Ugr¨˘s a f? tartalomra

Ez az IKEA

Mi t?rt¨¦nik az IKEA-ban?

Merülj el az otthoni életben, pénzügyi eredményekben és tudd meg, kik vagyunk az IKEA Csoport 2017-es Éves Összefoglalójából.
IKEA Csoport 2017-es ¨¦ves ?sszefoglal¨®
365 csak ¨˛gy elrep¨ąlt, mi viszont nem akarunk felejteni. Tudd meg, kik vagyunk az IKEA Csoport 2017-es ¨¦ves ?sszefoglal¨®j¨˘nak t?rt¨¦netei ¨¦s p¨¦nz¨ągyi eredm¨¦nyei alapj¨˘n.
Olvasd el az IKEA Csoport 2017-es
¨¦ves ?sszefoglal¨®j¨˘t (PDF ¨C angol)
Olvasd el az IKEA Csoport 2017-es Éves Összefoglalóját (PDF – angol)
Tisztességes bánásmód, egyenlő lehetőségek és minden munkatársnak jog van, hogy önmaga lehessen.
Ki¨˘llunk az emberi jogok¨¦rt
Az IKEA-n¨˘l ki¨˘llunk a tisztess¨¦ges b¨˘n¨˘sm¨®d¨¦rt, az egyenl? lehet?s¨¦gek¨¦rt ¨¦s munkat¨˘rsaink jog¨˘¨¦rt, hogy ?nmaguk lehessenek. Az emberi jogok ¨¦s az egyenl?s¨¦g t¨˘mogat¨˘sa ¨¦rdek¨¦ben az IKEA Csoport elfogadta ¨¦s hozz¨˘j¨˘rult az ENSZ ¨ązleti Magatart¨˘si Norm¨˘ihoz az LGBT+ szem¨¦lyek ellen ir¨˘nyul¨® diszkrimin¨˘ci¨® lek¨ązd¨¦s¨¦vel kapcsolatban, ami 2017 szeptember¨¦ben ker¨ąlt bevezet¨¦sre, glob¨˘lis szinten.
Olvass tov¨˘bb az IKEA ¨˘ll¨˘spontj¨˘r¨®l a Soksz¨Şn?s¨¦g ¨¦s befogad¨˘s kapcs¨˘n
Kiállunk a tisztességes bánásmódért, az egyenlő lehetőségekért és munkatársaink jogáért, hogy önmaguk lehessenek.
K?sz?nj¨ąk, nagyszer? munkat¨˘rsaink!
A vil¨˘g minden t¨˘j¨˘n megtal¨˘lhat¨® munkat¨˘rsaink k?z?s er?fesz¨Şt¨¦sei teszik azz¨˘ az IKEA-t, ami. A Tack! h?s¨¦gprogram seg¨Şts¨¦g¨¦vel mondunk k?sz?netet ¨C a j¨®l v¨¦gzett munk¨˘¨¦rt, illetve a jelenlegi ¨¦s a j?v?beni sikereink¨¦rt val¨® hozz¨˘j¨˘rul¨˘s¨¦rt.
Id¨¦n m¨˘r a negyedik ¨¦ve ¨ąnnepelj¨ąk a Tack! programot ¨¦s 96 milli¨® eur¨® ker¨ąl sz¨¦toszt¨˘sra az IKEA dolgoz¨®k k?z?tt.
Munkahely ¨¦s juttat¨˘sok
Világelsők vagyunk a fenntarthatóbb gyapottal kapcsolatban.
Mutatjuk az utat a fenntarthat¨®bb gyapottal kapcsolatban!
Nagyszer? h¨Şrek! Imm¨˘r a m¨˘sodik ¨¦ve, hogy az IKEA kapta a legmagasabb pontsz¨˘mot a fenntarthat¨®s¨˘gi teljes¨Ştm¨¦ny¨¦rt a legut¨®bbi Fenntarthat¨® Gyapot Jelent¨¦sben ¨C amiben ?sszesen 75 multinacion¨˘lis v¨˘llalatot ¨¦rt¨¦keltek.
?Ez a rangsor mutatja, hogy j¨® ¨˛ton haladunk, akkor is, ha m¨¦g sokat kell tenn¨ąnk a pamut- ¨¦s textilipar ¨˘talak¨Şt¨˘s¨˘¨¦rtˇ±, mondja Lena Pripp-Kovac, az IKEA Range and Supply Fenntarthat¨®s¨˘gi Vezet?je.
SAGOSKATT ¨C mindent j¨®t¨¦konys¨˘gra ford¨Ştunk
