Sko?i na glavni sadr?aj

Individualno planiranje kuhinje u tvom domu!
Osijek
Bilo da sanja? o modernoj kuhinji ugla?enih linija ili toploj tradicionalnoj kuhinji, tvoj san je potpuno ostvariv uz pomo? na?ih stru?njaka. Usluga individualnog planiranja kuhinje u tvom domu je dostupna u ovim terminima u navedenim gradovima:
Osijek: od 11.12.2017. do 23.12.2017.
Rezerviraj svoj termin
Cijena usluge planiranja kuhinje u trajanju od tri sata, u udobnosti tvog doma, iznosi 720kn. Cijena uklju?uje i uslugu mjerenja.
Uslugu individualnog planiranja kuhinje u tvom domu, u iznosu od 720 kn, mogu?e je uplatiti na ?iro ra?un ĘC Zagreba?ka banka, IBAN: HR9023600001501224779, SWIFT: HR2X.
Za svaku kupljenu kuhinju isplaniranu putem ove usluge vra?amo ti 720 kn na poklon karticu. Isplaniranu kuhinju i kuhinjske dodatke, zajedno sa dostavom, mo?e? kupiti odmah nakon planiranja.
Rezerviraj svoj termin u tvom gradu ve? danas! Termin je va?e?i nakon vidljive uplate na ra?un. Svaki rezervirani termin je potrebno platiti 720kn.
Za vi?e informacija kontaktiraj Slu?bu za kupce.
Piktogram kamiona.