Sko?i na glavni sadr?aj

Otvorena radna mjesta

Pretra?i otvorena radna mjesta

Pretra?i otvorena radna mjesta


Istra?i otvorena radna mjesta koja ?ine na?e proizvode mogu?ima i posjeti na?u stranicu za pretra?ivanje svih otvorenih radnih mjesta u tvrtki IKEA koja bi te mogla zanimati.

Izradi i po?alji otvorenu prijavu


Ukoliko trenutno nije otvoreno radno mjesto na koje se ?eli? prijaviti, mo?e? izraditi otvorenu prijavu za ?eljenu poziciju/e te na taj na?in iskazati interes da postane? dio IKEA tima.
Slika koja prikazuje razli?ite siluete povezane s kategorijama na?ih radnih mjes

Ti vidi? stvari na malo druga?iji na?in. Tako je i s nama.


Prodaja namje?taja i ukrasa za dom obuhva?a puno vi?e nego ?to misli?! Nudimo ti prilike na ?irokom rasponu podru?ja.