¨¦nek k?sz?nhetem. Az IKEA-val tanulhatsz. ¨ªgy val¨®ban seg¨ªthetek az embereknek ¨¦s jobb¨¢ tehetem az ¨¦let¨¹ket.
Mit tan¨¢csoln¨¢l azoknak, akik ezen a munk¨¢n t?rik a fej¨¹ket?
Ha ?nmagadat adod, az emberek ¨²gy fognak elfogadni. Ugyanez a helyzet a v¨¢s¨¢rl¨®kkal is. Olyannak fogadnak el, amilyen vagy. Ha az elad¨®t¨¦rben vagyok, nem felt¨¦tlen¨¹l hajtok az elad¨¢si mennyis¨¦gre. Pr¨®b¨¢lom ?nmagamat adni ¨¦s besz¨¦lgetni az emberekkel. Szerintem az ¨¢ll¨¢sinterj¨²m sor¨¢n pont ez¨¦rt vettek fel, mert ?nmagamat adtam. Nincs ¨¦rtelme v¨¢ltoztatni ezen. L¨¦gy ?nmagad.
Mi a kedvenc szempontod az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
?sszetartoz¨¢s. A t¨¦ny, hogy a vezet?d nem ¨¢ll feletted. M¨¢s felel?ss¨¦geik vannak, de b¨¢rmivel a f?n?k?m el¨¦ ¨¢llhatok. Csak 21 ¨¦ves vagyok, de ha el?¨¢llok egy ?tlettel, komolyan vesznek. Nem hajtanak el azzal, hogy ¨²j vagyok. Mindenki kiveheti a r¨¦sz¨¦t. Ha csak p¨¢r ember teszi ezt, akkor nem fog m?k?dni. Egy¨¹tt kell ezt tenn¨¹nk.
szürke vonal
Maria Andersson, Központvezető, IKEA Központok
Maria Andersson
K?zpontvezet?,
IKEA K?zpontok
Egy IKEA termék sziluettje
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
20 ¨¦ven kereszt¨¹l divatkereskedelemmel foglalkoztam, miel?tt 2 ¨¦ve az IKEA K?zpontokhoz j?ttem volna. Mindig is ¨¦rdekeltek az elad¨¢sok ¨¦s a v¨¢s¨¢rl¨®k. Amikor k?zpontvezet?k¨¦nt kezdtem dolgozni, sokkal t?bbet kellett tanulnom a kapcsolat¨¦p¨ªt¨¦sr?l ¨¦s b¨¦rl?kkel val¨® egy¨¹ttm?k?d¨¦sr?l. Fejlesztettem magamat. Nagyon tetszik ez a munka, mert nagyon sz¨¦les sk¨¢l¨¢n dolgozhatok, ¨ªgy nincs k¨¦t egyforma nap.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-val dolgozni?
Egy ?lmhult melletti faluban n?ttem fel, ¨ªgy az IKEA a gyerekkorom r¨¦sze volt. Az IKEA az egyik legvonz¨®bb munk¨¢ltat¨® Sv¨¦dorsz¨¢gban, ¨ªgy amikor alkalmam ny¨ªlt kipr¨®b¨¢lni valami ¨²jat (r¨¢ad¨¢sul pont az IKEA-n¨¢l), ¨²gy gondoltam ez egy j¨® lehet?s¨¦g. Azt is tudtam, hogy ez egy¨¦b lehet?s¨¦gekhez vezethet a j?v?ben. Nagyon el¨¦gedett vagyok, hogy ott tarthatok, ahol jelenleg tartok.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
Sokat jelent sz¨¢momra, hogy a b¨¦rl?kkel dolgozhatok. M¨®k¨¢s dolog, hogy olyan dolgokat teremthet¨¹nk vel¨¹k, amik arra inspir¨¢lj¨¢k a v¨¢s¨¢rl¨®kat, hogy megl¨¢togassanak minket. A l¨¢togat¨¢s m¨¢r a parkol¨®ban megkezd?dik, nek¨¹nk pedig m¨¢r itt el kell kezden¨¹nk az emberek inspir¨¢l¨¢s¨¢t. A legnagyobb dolog, hogy tal¨¢lkoz¨®helyeket termethet¨¹nk az embereknek, ahol nagyszer? ¨¦lm¨¦nyekben lehet r¨¦sz¨¹k a l¨¢togat¨¢sok sor¨¢n. A bev¨¢s¨¢rl¨®k?zpontban dolgoz¨® csapatunk is inspir¨¢l¨®an hat r¨¢m, illetve az, hogy hogyan t¨¢mogatjuk ¨¦s vonjuk be egym¨¢st a k¨¹l?nb?z? feladatokba.
