Sko?i na glavni sadr?aj

Dobrodo?ao/la u IKEA FAMILY program

IKEA FAMILY program je mnogo vi?e od naran?aste kartice. To je klub zaljubljenika u ure?enje doma. To je klub IKEA obo?avatelja. To je u?te?eni novac. To je pristup posebnim pogodnostima. Ali, najva?nije, to je na? na?in da ti ka?emo ?Hvala!กฐ.

?lanovi mogu u?ivati u brojnim pogodnostima, popustima, posebnim ponudama i uslugama, te jedinstvenom IKEA FAMILY asortimanu. Ako ti je IKEA draga, obo?avat ?e? IKEA FAMILY.

Postani ?lan IKEA FAMILY programa
IKEA FAMILY radionice
U robnoj ku?i organiziramo radionice za IKEA FAMILY ?lanove ?to je jedna od izvrsnih pogodnosti IKEA FAMILY ?lanstva. Na?e radionice vode stru?njaci, a cilj im je dati savjete i ideje za ostvarivanje snova kad je u pitanju ure?enje doma.
Radionice su besplatne za sve IKEA FAMILY ?lanove, a broj sudionika je ograni?en.
6.12.2017., 17:00-19:00
Izrada ku?ica od keksa
Saznaj vi?e i prijavi se
IKEA FAMILY radionice
Mjese?ne IKEA FAMILY ponude
U na?im robnim ku?ama IKEA FAMILY ?lanovi uvijek mogu prona?i odli?ne ponude s IKEA FAMILY oznakom. Samo poka?i svoju IKEA FAMILY karticu na blagajni i u?ivaj u posebnoj cijeni za ?lanove.
Pogledaj mjese?ne IKEA FAMILY ponude
Ponude u IKEA Restoranu
?lanovi od ponedjeljka do petka mogu u?ivati u besplatnoj kavi ili ?aju u IKEA Restoranu, kao i u ostalim posebnim ponudama.
Pogledaj ponude u restoranu
 Mjesečne IKEA FAMILY ponude
Jadransko osiguranje
JADRANSKO svim IKEA FAMILY ?lanovima odobrava 30% popusta na IKEA FAMILY PAKET osiguranja ku?anstva po mjeri i daruje vatrogasni aparat. Za?titi svoj dom od nepogoda i nepredvidljivih situacija te u?ivaj bez rizika!
?lanovi uvijek dobivaju vi?e!
Zahvaljuju?i novim IKEA FAMILY partnerima, od sada uz svoju ?lansku karticu mo?e? u?ivati u pogodnostima, uslugama te popustima i izvan robne ku?e IKEA. S vremenom ?e njihov broj rasti, pa nas obavezno prati i dalje!
Kazali?te Tvornica lutaka
Oboru?aj se osmijehom i kreni u svijet bajki, zabave i smijeha! Posjeti ve? danas kazali?te Tvornica lutaka u Histrionskom domu u Ilici 90 te uz svoju IKEA FAMILY karticu ostvari 30% popusta na ulaznice za sve predstave.