Sko?i na glavni sadr?aj

Vodi? za robnu ku?u IKEA

Kako kupovati

U robnoj ku?i IKEA mo?e? kupovati potpuno samostalno. Zato u nastavku pro?itaj par savjeta kako kupovati u robnoj ku?i IKEA. Sve ?to ti je potrebno za kupovinu dostupno je na ulazu u robnu ku?u: olovke, vodi? za kupovinu na koji mo?e? zapisati lokaciju proizvoda, metar, torbe za kupovinu i kolica sa sjedalicom za djecu. Velika kolica za kupovinu ?ekaju te pred ulazom na odjel Dekoracije i dodaci u prizemlju.
Fotelja POANG s prikazom etiketa

Ti odabire?, uspore?uje? i testira? sve stvari u Izlo?benom prostoru robne ku?e.
Provjeri etiketu s cijenom. Na njoj su sve informacije o proizvodu.

A) Pogleda? gdje ?e? preuzeti proizvode na Odjelu samoposlu?ivanja ili na Dekoracijama i dodacima
B) ... ili kontaktira? osoblje te im ka?e? koje proizvode ?eli? kupiti.
Pogledaj etiketu s cijenom i na?i ?e? mjesto gdje se proizvod nalazi.

IKEA popis za kupovinu s olovkomStrelica prema slijedećem koraku
Zabilje?i odabrane proizvode i mjesto gdje ?e? ih preuzeti u robnoj ku?i.
Upotrijebi popise zakupovinu, olovke i metre za bilje?enje koji se nalaze u robnoj ku?i.
Strelica prema slijedećem korakuIKEA kolica s proizvodimaAutomobil s IKEA proizvodima
Proizvode preuzima? sam/a.
Ve?ina IKEA proizvoda dizajnirana je tako da stane u prakti?ne plosnate pakete koje je lako transportirati.
Provjeri jesi li uzeo/la pravi proizvod na etiketi.
Strelica prema slijedećem koraku

Sam/a prevozi? proizvode svojoj ku?i...
... ili naru?i? dostavu po niskim cijenama.

Strelica prema slijedećem korakuDjevojka sjedi novoj POANG fotelji
Sastavi kupljeni namje?taji u?ivaj u njemu jo? istoga dana.
Pa?ljivo se pridr?avaj uputa za sastavljanje.
IKEA jastuk u obliku srca s rukamaStrelica prema slijedećem koraku

Ako se predomisli?, vrati proizvode s ra?unom i pakiranjem u roku od 90 dana i mi ?emo ti vratiti novac.

 Strelica prema slijedećem koraku
Inspiriraj se besplatnim IKEA Katalogom.