Mit tan¨¢csoln¨¢l azoknak, akik ezen a munk¨¢n t?rik a fej¨¹ket?
A b¨¦rl?k ¨¦s a l¨¢togat¨®k sz¨¢m¨¢ra is fontos, hogy mindig a v¨¢s¨¢rl¨® legyen a k?z¨¦ppontban. Mindent, amit teszel, tedd a v¨¢s¨¢rl¨®k¨¦rt. Mindig tedd fel magadnak a k¨¦rd¨¦st, ?Ez j¨® a b¨¦rl?k vagy a v¨¢s¨¢rl¨®k sz¨¢m¨¢ra?¡± Fontos, hogy bevond ?ket a folyamatba ¨¦s hogy k?z?sen dolgozzatok.
Mi a kedvenc szempontod az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
Nagyon tetszik a szer¨¦nys¨¦g ¨¦s az akarater?. Szint¨¦n tetszik, hogy a mindennapi munka sor¨¢n is sz¨®ba ker¨¹lnek az ¨¦rt¨¦kek. Megbesz¨¦lhetitek, hogy j¨® ¨²ton haladtok. Ha vezet?k¨¦nt hozol egy d?nt¨¦st, felteheted magadnak a k¨¦rd¨¦st, hogy p¨¦ldamutat¨® vagy-e. Ha igen, akkor tedd meg. Azt hiszem az ¨¦n felel?ss¨¦gem, hogy ¨¦letre keltsem az ¨¦rt¨¦keket a munk¨¢mban. Fontos a k?z?s munka.
szürke vonal
Josefin Matsdotter Berggren, Lakberendező, Kommunikáció és Lakberendezés
Josefin Matsdotter Berggren
Lakberendez?,
Kommunik¨¢ci¨® ¨¦s Lakberendez¨¦s
Egy IKEA termék sziluettje
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
Szabad¨²sz¨® tervez?k¨¦nt dolgoztam Stockholmban, de mindig is az IKEA-val akartam dolgozni. Tanfolyamokra j¨¢rtam egy ¨¦vig, majd gyakornok lettem az IKEA-n¨¢l. ?lmhultben akartam dolgozni, ahol az eg¨¦sz kezd?d?tt. Most m¨¢r egy ¨¦ve dolgozom az ?lmhulti IKEA ¨¢ruh¨¢zban.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-val dolgozni?
M¨¢r gyerekkorom ¨®ta arra v¨¢gytam, hogy az IKEA-n¨¢l dolgozhassak. Gyerekk¨¦nt nagyon izgalmasak voltak az IKEA-s l¨¢togat¨¢sok. Figyelemmel k?vettem a kollekci¨®kat. Az IKEA nagy dolog volt sz¨¢momra. Van egy designnyelv¨¹nk, ¨¦n pedig szeretem l¨¢tni, hogy minden ¨¦vben ¨²j dolgokk¨¢ alakul. Nagyon izgalmas, hogy a r¨¦szese lehetek ennek. Nagyon vegyes kult¨²ra vagyunk, k¨¹l?nb?z? ?tletekkel ¨¦s v¨¦gtelen lehet?s¨¦gekkel.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
Szeretek tereket ¨¦p¨ªteni. Elk¨¦pzelni az ott ¨¦l? embereket, ¨¦s hogy mit akarnak. T?rt¨¦neteket alkotni. Ez nagyon ¨¦rdekes. M¨¦g ¨²j vagyok itt, de azt ¨¦rzem, hogy az emberek lehet?s¨¦get adnak arra, hogy a kereteken k¨ªv¨¹l gondolkodhassak. Ez kreat¨ªvan tartja a fant¨¢zi¨¢mat. Ugyanakkor meg kell mutatnom az eladhat¨® dolgokat. Ez egyfel?l nagyon filozofikus. Az emberekr?l sz¨®l.
