Sko?i na glavni sadr?aj

IKEA KONCEPT

Mi radimo na druga?iji na?in

IKEA plosnati paketi naslagani na biciklu koji vozi dostavljač s naočalama
Neprestano se pitamo: ?Postoji li bolji na?in?กฐ Upravo je zahvaljuju?i tome na?a ponuda namje?taja i dekoracija jedinstvena i upravo tako poku?avamo stvoriti bolji svakodnevni ?ivot ve?ini ljudi.
IDEJA
Za ve?inu ljudi
IKEA koncept zapo?inje s idejom ponude proizvoda za ure?enje doma koje si ve?ina ljudi mo?e priu?titi, a ne samo nekolicina. Ta se ideja ostvaruje kombinacijom funkcije, kvalitete, dizajna i vrijednosti. Pritom se uvijek misli i na odr?ivost. IKEA koncept prisutan je na svim razinama na?e tvrtke, od dizajna, nabave, pakovanja i distribucije do modela poslovanja. Na? je cilj pomo?i ?to vi?e ljudi da bolje ?ive kod ku?e.
Kako se IKEA koncept ostvaruje u stvarnom ?ivotu
IKEA koncept ostvaruje se na razne na?ine: u robnim ku?ama diljem svijeta, u IKEA katalogu, na internetskim stranicama, u aplikacijama i, ?to je najva?nije, u milijunima domova diljem cijelog svijeta.
No Youtube Player
IKEA katalog, sad s tehnologijom pro?irene stvarnosti
IKEA logo od 1951. do danas
1951
1954
1967
1981
1983
Pri?a o nazivu
Naziv IKEA nastao je od inicijala njezina osniva?a Ingvara Kamprada (I. K.) i po?etnih slova farme Elmtaryd te sela Agunnaryd gdje je odrastao (E, A). IKEA logo nije se puno mijenjao tijekom povijesti tvrtke, a verzija iz 1967. godine postala je njezinim stalnim simbolom.
IKEA LÖVBACKEN stolić prikazan sa strane
Zajedno ?tedimo novac
IKEA kupci igraju va?nu ulogu. Mi iz tvrtke IKEA odradimo svoj dio tako da pametno upakiramo proizvode, a ti ih onda treba? sastaviti. Tako zajedni?ki ?tedimo novac, tebi olak?avamo problem prijevoza artikla te ?inimo dobro za okoli? jer se po cestama kre?e manje kamiona.

Godine 1956., IKEA zaposlenik Gillis Lundgren nije mogao unijeti L?VET stol u svoj automobil. To je bio trenutak u kojem se rodila ideja o plosnatim paketima. L?VET se sada vratio u robne ku?e IKEA s imenom L?VBACKEN. Lijepi mali stol s pri?om. Pogledaj L?VBACKEN pomo?ni stol.
IKEA KONCEPT: IDEJA | LOKACIJE ?IROM SVIJETA | STRUKTURA FRAN?IZE
Dio IKEA loga na izlogu nasuprot plavom nebu
LOKACIJE ?IROM SVIJETA
Dopiremo do sve vi?e ljudi
Svake se godine otvaraju nove robne ku?e IKEA diljem svijeta. Pogledaj na?u interaktivnu kartu za pregled svih lokacija IKEA robnih ku?a.
IKEA KONCEPT: IDEJA | LOKACIJE ?IROM SVIJETA | STRUKTURA FRAN?IZE
STRUKTURA FRAN?IZE
O?uvanje IKEA koncepta
Ranih je 1980-ih osniva? tvrtke IKEA Ingvar Kamprad ? s robnim ku?ama u preko 20 zemalja ? shvatio da je potrebno za?tititi jedinstveni IKEA koncept kako bi se tvrtka mogla nastaviti razvijati. On je htio potpunu neovisnost i dugoro?nu strukturu vlasni?tva, pa dionice nisu bile opcija. Tako?er, vjerovao je da sve tvrtke objedinjene pod IKEA robnom markom moraju same stvarati resurse prije nego se mogu ?iriti.
Tako je utemeljen sustav fran?ize tvrtke IKEA. Danas sve robne ku?e IKEA (osim robne ku?e u Delftu u Nizozemskoj koja je u vlasni?tvu tvrtke Inter IKEA Systems B.V.) posluju prema uvjetima fran?ize. Inter IKEA Systems B.V. vlasnik je IKEA koncepta i svjetski vlasnik fran?ize tvrtke IKEA. Saznaj vi?e o fran?izi na IKEA na?in.
Majka, otac i dijete jedu u IKEA restoranu dok se dvoje djece igra u pozadini
MO?DA TE ZANIMA I:
Otac kuha sa svojim sinčićem
O IKEA GRUPI
Dobrodo?ao/la u na?u tvrtku
Mi smo tvrtka koju pokre?u vrijednosti i strast prema ?ivotu kod ku?e. Svaki je na? proizvod utjelovljenje ideje o tome kako dom u?initi jo? boljim mjestom. Saznaj vi?e o na?oj viziji i strukturi tvrtke
Fotografija indijske djevojčice u učionici
LJUDI I PLANET
Za odr?ivu budu?nost
Otkrij ?to za nas zna?i odr?ivost i ?to sve radimo kako bismo se pobrinuli za ljude i planet. Saznaj vi?e na Ljudi i planet