Bemutatjuk a SAGOSKATT kollekci¨®t, az ¨¦ves IKEA rajzverseny eredm¨¦ny¨¦t, amiben kreat¨Şv gyerekek vettek r¨¦szt, szerte a vil¨˘gon. A 10 legegyedibb rajzot puha j¨˘t¨¦kk¨˘ alak¨Ştottuk. A SAGOSKATT kollekci¨® teljes forgalm¨˘t j¨®t¨¦konys¨˘gra ford¨Ştjuk, amivel a gyermekek j¨˘t¨¦khoz ¨¦s fejl?d¨¦shez val¨® jogait t¨˘mogatjuk.
SAGOSKATT is a soft toy drawing competition where it all goes to charity to support every child’s right to play and develop.
Szürke vonal
Nagy k¨¦p az IKEA-t¨®l
Férfi egy kerékpáron, IKEA csomagokkal.
Az IKEA Koncepci¨®
Az IKEA Koncepci¨® sz¨Şv¨¦ben tal¨˘lhat¨® meg a j?v?k¨¦p¨ąnk ¨C szebb mindennapi ¨¦letet teremteni az emberek t?bbs¨¦ge sz¨˘m¨˘ra.
Hisszzük, hogy a design mindenkinek jár. Olyan termékeket készítünk amik szépek, funkcionálisak, fenntarthatóak, magas minőségűek és elérhető áron megvásárolhatóak. Mint a LISABO kőris dohányzóasztal, a nemzetközi Red Dot díj nyertese.
Demokratikus Design
A t?k¨¦letes tervez¨¦s a forma, a funkci¨®, a min?s¨¦g ¨¦s a fenntarthat¨®s¨˘g, alacsony ¨˘rral kombin¨˘lva. Ezt nevezz¨ąk mi Demokratikus Design-nak, hiszen t?k¨¦letes tervez¨¦s? b¨˛torok minden otthonba kellenek.
Hiszünk az anyagok felelősségteljes kiválasztásában, és amikor csak lehet megújuló, újrahasznosított vagy újrahasznosítható forrásokat választunk.
Az anyagok kiv¨˘laszt¨˘sa
Hisz¨ąnk az anyagok felel?ss¨¦gteljes kiv¨˘laszt¨˘s¨˘ban, ¨¦s amikor csak lehet meg¨˛jul¨®, ¨˛jrahasznos¨Ştott vagy ¨˛jrahasznos¨Şthat¨® forr¨˘sokat v¨˘lasztunk.
Merülj el az otthoni életben, pénzügyi eredményekben és tudd meg, kik vagyunk az IKEA Csoport 2017-es Éves Összefoglalójából.
Az IKEA Csoportr¨®l
Az ¨¦rt¨¦kek vez¨¦rlik v¨˘llalatunkat ¨¦s szenved¨¦ly¨ąnk az otthoni ¨¦let. Az IKEA Csoport 355 ¨˘ruh¨˘zzal rendelkezik 29 orsz¨˘gban (2017. augusztus 31-ei adat).
Szélerőművek.
Emberek ¨¦s k?rnyezet
Pozit¨Şv hat¨˘sok¨¦rt dolgozunk az emberek ¨¦s a k?rnyezet ¨¦rdek¨¦ben, ¨Şgy t¨˘mogatjuk az eg¨¦szs¨¦gesebb ¨¦s fenntarthat¨®bb otthoni ¨¦letet, az energia ¨¦s az er?forr¨˘sok fenntarthat¨®bb m¨®don val¨® felhaszn¨˘l¨˘s¨˘val ¨C felel?ss¨¦get v¨˘llalva az emberek¨¦rt ¨¦s a k?z?ss¨¦gek¨¦rt.
Nő farmeringben. Három terméksziluett.
Munka az IKEA Csoportn¨˘l
Hissz¨ąk, hogy mindenki k¨Şn¨˘lhat valami egyedit. Fedezd fel, milyen az IKEA-n¨˘l dolgozni, ¨¦s n¨¦zd meg szabad poz¨Şci¨®inkat.
Két nő vizsgál egy 100%-ban újrahasznosított hulladékból gyártott antracit színű előlapot.
Gy¨˘rt¨˘si folyamatok
Hissz¨ąk, hogy a j¨® ?tletek b¨˘rhol felbukkanhatnak. Besz¨˘ll¨Şt¨®inkkal k?z?sen mindig ¨˛jabb ¨¦s okosabb m¨®dszereket keres¨ąnk.
Egy csésze kávé és pihenés egy IKEA étteremben.
Sajt¨®k?zlem¨¦nyek
Tudj meg t?bbet arr¨®l, hogy mi t?rt¨¦nik az IKEA-ban.