Mit tan¨¢csoln¨¢l azoknak, akik ezen a munk¨¢n t?rik a fej¨¹ket?
Sokkal t?bb rejlik benne, mint gondoln¨¢d! Sok t¨¦nyez?t kell figyelembe venni, de mindig az emberek t?bbs¨¦g¨¦vel kezd?dik. Nem a leg¨²jabb trendekr?l sz¨®l, m¨¦g ha ismerned is kell ?ket.
Mi a kedvenc szempontod az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
Nagyon szeretem, hogy mindenki seg¨ªt. Mindenkit nagyra becs¨¹l¨¹nk az er?ss¨¦gei¨¦rt. Az IKEA j¨® abban, hogy kihozza a legjobbat az emberekb?l, ¨¦s nem alak¨ªt mindenkit ugyanolyann¨¢. Megtal¨¢lja a legjobbat az emberekben ¨¦s seg¨ªt nekik, hogy fokozhass¨¢k azt.
szürke vonal
Jackline Kibunja, Csapatvezető, Vevőkapcsolatok
Jackline Kibunja
Csapatvezet?,
Vev?kapcsolatok
Egy IKEA termék sziluettje
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
2011 november¨¦ben kezdtem, egy 6 h¨®napos gyakorlat keret¨¦ben. Nagyon tetszett ¨¦s szerettem, amit csin¨¢ltam. 2012-ben felaj¨¢nlottak egy ny¨¢r munk¨¢t, az¨®ta pedig a malm?i IKEA-ban dolgozom.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-val dolgozni?
Munk¨¢t kerestem, az IKEA pedig az egyik legjobb munk¨¢ltat¨® Sv¨¦dorsz¨¢gban. Ki akartam pr¨®b¨¢lni.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
Csapatvezet?k¨¦nt nagyon szeretek k¨¦t l¨¢bbal a f?ld?n ¨¢llni. Kih¨ªv¨¢st jelent, de nagyon szeretem. Nagyon gyors a temp¨®. K?sz?nt?d a v¨¢s¨¢rl¨®kat, p¨¦nzt¨¢ros vagy ¨¦s mindig seg¨ªtesz a k¨¦rd¨¦sekkel kapcsolatban. Csapatvezet?k¨¦nt nagyon sokat tanulhatsz. Egyszerre jelent kih¨ªv¨¢st ¨¦s m¨®k¨¢t. Szeretek az emberekkel dolgozni. Szeretek besz¨¦lgetni vel¨¹k ¨¦s seg¨ªteni nekik. A v¨¢s¨¢rl¨®knak ¨¦s a munkat¨¢rsaknak is.
Mit tan¨¢csoln¨¢l azoknak, akik ezen a munk¨¢n t?rik a fej¨¹ket?
Azt mondan¨¢m nekik, hogy legyenek t¨¢rsas¨¢gkedvel?k. K¨¦pesnek kell lenned kommunik¨¢lnod az emberekkel ¨¦s b¨ªrnod kell a stresszt. Eg¨¦sz nap pozit¨ªvnak kell lenned ¨¦s mindenkire mosolyognod kell, az els?t?l az utols¨® v¨¢s¨¢rl¨®ig. Ha hozz¨¢szoksz ehhez, akkor teljesen az el?tted ¨¢ll¨® v¨¢s¨¢rl¨®ra tudsz koncentr¨¢lni.
Mi a kedvenc szempontod az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
Tetszik, ahogy egym¨¢ssal b¨¢nunk. Egyenl?k¨¦nt tekint¨¹nk egym¨¢sra. M¨¦g a vezet?ket is egyenl? f¨¦lk¨¦nt kezelj¨¹k. Nagyon tetszik az IKEA-ban, hogy k¨¹l?nb?z? kult¨²r¨¢j¨² embereket vesznek fel. Mindenkinek lehet?s¨¦get adnak, hogy ott dolgozhassanak. N¨¦ha nem sz¨¢m¨ªt, hogy milyen oktat¨¢sban r¨¦szes¨¹lt¨¦l, ink¨¢bb az a l¨¦nyeg, hogy beker¨¹lj ¨¦s tapasztalatot szerezz. Mindenkinek sz¨¢m¨ªt a szava.
szürke vonal
Tobias Johansson, Elemző, E-kereskedelem
Tobias Johansson
Elemz?,
E-kereskedelem
Egy IKEA termék sziluettje
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
Kor¨¢bban tan¨¢csad¨®k¨¦nt dolgoztam n¨¦h¨¢ny ¨¦vig ¨¦s megint "h¨¢zon bel¨¹l" akartam dolgozni. Amikor es¨¦lyt kaptam, hogy csatlakozzak az IKEA-hoz, nem kellett k¨¦tszer k¨¦rni. M¨¦ly tud¨¢st szerezhetsz az ¨¹zletr?l, illetve a projektek r¨¦szese lehetsz, az elej¨¦t?l a v¨¦g¨¦ig.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-val dolgozni?
Mindig is kedveltem az IKEA m¨¢rk¨¢t. Sv¨¦dorsz¨¢gban sz¨¹lettem ¨¦s ¨²gy n?ttem fel, hogy IKEA b¨²torok vettek k?r¨¹l. Szakmai szempontb¨®l nagyon ¨¦rdekes kih¨ªv¨¢snak t?nt az egyik legnagyobb sv¨¦d weboldal elemz¨¦se. A sv¨¦d n¨¦pess¨¦g nagyj¨¢b¨®l 10%-a l¨¢togatja meg a weboldalunkat minden h¨¦ten, ¨¦s megb¨ªzhat¨® adatok ¨¢llnak a rendelkez¨¦s¨¹nkre, hogy elemezhess¨¹k a felhaszn¨¢l¨®i viselked¨¦st, illetve a weboldal teljes¨ªtm¨¦ny¨¦t.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
Az ¨¦n munk¨¢m, hogy ¨¦rtelmezzem a digit¨¢lis platformokr¨®l ?sszegy?jt?tt adatokat. Inspir¨¢l, hogy azonos¨ªthatom ¨¦s megoldhatom a v¨¢s¨¢rl¨®k probl¨¦m¨¢it, hogy egy kicsit jobb¨¢ tehetem a v¨¢s¨¢rl¨¢si ¨¦lm¨¦ny¨¹ket. A v¨¢s¨¢rl¨®ink online viselked¨¦s¨¦nek elemz¨¦s¨¦vel tudhatjuk, mely ter¨¹leteket kell fejlesztetn¨¹nk. Ha csak egy kicsit is n?velhetj¨¹k az E-kereskedelmi konverzi¨®s ar¨¢nyt, az nagy hat¨¢ssal lehet az ¨¹zletre. Ett?l lesz nagyon gy¨¹m?lcs?z? ¨¦s m¨®k¨¢s a munk¨¢m. M¨¦g mindig rengeteg lehet?s¨¦g rejlik abban, hogy olyan j¨® ¨¦s szem¨¦lyes lehessen az IKEA v¨¢s¨¢rl¨¢si ¨¦lm¨¦ny, amilyet szeretn¨¦nk.
Mit tan¨¢csoln¨¢l azoknak, akik ezen a munk¨¢n t?rik a fej¨¹ket?
A kulcssz¨® a t¨¹relem. Ha ¨²j vagy az IKEA-n¨¢l, sok id?be telik, mire meg¨¦rted, hogyan m?k?dik a v¨¢llalat, illetve hogy ki mit csin¨¢l. Hossz¨² id?n kereszt¨¹l ¨²jnak fogod ¨¦rezni magadat. Meg kell ¨¦rtened, hogy nem mi vagyunk a digit¨¢lis ipar el?fut¨¢rai, de felvessz¨¹k a temp¨®t ¨¦s j¨® ir¨¢nyba haladunk. Nagy lehet?s¨¦gek ¨¢llnak el?tt¨¹nk.
Mi a kedvenc szempontod az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
Mindenki pozit¨ªv, bar¨¢ts¨¢gos ¨¦s t¨¢mogat¨®, f¨¹ggetlen¨¹l att¨®l, hogy milyen szinten vagy poz¨ªci¨®ban helyezkedik el a c¨¦gn¨¦l. Multinacion¨¢lis v¨¢llalat vagyunk, m¨¦gis ¨¦rezhet? az a csal¨¢dias l¨¦gk?r, ami a kisebb v¨¢llalatokn¨¢l.
szürke vonal
Stefania Nervi, Globális Katalógus Tartalom Specialista, Marketing és Kommunikáció
Stefania Nervi
Glob¨¢lis Katal¨®gus Tartalom Specialista,
Marketing ¨¦s Kommunik¨¢ci¨®
Egy IKEA termék sziluettje
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
Egy mesterk¨¦pz¨¦s miatt k?lt?ztem Londonba. L¨¢ttam egy hirdet¨¦st, ami egy IKEA gyakorlatr¨®l sz¨®lt ¨¦s azt gondoltam, nagyszer? lenne ott dolgozni, m¨¦g akkor is, ha ¨¦ppen tanulok ¨¦s mind?ssze p¨¢r h¨®napr¨®l van sz¨®. V¨¦g¨¹l felaj¨¢nlottak nekem egy ¨¢lland¨® poz¨ªci¨®t, amir?l nem is mertem ¨¢lmodni. ?t ¨¦ve kezdtem a karrieremet ¨¦s a glob¨¢lis kommunik¨¢ci¨®s csapat tagjak¨¦nt dolgozhatok.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-val dolgozni?
Szenved¨¦lyem a kommunik¨¢ci¨® ¨¦s err?l is tanultam. Olaszorsz¨¢gban n?ttem fel ¨¦s eml¨¦kszem, hogy az IKEA nagyon k¨¹l?nb?z?tt a t?bbi v¨¢llalatt¨®l. A k¨¹ls? kommunik¨¢ci¨®s st¨ªlus kifejezte, hogy egy nagyon befogad¨® v¨¢llaltr¨®l van sz¨®, ¨¦s a c¨¦gen bel¨¹l is ezt tapasztaltam. Az IKEA kommunik¨¢ci¨®i mindig egyediek voltak, ¨¦n pedig ¨¦szrevettem ¨¦s ¨¦rt¨¦keltem ezt. A katal¨®gus ¨¢lomotthonok gy?jtem¨¦nye volt, ¨¦s amikor ¨¢tlapoztam az oldalakat, elk¨¦pzeltem, milyen lehet azokban a helyis¨¦geben ¨¦lni. Ami¨®ta az eszemet tudom, az IKEA katal¨®gussal akartam foglalkozni. Mindig is arr¨®l ¨¢lmodtam, hogy a katal¨®gus tartalm¨¢val dolgozhassak. Nem is tudtam, hogy l¨¦tezett ez a poz¨ªci¨®. Ez az ¨¢lommunk¨¢m.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
A katal¨®gus ir¨¢nti szenved¨¦lyemnek k?sz?nhetem ezt a munk¨¢t. Az¨¦rt ¨¦rdekel ennyire a katal¨®gus, mert glob¨¢lis kommunik¨¢ci¨®k¨¦nt tekintek r¨¢, ami nagyon sok emberhez eljut. Igaz¨¢n megv¨¢ltoztathatja az ¨¦leteket. Nem tal¨¢lkoztam m¨¦g m¨¢sik olyan kommunik¨¢ci¨®val, amit az¨¦rt kapsz, hogy szebb ¨¦letet adhasson neked. Ez egy olyan m¨¦dium, ami megv¨¢ltoztatja az ¨¦letedet.
Mit tan¨¢csoln¨¢l azoknak, akik ezen a munk¨¢n t?rik a fej¨¹ket?
Az IKEA katal¨®gus sok emberhez jut el ¨¦s nagyon sok inspir¨¢ci¨® tal¨¢lhat¨® benne. Megv¨¢ltoztathatja az otthonr¨®l alkotott gondolkod¨¢sm¨®dodat: az olyan apr¨®, de bosszant¨® dolgok kijav¨ªt¨¢s¨¢t¨®l, melyekr?l nem is tudtunk, a nagyobb projektekig ¨¦s megold¨¢sokig. Az IKEA az emberek ¨¦let¨¦nek jav¨ªt¨¢s¨¢val kapcsolatos szenved¨¦lyr?l sz¨®l. Arr¨®l, hogy hogyan ¨¦lhetsz jobban az otthonodban. Az IKEA katal¨®gus egy glob¨¢lis m¨¦dium, ez¨¦rt figyelembe kell venn¨¹nk a glob¨¢lis sokoldal¨²s¨¢got, illetve azt, hogy a k¨¹l?nb?z? kult¨²r¨¢k hogyan fogadj¨¢k a k¨¹l?nb?z? ¨¹zeneteket.
Mi a kedvenc szempontod az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
Tetszik, hogy a v¨¢llalat ¨¦s a koll¨¦g¨¢k is seg¨ªtenek a fejl?d¨¦sben. A nemzetk?zi mobilit¨¢st is szeretem. Bej¨¢rhatod a vil¨¢got ¨¦s sokf¨¦le dolgot tehetsz. T¨¦nyleg v¨¦gtelenek a lehet?s¨¦gek. Kipr¨®b¨¢lhatod magad a Logisztik¨¢t¨®l kezdve az Emberi er?forr¨¢sokon kereszt¨¹l a Marketingig, minden funkci¨®ban.
szürke vonal
Sofie Johansson, Csere és visszavétel, Vevőkapcsolatok
Sofie Johansson
Csere ¨¦s visszav¨¦tel,
Vev?kapcsolatok
Egy IKEA termék sziluettje
Hogyan kezdt¨¦l az IKEA-n¨¢l ¨¦s mit csin¨¢lt¨¢l eddig?
Az IKEA Vev?szolg¨¢latn¨¢l kezdtem, ¨¦n kezeltem a telefonh¨ªv¨¢sokat. Szoci¨¢lis vagyok ¨¦s szeretem az embereket, a vezet?m pedig megl¨¢tta bennem ezt ¨¦s meg¨¦rtette, hogy boldogabb lenn¨¦k, ha szemt?l szemben tal¨¢lkozhatn¨¦k az emberekkel. Seg¨ªtett kapcsolatba l¨¦pni az egyik IKEA ¨¢ruh¨¢z Vev?kapcsolati oszt¨¢ly¨¢nak a vezet?j¨¦vel. Bementem egy besz¨¦lget¨¦sre ¨¦s mindketten tudtuk, hogy ez a munka nekem val¨®. Amikor felmer¨¹lt egy ¨¢ll¨¢slehet?s¨¦g, jelentkeztem ¨¦s meg is kaptam az ¨¢ll¨¢st.
Mi¨¦rt akart¨¢l az IKEA-val dolgozni?
Az IKEA-val n?ttem fel. Nem tudtam r¨®la t¨²l sok mindent, de ki ne akarna ott dolgozni? Nagyon sok mindent tehetsz ¨¦s az lehetsz, aki akarsz. T¨¦nyleg mindenkinek val¨®. Egy val¨®di csal¨¢dr¨®l van sz¨®.
Mik a leginspir¨¢l¨®bb felel?ss¨¦gek vagy feladatok a jelenlegi poz¨ªci¨®dban?
Szeretem megoldani a probl¨¦m¨¢kat, ez a nekem val¨®, t?k¨¦letes munka. Nagyon boldog voltam, amikor kezdhettem ¨¦s im¨¢dom ezt csin¨¢lni. Minden v¨¢s¨¢rl¨® m¨¢s. Kreat¨ªv vagyok ¨¦s ?r¨¹l?k, ha probl¨¦m¨¢kat oldhatok meg, m¨¦g akkor is ha ez n¨¦ha neh¨¦z. Ragyog¨® oktat¨¢sban r¨¦szes¨¹ltem a term¨¦kk¨ªn¨¢lattal kapcsolatban. Nagyon j¨® tud¨¢ssal rendelkezem, amit szeretek ¨¢tadni a munkat¨¢rsaimnak. Inspir¨¢l, hogy m¨¦rges, csal¨®dott v¨¢s¨¢rl¨®knak seg¨ªthetek ¨¦s meggy?zhetem ?ket, hogy ism¨¦t b¨ªzzanak az IKEA-ban. Ez a legjobb ¨¦rz¨¦s.
Mit tan¨¢csoln¨¢l azoknak, akik ezen a munk¨¢n t?rik a fej¨¹ket?
Az ¨¹dv?zl? szem¨¦lyek azok, akikkel a v¨¢s¨¢rl¨®k el?sz?r tal¨¢lkoznak ¨¦s p¨¦nzt¨¢rosok azok, akikkel utolj¨¢ra. ?sszek?tj¨¹k az ¨¦lm¨¦nyt a v¨¢s¨¢rl¨®k sz¨¢m¨¢ra ¨¦s egy nagyon sz¨¦p kapcsolatot ¨¦p¨ªt¨¹nk. Az¨¦rt tudunk ilyen sokat, mert az eg¨¦sz ¨¢ruh¨¢zzal kapcsolatban vannak ismereteink. Ez nagyon inspir¨¢l¨®an hat sz¨¢momra. Ez¨¦rt dolgozom a Vev?kapcsolati oszt¨¢lyon. Megismerheted az embereket, a v¨¢s¨¢rl¨®kat ¨¦s ?nmagadat. Ez inspir¨¢l ¨¦s ez¨¦rt szeretem annyira a munk¨¢mat.
Mi a kedvenc szempontod az IKEA kult¨²r¨¢j¨¢val ¨¦s ¨¦rt¨¦keivel kapcsolatban?
Al¨¢zatos vagyok, de mindig arra t?rekszem, hogy m¨¦g egyszer?bb legyen egy szitu¨¢ci¨®. K?zel ¨¢ll a sz¨ªvemhez. Nem kell fal a vezet?k ¨¦s a munkat¨¢rsak k?z¨¦. A vezet?m ¨¦s a munkat¨¢rsaim is olyan emberek, mint b¨¢rki m¨¢s, ez pedig inspir¨¢l engem. Sz¨¢momra nagyon fontos, hogy j¨® vezet?m legyen, ez¨¦rt szeretek p¨¦ldamutat¨® lenni. Im¨¢dom, hogy azt ¨¦rezhetem, hogy t¨¦nyleg azt tehetem, amit akarok. Sokat tanulhatok ¨¦s fejl?dhetek. Azt ¨¦rzem, hogy a vezet?m ¨¦s a munkat¨¢rsaim jobb¨¢ akarnak tenni engem, ¨¦s seg¨ªtenek is ebben a folyamatban.
EZEK IS ¨¦RDEKELHETNEK:
EMBEREK ¨¦S K?RNYEZET
A fenntarthat¨®bb j?v?¨¦rt
Fedezd fel, mit jelent sz¨¢munka a fenntarthat¨®s¨¢g ¨¦s milyen szerepet j¨¢tszunk az Emberek ¨¦s a K?rnyezet ¨¦let¨¦ben.
Indiai nő
AZ IKEA CSOPORTR¨®L
Szervezet
Ha jelentkez¨¦s el?tt m¨¦g t?bbet szeretn¨¦l megtudni r¨®lunk, olvass tov¨¢bb. Az IKEA Csoportr¨®l
Fiatal férfi kávézik egy IKEA áruház éttermében